Co to je Klub rozpočtářů?

Co to je Klub rozpočtářů?

Od 1. ledna 2020 existuje při společnosti ÚRS CZ profesní sdružení Klub rozpočtářů.

Mezi mnoho výhod, které svým členům nabízí, patří zejména výměna informací mezi rozpočtáři a diskuse o nejrůznějších odborných tématech týkajících se rozpočtování. Rozpočtáři mají možnost v rámci webových stránek Klubu uveřejnit svůj kontakt, a tak rozšířit své možnosti pro získávání zakázek.

K nesporným přednostem členství patří také možnost získání zvýhodněného profesního pojištění. Členové mají zdarma přístup k pravidelným informacím o novinkách v Cenové soustavě ÚRS a vstup na vybrané akce pořádané touto společností.

Rozpočtáři, účastnící se činnosti Klubu, uvítají také možnost získání slev na pravidelné akualizace programu KROS 4  nebo na aplikaci CS ÚRS online.

Členství v Klubu rozpočtářů je k dispozici všem rozpočtářům v České republice. Zájemci o členství a spolupráci naleznou kompletní přehled všech členských výhod a bližší informace o činnosti klubu na webu www.klubrozpoctaru.cz.