Jak do rozpočtu zahrnout náklady na provizorní komunikaci?

Jak do rozpočtu zahrnout náklady na provizorní komunikaci?

Na řadě staveb vyvstává potřeba zpevnění stávajícího terénu, aby byla možná přeprava různých materiálů pro stavbu i pohyb stavebních strojů. Jako jedna z možností, jak takovou situaci řešit, se nabízí vybudování vnitrostaveništní provizorní komunikace.

Tyto náklady lze oceňovat v rámci vedlejších rozpočtových nákladů jako titul Vybavení staveniště. V katalogu 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady existuje také položka 032403000 Vybavení staveniště – provizorní komunikace.

Měrnou jednotkou položky bývá zpravidla m2, ale je možno ji volit při různých způsobech provedení individuálně. Cena se zkalkuluje pomocí kalkulačního vzorce (čl. 22 Úvodní části katalogů). U provizorní komunikace ze silničních panelů lze také k ocenění tohoto vedlejšího rozpočtového nákladu využít položky 985121111 Zřízení hráně ze silničních dílců (nebo z ní vytvořené R-položky).