Číselníky - SfB materiál

SfB - materiál

  • Znaku se používá pro výrobky z více než dvou materiálů, pokud žádný z použitých materiálů se nepovažuje za určující.