Patří stavební kolečko do mechanizace?

Patří stavební kolečko do mechanizace?

Mechanizace znamená nahrazení lidské (nebo zvířecí) síly silou stroje. Z tohoto hlediska nelze považovat využití kolečka za mechanizaci, neboť pohonem je lidská síla.

Jestliže je tedy pro manipulaci se sutí použito kolečko, pak se jedná o ruční manipulaci se sutí.