Co znamená „obvyklá dopravní vzdálenost“ a jak je veliká?

Co znamená „obvyklá dopravní vzdálenost“ a jak je veliká?

Pokud se jedná o materiál běžně dostupný, lze jej nakupovat v místě (v tzv. obvyklé dopravní vzdálenosti). U většiny skupin stavebních materiálů se obvyklá dopravní vzdálenost většinou vzájemně poněkud liší. Odborníci ale zpravidla u nejrůznějších stavebních materiálů vědí, z jakých vzdáleností se tyto materiály a výrobky na stavby vozí.

V praxi se dopravní náklady na materiál oceňují paušálně tzv. pořizovací přirážkou k nákupní ceně materiálu. Rozpočtář se tak rychle vypořádá s dopravními náklady, které se u různých zakázek liší, a nemusí dopravní náklady individuálně kalkulovat.

Obvyklou dopravní vzdálenost není třeba přesně stanovovat na kilometry. Je to svým způsobem i nežádoucí. Vedlo by to k velkému množství přípočtů a odpočtů vždy, když by se konkrétní dopravní vzdálenost daného materiálu na zakázce lišila od přesně stanovené obvyklé dopravní vzdálenosti. Dopravní náklady materiálů oceňované pořizovacími přirážkami se postupně na přibývajících zakázkách blíží skutečným dopravním nákladům dodavatele; tím je zaručeno, že dodavatel na dopravních nákladech neprodělává.

Teprve v případech, kdy se materiál vozí z investorem určených „neobvyklých“ vzdáleností, lze dopravní náklady kalkulovat individuálně. Podobně lze postupovat v případě mimořádně ztížených dopravních nákladů (více viz vedlejší rozpočtové náklady – titul Mimořádně ztížené dopravní podmínky).