Jak ocenit ohradník?

Jak ocenit ohradník?

Cenová soustava ÚRS zahrnuje vedle položek pro ocenění prací ve frekventovaných oblastech stavebnictví také kalkulace pro řadu konstrukcí, které se týkají např. mimoměstské krajiny, jejího členění, hospodářského či rekreačního využití.

V rámci různých dotačních titulů na obnovu venkova se rozpočtáři setkávají s požadavkem na ocenění ohradníku pro výběh zvířat.

Položky směrných cen naleznete v rámci katalogu 823-1 Plochy a úprava území, a to položkami souboru cen 338991. Ohradník pro zvířata – kůl plastový … Položky uvedeného souboru cen jsou kalkulovány pro různou výšku ohradníku.

V základních položkách (kůly) jsou zahrnuty náklady na vytyčení a rozměření trasy, ruční vyhloubení jamek nebo zatlučení do kamenité půdy, osazení kůlů a přihrnutí půdy. V položkách drátů je započteno rozvinutí, uchycení do vodicího kolečka kůlu a napnutí dvou příslušných drátů.

Z popisu položek vyplývá, že kalkulace počítají s užitím kůlů z plastu. Jak ocenit konstrukci z dřevěných kůlů?

V tomto případě doporučujeme použít R-položku vytvořenou z příslušné ceny souboru cen 338991. tím způsobem, že zaměníte plastový kůl v kalkulaci za kůl dřevěný.