Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 06/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 06/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc červen roku 2022.

Podobně jako v předchozím měsíci jsme u monitorovaných materiálů zaznamenali většinou pouze drobné kolísání cen.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 81 (v květnu 22) a z nich vzrostlo o více než 5 % jen 6 druhů materiálů (v květnu 8). Pouze u jednoho druhu materiálu překročil nárůst cen 10% hranici, a to u betonu čerstvého (+11,2 %). Taktéž pokles cen o více než 10 % jsme za minulý měsíc zaznamenali pouze u jednoho druhu materiálu – polystyrenu pěnového EPS (-16,3 %). Za zmínku stojí již druhým či třetím měsícem pokračující snižování cen materiálů z oceli, konkrétně betonářských tyčí (-3,8 %), kari sítí (-7,8 %), oceli profilové (-4,7 %) a profilů ocelových pro suchou výstavbu (-6,3 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 8. 7. 2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 05/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 05/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc květen roku 2022.

Po výrazných březnových a dubnových cenových skocích v cenách stavebních materiálů přichází měsíc květen, který až na několik výjimek přinesl převážně jen drobné kolísání cen.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 22 (v dubnu 59), z nichž vzrostlo o více než 5 % pouze 8 druhů materiálů (v dubnu 42). Nejvýraznější cenové posuny, které za květen překročily 10% hranici, jsme zaznamenali u druhu materiálů asfaltové nátěry a čističe (+34,2 %), asfaltové pásy (+10,8 %) a desky fenolické (+10,6 %). Naopak největší pokles cen o více než 10 % jsme za minulý měsíc zjistili u druhu materiálů betonářské tyče (-17,1 %), kari sítě (-11,9 %) a profily ocelové pro suchou výstavbu (-11,1 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 7. 6. 2022

Měsíční indexy cen stavebních materiálů a potvrzení změn Protokolem ÚRS

Měsíční indexy cen stavebních materiálů a potvrzení změn Protokolem ÚRS

Společnost ÚRS CZ nově zveřejnila na svém webu podrobné sledování cen stavebních materiálů v podobě měsíčních indexů. Toto unikátní vyčíslení pohybu cen materiálů přináší přesné informace pro všechny účastníky stavebního procesu, protože vychází z konkrétních podkladů prodejních cen stavebních materiálů. Ceny jsou analyzovány průběžně a vydávány v měsíčním intervalu. Na níže uvedených stránkách jsou publikovány indexy pohybů cen za jednotlivé měsíce od začátku letošního roku.

Měsíční turbulence v cenách stavebních materiálů v posledních dvou letech vyvolaly silnou potřebu účastníků výstavby tyto změny pružně řešit v rámci připravovaných i probíhajících zakázek. Na základě zvýšené poptávky po odborném vyčíslení společnost ÚRS CZ nově zavedla i službu výpočtu souhrnných indexů změn cen stavebních materiálů a vystavení oficiálního Protokolu ÚRS s potvrzením těchto změn za požadované období (prioritně v časovém rozmezí od ledna 2021 až po současnost, tzn. v období s velmi výraznými pohyby cen). Služba výpočtu indexů s vyhotovením oficiálního protokolu je zpoplatněna podle rozsahu požadavku, a to 200 Kč za souhrnný index a 500 Kč v případě, že požadujete i výpis dílčích indexů. Ceny jsou za materiálovou skupinu a jsou bez DPH. Protokol všech 18 skupin je zvýhodněný slevou 50 %.

Více informací: indexy pohybů cen stavebních materiálů + služba vydání protokolu ÚRS CZ.

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 04/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 04/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc duben roku 2022.

Po velkých březnových skocích v cenách stavebních materiálů přichází měsíc duben, který se znovu nese ve stylu výrazného zdražení mnoha sledovaných skupin. Důvodů je hned několik – start nové stavební sezóny, stále trvající vysoká poptávka, nízké skladové zásoby, vysoké ceny energií a pohonných hmot.

Reagujeme na žádosti stavební veřejnosti a tento měsíc nově přidáváme skupinu asfaltové směsi v oboru Pozemní komunikace s doplněnými indexy od začátku roku 2022.
Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Z celkových 124 sledovaných skupin materiálů vykázalo cenový nárůst 59 skupin. Z nich vzroslo o více než 5 % dokonce 42 skupin, což je rekordní počet za celou dobu podrobného sledování. Rovněž počet skupin s meziměsíčním skokovým růstem cen přes 20 % se vyrovnal maximu z minulého měsíce. Mezi ně patří zejména skupina polystyren pěnový EPS, která si ke svému dvoucifernému růstu v březnu připsala dalších +43 %. Jedním z důvodů je značný nedostatku tohoto materiálu na trhu, což se v konečném důsledku negativně projevilo ve skokovém nárůstu cen i dalších druhů tepelných izolací – např. polystyren extrudovaný XPS (+26 %) a minerální vata (+22 %). Výrazné skokové zdražení zaznamenáváme dále u skupiny obklady a dlažby keramické (+23 %) a desky dřevoštěpkové (osb) (+21 %).

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 6. 5. 2022
Aktualizace 17. 5.2022 – doplněny informace o publikování indexů na www.urs.cz

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 03/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 03/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc březen roku 2022.

Po mírně optimistickém únoru přichází značně neoptimistický měsíc březen. Jak jsme nastínili v minulém článku, vojenský konflikt odehrávající se mezi Ruskem a Ukrajinou silně ovlivňuje cenu a dostupnost některých stavebních materiálů. Jako nejvíce zasažené se v současné době jeví ocelové výrobky. Důvodem je silná závislost českých železáren a oceláren na importu železné rudy z Ukrajiny.

Z celkových 123 sledovaných skupin materiálů vykázalo cenový nárůst 61 skupin, příčemž u 19 z nich se jedná o více než +5 %. Nejvýznamnější a také dosud největší námi zaznamenaný meziměsíční cenový růst vykázala skupina kari sítě (+71,0 %), o něco pomaleji zdražovaly skupiny ocel profilová (44,9 %), betonářské tyče (+43,4 %) a profily ocelové pro suchou výstavbu (+32,6 %). Významný cenový růst prvních tří skupin byl do velké míry spjatý s nedostatkem zboží a značným omezením prodeje koncovým zákazníkům. Velký cenový pohyb jsme zaznamenali také u skupiny polystyren pěnový EPS (+31,1 %), nejspíše v souvislosti se začátkem stavební sezóny a jeho omezenými skladovými zásobami.

Kompletní rozsah dat je k dispozici uživatelům Cenové soustavy ÚRS v rámci Asistenta rozpočtáře v aplikaci KROS.

Pro představu o vývoji cen stavebních materiálů veřejně publikujeme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 5. 4. 2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 02/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 02/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc únor roku 2022.

Po čtyřech měsících, ve kterých maximální růst sledovaných skupin překračoval i 20% hranici, lze hodnotit zjištěné údaje za měsíc únor jako cenově mírně optimistické. Bohužel vojenský konflikt odehrávající se na Ukrajině se v době psaní tohoto článku nepříznivě promítá do cen energií a pohonných hmot a nelze tak vyloučit promítnutí těchto zvýšených nákladů i do cen prakticky všech materiálů. Současně se konflikt může stát akcelerátorem cen výrobků z oceli, jelikož převážná část u nás zpracovávané železné rudy se dováží právě z Ukrajiny.

Od tohoto měsíce jsme mezi izolace nově zařadili skupinu desky fenolické. Do nadřazené skupiny vzduchotechnika a klimatizace byly doplněny skupiny materiálů mřížky větrací, rozvody hliník, rozvody plast a rozvody pozink. Aktuálně tedy sledujeme vývoj cen u 123 skupin materiálů.

Ze všech sledovaných skupin materiálů vykázalo v měsíci únoru cenový nárůst jen 28 skupin (v lednu 70), a z nich pouhých 10 (v lednu 28) vykázalo růst o více než +5 %. Taktéž nejvýraznější cenové posuny, které jsme za únor zaznamenali u skupin betonářské tyče (+10,4 %) a baterie vodovodní (+10,3 %), jsou podstatně nižší než v minulém měsíci (až +23,1%). V cenovém růstu neustále pokračují zdicí materiály keramické, které výrazně rostly i v průběhu roku 2021 a aktuálně si připsaly dalších +7,9 %. Oproti tomu cena desek dřevoštěpkových (OSB), jež zaznamenala v prvním pololetí 2021 výrazný vzestup a poté i cenový propad, aktuálně opět mírně klesá (-6,8 %).

Kompletní rozsah dat je k dispozici uživatelům Cenové soustavy ÚRS v rámci Asistenta rozpočtáře v aplikaci KROS.

Pro představu o vývoji cen stavebních materiálů veřejně publikujeme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 4. 3. 2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 01/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 01/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc leden roku 2022.

Růst cen se na přelomu roku nezastavil a pokračuje dále i v prvním měsíci roku 2022. Z celkového počtu 118 sledovaných skupin materiálů vykázalo nárůst ceny 70 skupin, z nichž 24 zdražilo o více než +5 %. Větší nárůst cen jsme v lednu zaznamenali u skupin materiálů, které v průběhu roku 2021 nerostly výraznějším tempem, jako např. sádry (+23,1%) či tvarovky mosazné (+19,5%). Naopak u skupin materiálů, které v roce 2021 rostly rekordním tempem, došlo k menšímu nárůstu ceny. Jedná se o zdicí materiály keramické (+5,2%) a betonářské tyče (+0,4%). U kari sítí můžeme pozorovat mírný pokles ceny (-6,0%).

Kompletní rozsah dat je k dispozici uživatelům Cenové soustavy ÚRS v rámci Asistenta rozpočtáře v aplikaci KROS.

Pro představu o vývoji cen stavebních materiálů veřejně publikujeme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 4. 2. 2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 12/2021

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 12/2021

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za poslední měsíc v roce 2021.

Na rozdíl od předchozích dvou měsíců prosinec opět přinesl zvýšení cen hned v několika oblastech stavebních materiálů. Z celkového počtu 118 sledovaných skupin materiálů vykazovala polovina cenový růst, přičemž u 21 skupin došlo ke zdražení o více než +5 %. Z velké části se jednalo o materiály na bázi cementu, do kterých patří i dvě skupiny s největším měsíčním růstem cen: ztracené bednění (+23,5 %) a krytina betonová (+20,2 %). Větší pohyb jsme zaznamenali také u skupiny izolace z minerální vaty (+13,1 %), která oproti polystyrenovým izolacím (EPS a XPS) tolik nezdražila v první polovině roku. Největší pokles ceny jsme zaregistrovali u skupiny palubky s hodnotou -4,7 %. Po šesti měsících průběžného zdražování pozorujeme stabilizaci v cenách keramických zdicích materiálů, naopak skupina zdicích materiálů pórobetonových a vápenopískových si připsala dalších +4,9 %.

Kompletní rozsah dat je k dispozici uživatelům Cenové soustavy ÚRS v rámci Asistenta rozpočtáře v aplikaci KROS.

Pro představu o vývoji cen stavebních materiálů veřejně publikujeme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021, a čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 6. 1. 2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 11/2021

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 11/2021

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za další měsíc.

V měsíci listopadu, podobně jako minulý měsíc, ukazují data na stabilizaci cen většiny stavebních materiálů. Z celkového počtu 118 sledovaných skupin materiálů vykazovalo jen 7 skupin cenový nárůst o více jak +5 %. Opět mezi ně patří již šest měsíců průběžně zdražující skupina zdicí materiály keramické, které si tento měsíc připsaly +10,8 %. Největší růst cen, a to o +22,6 %, jsme zaznamenali u skupiny komínové systémy. Oproti tomu největší pokles cen jsme opětovně zjistili u skupiny desky dřevoštěpkové (osb), a to o -11,4 %. Je to již třetí měsíc po sobě, kdy dřevoštěpkové desky klesají o více než 10 %.

Kompletní rozsah dat je k dispozici uživatelům Cenové soustavy ÚRS v rámci Asistenta rozpočtáře v aplikaci KROS.

Pro představu o vývoji cen stavebních materiálů veřejně publikujeme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021, a čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 2. 12. 2021

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 10/2021

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 10/2021

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za další měsíc.

V měsíci říjnu data ukazují na stabilizaci cen většiny stavebních materiálů. Z celkového počtu 118 sledovaných skupin materiálů vykazovalo jen 10 skupin cenový nárůst o více jak +5 %. Patří mezi ně například již pět měsíců průběžně zdražující skupina zdicí materiály keramické. Největší růst cen, a to o +27 %, jsme zaznamenali u skupiny zařizovací předměty smaltované. Je to pravděpodobně opožděný důsledek růstu cen oceli v první polovině letošního roku. Oproti tomu největší pokles cen jsme zjistili u skupiny desky dřevoštěpkové (osb), a to o -14,6 %, což je už druhý měsíc po sobě více než 10% pokles.

Kompletní rozsah dat je k dispozici uživatelům Cenové soustavy ÚRS v rámci Asistenta rozpočtáře v aplikaci KROS.

Pro představu o vývoji cen stavebních materiálů veřejně publikujeme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021, a čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 4. 11. 2021