Co se rozumí termínem „Provoz dalšího subjektu na staveništi“?

Co se rozumí termínem „Provoz dalšího subjektu na staveništi“?

Tímto termínem se rozumí titul vedlejšího rozpočtového nákladu 0712 Provoz dalšího subjektu, který je obsažený v katalogu 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady.

Zmíněný titul se zejména uplatňuje v následujících případech:

  • pohyb třetích osob, jestliže procházejí místem provádění prací a zpomalují-li tímto provádění prací;
  • vznikají-li vyvolané náklady na ohrazení, lávky, informační tabule apod.

Zmíněné náklady lze také zahrnout do nákladů „Zařízení staveniště“.