Co zahrnuje položka pro ocenění pilot?

Co zahrnuje položka pro ocenění pilot?

Položka 231212112 Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 s vytažením pažnic z betonu železového neobsahuje vrtání a neobsahuje dodání výplně pilot.

Vrtání je třeba ocenit příslušnou položkou vrtání z oddílu 22 Vrty části A01 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

Co se týká výplně pilot, lze se přidržet následujících bodů.

1. Objem výplně pilot se určí pro:

a) pilotu nezapaženou nebo zapaženou bentonitovou suspenzí jako součin délky piloty a projektem předepsané průřezové plochy zvětšené u pilot:

  • Ø do 450 mm – o 15 %
  • Ø přes 450 do 1050 mm – o 10 %
  • Ø přes 1050 mm – o 5 %

b) pilotu o nestejné velikosti průřezové plochy jako součet objemů jednotlivých částí piloty.

2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu výplně piloty.

3. Do celkového množství se započítává i objem výplně pro nutné nadbetonování při betonování do suspenze.

4. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot.