Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 11/2021

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 11/2021

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za další měsíc.

V měsíci listopadu, podobně jako minulý měsíc, ukazují data na stabilizaci cen většiny stavebních materiálů. Z celkového počtu 118 sledovaných skupin materiálů vykazovalo jen 7 skupin cenový nárůst o více jak +5 %. Opět mezi ně patří již šest měsíců průběžně zdražující skupina zdicí materiály keramické, které si tento měsíc připsaly +10,8 %. Největší růst cen, a to o +22,6 %, jsme zaznamenali u skupiny komínové systémy. Oproti tomu největší pokles cen jsme opětovně zjistili u skupiny desky dřevoštěpkové (osb), a to o -11,4 %. Je to již třetí měsíc po sobě, kdy dřevoštěpkové desky klesají o více než 10 %.

Kompletní rozsah dat je k dispozici uživatelům Cenové soustavy ÚRS v rámci Asistenta rozpočtáře v aplikaci KROS.

Pro představu o vývoji cen stavebních materiálů veřejně publikujeme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021, a čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 2. 12. 2021

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 10/2021

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 10/2021

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za další měsíc.

V měsíci říjnu data ukazují na stabilizaci cen většiny stavebních materiálů. Z celkového počtu 118 sledovaných skupin materiálů vykazovalo jen 10 skupin cenový nárůst o více jak +5 %. Patří mezi ně například již pět měsíců průběžně zdražující skupina zdicí materiály keramické. Největší růst cen, a to o +27 %, jsme zaznamenali u skupiny zařizovací předměty smaltované. Je to pravděpodobně opožděný důsledek růstu cen oceli v první polovině letošního roku. Oproti tomu největší pokles cen jsme zjistili u skupiny desky dřevoštěpkové (osb), a to o -14,6 %, což je už druhý měsíc po sobě více než 10% pokles.

Kompletní rozsah dat je k dispozici uživatelům Cenové soustavy ÚRS v rámci Asistenta rozpočtáře v aplikaci KROS.

Pro představu o vývoji cen stavebních materiálů veřejně publikujeme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021, a čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 4. 11. 2021

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 09/2021

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 09/2021

V reakci na mimořádný vývoj cen stavebních materiálů během letošního roku jsme zpracovali přehled vývoje cen vybraných druhů materiálů po jednotlivých měsících. Celkově monitorujeme přes stovku materiálových skupin. Níže nabízíme výběr reprezentativních druhů materiálů.

Z hlediska vývoje cen nebyl začátek roku nijak odlišný od ostatních let. Projevil se v podstatě jen růst cen železa, což není z dlouhodobého hlediska až tak neobvyklé. Až s nástupem stavební sezóny se v březnu projevil nedostatek některých stavebních materiálů a jejich ceny začaly výrazně růst. Stále pokračoval růst cen železa a zejména betonářské výztuže, ale přidalo se i řezivo a výrobky ze dřeva, polystyreny a další plastové výrobky. Zdražila také měď, což se projevilo v cenách kabelů s měděným jádrem. Následně se růst cen projevil i v dalších materiálových oblastech.

Jak je z grafů patrné, ceny některých druhů materiálů se začínají stabilizovat – např. ceny OSB desek či betonářské výztuže dosáhly svého vrcholu v průběhu léta a v posledním měsíci, respektive dvou, již klesají. Oproti tomu z počátku roku mírně klesající ceny keramických zdicích materiálů od června postupně akcelerují.

Směrné ceny materiálů publikované v cenové úrovni 2021/II Cenové soustavy ÚRS byly ověřeny k 15. 6. 2021. K tomuto datu bylo možné za směrné ceny dané výrobky reálně nakoupit v rámci obvyklých dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Pro komplexní přehled o vývoji cen stavebních materiálů v tomto roce uvádíme vývoj změn cen níže v tabulce. Uvedená čísla představují procentuální změnu ceny jednotlivých druhů materiálů během daného měsíce.

Kompletní rozsah dat je k dispozici uživatelům Cenové soustavy ÚRS v rámci Asistenta rozpočtáře v aplikaci KROS. Dále v tomto programu doporučujeme využít modulu Materiály online, kde ceníky výrobců a prodejců stavebních materiálů průběžně aktualizujeme.

TIP: Ministerstvo místního rozvoje a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydali společné stanovisko k problematice nárůstu cen stavebních materiálů ve veřejných zakázkách. V něm je zmíněna možnost užití smluvní doložky umožňující změnu cen materiálů mimo jiné i na základě aktualizačních údajů cenových soustav (např. CS ÚRS). Celé znění stanoviska MMR a ÚOHS (pdf).

Vydal ÚRS CZ a.s., 5. 10. 2021