Co je nového v Cenové soustavě ÚRS?

Co je nového v Cenové soustavě ÚRS?

Cenová soustava ÚRS byla k 1. 7. aktualizována na cenovou úroveň 2022/II, která platí pro 2. pololetí letošního roku.

Databáze položek je doplněna o více než 2 tisíce nových konstrukcí a 8 tisíc nových materiálů. Mezi největší novinky patří zařazení tepelných čerpadel a akumulačních nádrží či konstrukce ze sádrokartonových prefabrikátů.

Kompletní přehled o novinkách v aktuální databázi naleznete na podminky.urs.cz v sekci Novinky.

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 07/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 07/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc červenec roku 2022.

Již třetí měsíc jsme u monitorovaných materiálů zaznamenali v převážné většině pouze drobné kolísání cen.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 62 (v červnu 81). Z nich vzrostly o více než 5 % jen 2 druhy materiálů (v červnu 6), přičemž ani jeden nerostl o více než 10 %. Jednalo se o desky bitumenové pro šikmé střechy (+5,5 %) a desky sklolaminátové (+6,6 %).
Naproti tomu jsme zaznamenali pokles cen o více než 5 % u materiálů z oceli a mědi – konkrétně betonářských tyčí (-5,4 %), klempířských prvků měděných (-5,7 %), oceli profilové (-8,9 %) a kari sítí (-12,0 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 4. 8. 2022

Caleffi – vytápění, instalace, kalorimetrie a systémy s obnovitelnými zdroji v KROS 4

Caleffi – vytápění, instalace, kalorimetrie a systémy s obnovitelnými zdroji v KROS 4

Materiály online v SW KROS 4 byly rozšířeny o kompletní sortiment a aktuální ceny od společnosti Caleffi Hydronic Solutions.

Společnost Caleffi je italský výrobce komponentů pro vytápění, vodoinstalace, klimatizace a obnovitelné zdroje k umístění do systémů v soukromých rezidenčních a také průmyslových objektech. Dále vyrábí komponenty pro instalace a vysoce přesná měřicí zařízení. Skupina Caleffi sestává ze čtyř značek – CALEFFI, PRESCO, RDZ a CRISTINA a distribuuje své výrobky do více než 90 zemí světa. Více na www.caleffi.com/czech-republic/cs. 

Náhled na sortiment Caleffi v SW KROS 4 v Materiálech online:

Více informací o Materiálech online naleznete v sekci KROS 4 na www.urs.cz.

Vydal ÚRS CZ a.s., 14. 7. 2022

MORAVOSTAV družstvo – sádrokartonové díly

MORAVOSTAV družstvo – sádrokartonové díly

V SW KROS 4 v Materiálech online nově naleznete sortiment prefabrikovaných sádrokartonových dílů od společnosti MORAVOSTAV družstvo. Od července 2022 jsou tyto materiály včetně jejich komerčních variant zařazeny také do databáze Cenové soustavy ÚRS. Nově byly vytvořeny položky pro ocenění jejich montáží – bližší informace naleznete zde.

MORAVOSTAV družstvo je česká společnost zaměřená na výrobu prefabrikovaných sádrokartonových dílů. Mezi výhody prefabrikátů patří úspora času při montáži, úspora materiálu a méně odpadu na stavbě, rozměrová a tvarová přesnost, nižší nároky na úklid ad. Více na http://www.m3d.store/.

Náhled na sortiment MORAVOSTAV družstvo v SW KROS 4 v Materiálech online:

Více informací o Materiálech online naleznete v sekci KROS 4 na www.urs.cz.

Vydal ÚRS CZ a.s., 12. 7. 2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 06/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 06/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc červen roku 2022.

Podobně jako v předchozím měsíci jsme u monitorovaných materiálů zaznamenali většinou pouze drobné kolísání cen.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 81 (v květnu 22) a z nich vzrostlo o více než 5 % jen 6 druhů materiálů (v květnu 8). Pouze u jednoho druhu materiálu překročil nárůst cen 10% hranici, a to u betonu čerstvého (+11,2 %). Taktéž pokles cen o více než 10 % jsme za minulý měsíc zaznamenali pouze u jednoho druhu materiálu – polystyrenu pěnového EPS (-16,3 %). Za zmínku stojí již druhým či třetím měsícem pokračující snižování cen materiálů z oceli, konkrétně betonářských tyčí (-3,8 %), kari sítí (-7,8 %), oceli profilové (-4,7 %) a profilů ocelových pro suchou výstavbu (-6,3 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 8. 7. 2022

NELUMBO – solární elektrárny v SW KROS 4

NELUMBO – solární elektrárny v SW KROS 4

Databáze Materiály online v SW KROS 4 je nyní rozšířena o sortiment komponent pro solární elektrárny od společnosti NELUMBO Energy, a.s. Uživatelé SW KROS 4 je tak mohou využít při tvorbě rozpočtů.

NELUMBO Energy, a.s., se zabývá obnovitelnými zdroji energií již téměř 20 let. Společnost dodává fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla, dobíjecí stanice ad. Více na www.nelumbo.cz.

Náhled na sortiment solárních elektráren a dobíjecích stanic NELUMBO v SW KROS 4 v Materiálech online:

Více informací o Materiálech online naleznete v sekci KROS 4 na www.urs.cz.

Vydal ÚRS CZ a.s., 21. 6. 2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 05/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 05/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc květen roku 2022.

Po výrazných březnových a dubnových cenových skocích v cenách stavebních materiálů přichází měsíc květen, který až na několik výjimek přinesl převážně jen drobné kolísání cen.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 22 (v dubnu 59), z nichž vzrostlo o více než 5 % pouze 8 druhů materiálů (v dubnu 42). Nejvýraznější cenové posuny, které za květen překročily 10% hranici, jsme zaznamenali u druhu materiálů asfaltové nátěry a čističe (+34,2 %), asfaltové pásy (+10,8 %) a desky fenolické (+10,6 %). Naopak největší pokles cen o více než 10 % jsme za minulý měsíc zjistili u druhu materiálů betonářské tyče (-17,1 %), kari sítě (-11,9 %) a profily ocelové pro suchou výstavbu (-11,1 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 7. 6. 2022

IZOPOL DVOŘÁK – sortiment v SW KROS 4

IZOPOL DVOŘÁK – sortiment v SW KROS 4

Do Materiálů online v SW KROS 4 byl nově zařazen sortiment z pěnového polystyrenu – ztracené bednění stěn, izolačních desek a spádových klínů od společnosti IZOPOL DVOŘÁK. Uživatelé SW KROS 4 jej tak mohou nyní snadno využít při tvorbě rozpočtů. Od července 2022 bude navíc zařazen i do databáze Cenové soustavy ÚRS, kde budou k dispozici také položky pro ocenění zdí z tvarovek ze ztraceného bednění z EPS a jejich komerční varianty.     

IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o., je česká společnost s již třicetiletou historií, která se zaměřuje na výrobu izolačních tvarovek a desek z pěnového polystyrenu. Mezi její výrobky patří i ztracené bednění MAX PLUS, které využívá výhod nízké hmotnosti a vysokých tepelně izolačních vlastností polystyrenu při stavbě železobetonových stěn. Více na www.izopol.cz.

Náhled na sortiment IZOPOL DVOŘÁK v SW KROS 4 v Materiálech online:

Více informací o Materiálech online naleznete v sekci KROS 4 na www.urs.cz.

Vydal ÚRS CZ a.s., 26. 5. 2022

Měsíční indexy cen stavebních materiálů a potvrzení změn Protokolem ÚRS

Měsíční indexy cen stavebních materiálů a potvrzení změn Protokolem ÚRS

Společnost ÚRS CZ nově zveřejnila na svém webu podrobné sledování cen stavebních materiálů v podobě měsíčních indexů. Toto unikátní vyčíslení pohybu cen materiálů přináší přesné informace pro všechny účastníky stavebního procesu, protože vychází z konkrétních podkladů prodejních cen stavebních materiálů. Ceny jsou analyzovány průběžně a vydávány v měsíčním intervalu. Na níže uvedených stránkách jsou publikovány indexy pohybů cen za jednotlivé měsíce od začátku letošního roku.

Měsíční turbulence v cenách stavebních materiálů v posledních dvou letech vyvolaly silnou potřebu účastníků výstavby tyto změny pružně řešit v rámci připravovaných i probíhajících zakázek. Na základě zvýšené poptávky po odborném vyčíslení společnost ÚRS CZ nově zavedla i službu výpočtu souhrnných indexů změn cen stavebních materiálů a vystavení oficiálního Protokolu ÚRS s potvrzením těchto změn za požadované období (prioritně v časovém rozmezí od ledna 2021 až po současnost, tzn. v období s velmi výraznými pohyby cen). Služba výpočtu indexů s vyhotovením oficiálního protokolu je zpoplatněna podle rozsahu požadavku, a to 200 Kč za souhrnný index a 500 Kč v případě, že požadujete i výpis dílčích indexů. Ceny jsou za materiálovou skupinu a jsou bez DPH. Protokol všech 18 skupin je zvýhodněný slevou 50 %.

Více informací: indexy pohybů cen stavebních materiálů + služba vydání protokolu ÚRS CZ.

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 04/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 04/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc duben roku 2022.

Po velkých březnových skocích v cenách stavebních materiálů přichází měsíc duben, který se znovu nese ve stylu výrazného zdražení mnoha sledovaných skupin. Důvodů je hned několik – start nové stavební sezóny, stále trvající vysoká poptávka, nízké skladové zásoby, vysoké ceny energií a pohonných hmot.

Reagujeme na žádosti stavební veřejnosti a tento měsíc nově přidáváme skupinu asfaltové směsi v oboru Pozemní komunikace s doplněnými indexy od začátku roku 2022.
Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Z celkových 124 sledovaných skupin materiálů vykázalo cenový nárůst 59 skupin. Z nich vzroslo o více než 5 % dokonce 42 skupin, což je rekordní počet za celou dobu podrobného sledování. Rovněž počet skupin s meziměsíčním skokovým růstem cen přes 20 % se vyrovnal maximu z minulého měsíce. Mezi ně patří zejména skupina polystyren pěnový EPS, která si ke svému dvoucifernému růstu v březnu připsala dalších +43 %. Jedním z důvodů je značný nedostatku tohoto materiálu na trhu, což se v konečném důsledku negativně projevilo ve skokovém nárůstu cen i dalších druhů tepelných izolací – např. polystyren extrudovaný XPS (+26 %) a minerální vata (+22 %). Výrazné skokové zdražení zaznamenáváme dále u skupiny obklady a dlažby keramické (+23 %) a desky dřevoštěpkové (osb) (+21 %).

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 6. 5. 2022
Aktualizace 17. 5.2022 – doplněny informace o publikování indexů na www.urs.cz