Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 11/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 11/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc listopad roku 2022.

Vývoj v měsíci listopadu se přiliš nelišil od trendu předchozích měsíců. Cenově stagnoval největší počet druhů materiálů, u ostatních pokles a v menší míře též nárůst až na výjimky nepřekročil pětiprocentní hranici.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 31 (v září 53), z nichž dva vzrostly o více než 5 %. Jednalo se krytinu betonovou (+7,5 %) a kamenivo (+5,1 %).
Pokles ceny byl naopak zaznamenán u 40 druhů materiálů (v září 35), přičemž jen u jednoho z nich klesla cena o více než 5 %, a to u kari sítí (-6,0 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 8. 12. 2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 10/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 10/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc říjen roku 2022.

Také v říjnu doznal vývoj cen materiálů jen menších cenových změn.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 53 (v září 42), z nichž žádný nevzrostl o více než 5 %.
Pokles ceny byl naopak zaznamenán u 35 druhů materiálů (v září 42), přičemž u 3 z nich klesla cena o více než 5 %. Jednalo se o polystyren pěnový EPS (-7,8 %), kari sítě (-6,8 %) a palubky (-5,2 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 3. 11. 2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 09/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 09/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc září roku 2022.

Podobně jako v předchozím měsíci byly také v září zaznamenány ve sledovaných skupinách pouze drobné cenové změny.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 42 (v srpnu 46) z nichž žádný nevzrostl o více než 5 %.
Pokles ceny byl naopak zaznamenán u 42 druhů materiálů (v srpnu 28), přičemž u 4 z nich klesla cena o více než 5 %. Jednalo se o polystyren pěnový EPS (-10,9 %), polystyren extrudovaný XPS (-7,6 %), profily ocelové pro suchou výstavbu (-6,8 %) a ploty drátěné (-5,4 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 4. 10. 2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 08/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 08/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc srpen roku 2022.

Vývoj cen monitorovaných materiálů se také v tomto měsíci vyznačoval většinou jejich drobným kolísáním.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 46 (v červenci 62). Z nich vzrostl o více než 5 % jen jeden druh materiálů (v červenci 2), a to kabely a vodiče hliníkové (+6,6 %).
Naproti tomu jsme zaznamenali pokles cen u 28 druhů materiálů (v červenci 24), z nichž klesalo o více než 5 % sedm druhů materiálů, mezi kterými byly zejména tepelné izolace a výrobky ze dřeva. Jednalo se např. o pěnový polystyren EPS (-11,2 %), desky dřevoštepkové (-9,1 %) či minerální vatu (-7,1 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 5. 9. 2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 07/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 07/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc červenec roku 2022.

Již třetí měsíc jsme u monitorovaných materiálů zaznamenali v převážné většině pouze drobné kolísání cen.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 62 (v červnu 81). Z nich vzrostly o více než 5 % jen 2 druhy materiálů (v červnu 6), přičemž ani jeden nerostl o více než 10 %. Jednalo se o desky bitumenové pro šikmé střechy (+5,5 %) a desky sklolaminátové (+6,6 %).
Naproti tomu jsme zaznamenali pokles cen o více než 5 % u materiálů z oceli a mědi – konkrétně betonářských tyčí (-5,4 %), klempířských prvků měděných (-5,7 %), oceli profilové (-8,9 %) a kari sítí (-12,0 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 4. 8. 2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 06/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 06/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc červen roku 2022.

Podobně jako v předchozím měsíci jsme u monitorovaných materiálů zaznamenali většinou pouze drobné kolísání cen.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 81 (v květnu 22) a z nich vzrostlo o více než 5 % jen 6 druhů materiálů (v květnu 8). Pouze u jednoho druhu materiálu překročil nárůst cen 10% hranici, a to u betonu čerstvého (+11,2 %). Taktéž pokles cen o více než 10 % jsme za minulý měsíc zaznamenali pouze u jednoho druhu materiálu – polystyrenu pěnového EPS (-16,3 %). Za zmínku stojí již druhým či třetím měsícem pokračující snižování cen materiálů z oceli, konkrétně betonářských tyčí (-3,8 %), kari sítí (-7,8 %), oceli profilové (-4,7 %) a profilů ocelových pro suchou výstavbu (-6,3 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 8. 7. 2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 05/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 05/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc květen roku 2022.

Po výrazných březnových a dubnových cenových skocích v cenách stavebních materiálů přichází měsíc květen, který až na několik výjimek přinesl převážně jen drobné kolísání cen.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 22 (v dubnu 59), z nichž vzrostlo o více než 5 % pouze 8 druhů materiálů (v dubnu 42). Nejvýraznější cenové posuny, které za květen překročily 10% hranici, jsme zaznamenali u druhu materiálů asfaltové nátěry a čističe (+34,2 %), asfaltové pásy (+10,8 %) a desky fenolické (+10,6 %). Naopak největší pokles cen o více než 10 % jsme za minulý měsíc zjistili u druhu materiálů betonářské tyče (-17,1 %), kari sítě (-11,9 %) a profily ocelové pro suchou výstavbu (-11,1 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 7. 6. 2022

Měsíční indexy cen stavebních materiálů a potvrzení změn Protokolem ÚRS

Měsíční indexy cen stavebních materiálů a potvrzení změn Protokolem ÚRS

Společnost ÚRS CZ nově zveřejnila na svém webu podrobné sledování cen stavebních materiálů v podobě měsíčních indexů. Toto unikátní vyčíslení pohybu cen materiálů přináší přesné informace pro všechny účastníky stavebního procesu, protože vychází z konkrétních podkladů prodejních cen stavebních materiálů. Ceny jsou analyzovány průběžně a vydávány v měsíčním intervalu. Na níže uvedených stránkách jsou publikovány indexy pohybů cen za jednotlivé měsíce od začátku letošního roku.

Měsíční turbulence v cenách stavebních materiálů v posledních dvou letech vyvolaly silnou potřebu účastníků výstavby tyto změny pružně řešit v rámci připravovaných i probíhajících zakázek. Na základě zvýšené poptávky po odborném vyčíslení společnost ÚRS CZ nově zavedla i službu výpočtu souhrnných indexů změn cen stavebních materiálů a vystavení oficiálního Protokolu ÚRS s potvrzením těchto změn za požadované období (prioritně v časovém rozmezí od ledna 2021 až po současnost, tzn. v období s velmi výraznými pohyby cen). Služba výpočtu indexů s vyhotovením oficiálního protokolu je zpoplatněna podle rozsahu požadavku, a to 200 Kč za souhrnný index a 500 Kč v případě, že požadujete i výpis dílčích indexů. Ceny jsou za materiálovou skupinu a jsou bez DPH. Protokol všech 18 skupin je zvýhodněný slevou 50 %.

Více informací: indexy pohybů cen stavebních materiálů + služba vydání protokolu ÚRS CZ.

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 04/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 04/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc duben roku 2022.

Po velkých březnových skocích v cenách stavebních materiálů přichází měsíc duben, který se znovu nese ve stylu výrazného zdražení mnoha sledovaných skupin. Důvodů je hned několik – start nové stavební sezóny, stále trvající vysoká poptávka, nízké skladové zásoby, vysoké ceny energií a pohonných hmot.

Reagujeme na žádosti stavební veřejnosti a tento měsíc nově přidáváme skupinu asfaltové směsi v oboru Pozemní komunikace s doplněnými indexy od začátku roku 2022.
Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Z celkových 124 sledovaných skupin materiálů vykázalo cenový nárůst 59 skupin. Z nich vzroslo o více než 5 % dokonce 42 skupin, což je rekordní počet za celou dobu podrobného sledování. Rovněž počet skupin s meziměsíčním skokovým růstem cen přes 20 % se vyrovnal maximu z minulého měsíce. Mezi ně patří zejména skupina polystyren pěnový EPS, která si ke svému dvoucifernému růstu v březnu připsala dalších +43 %. Jedním z důvodů je značný nedostatku tohoto materiálu na trhu, což se v konečném důsledku negativně projevilo ve skokovém nárůstu cen i dalších druhů tepelných izolací – např. polystyren extrudovaný XPS (+26 %) a minerální vata (+22 %). Výrazné skokové zdražení zaznamenáváme dále u skupiny obklady a dlažby keramické (+23 %) a desky dřevoštěpkové (osb) (+21 %).

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 6. 5. 2022
Aktualizace 17. 5.2022 – doplněny informace o publikování indexů na www.urs.cz

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 03/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 03/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc březen roku 2022.

Po mírně optimistickém únoru přichází značně neoptimistický měsíc březen. Jak jsme nastínili v minulém článku, vojenský konflikt odehrávající se mezi Ruskem a Ukrajinou silně ovlivňuje cenu a dostupnost některých stavebních materiálů. Jako nejvíce zasažené se v současné době jeví ocelové výrobky. Důvodem je silná závislost českých železáren a oceláren na importu železné rudy z Ukrajiny.

Z celkových 123 sledovaných skupin materiálů vykázalo cenový nárůst 61 skupin, příčemž u 19 z nich se jedná o více než +5 %. Nejvýznamnější a také dosud největší námi zaznamenaný meziměsíční cenový růst vykázala skupina kari sítě (+71,0 %), o něco pomaleji zdražovaly skupiny ocel profilová (44,9 %), betonářské tyče (+43,4 %) a profily ocelové pro suchou výstavbu (+32,6 %). Významný cenový růst prvních tří skupin byl do velké míry spjatý s nedostatkem zboží a značným omezením prodeje koncovým zákazníkům. Velký cenový pohyb jsme zaznamenali také u skupiny polystyren pěnový EPS (+31,1 %), nejspíše v souvislosti se začátkem stavební sezóny a jeho omezenými skladovými zásobami.

Kompletní rozsah dat je k dispozici uživatelům Cenové soustavy ÚRS v rámci Asistenta rozpočtáře v aplikaci KROS.

Pro představu o vývoji cen stavebních materiálů veřejně publikujeme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 5. 4. 2022