58-M Revize vyhrazených technických zařízení (2017/I)

VP Úvodní část M © ÚRS PRAHA, a.s. 1. Katalogy popisů a směrných cen montáží technologic- kých zařízení 11. Použití katalogů Katalogy popisů a směrných cen montáží technologických zařízení (dále katalogy „M“) patří mezi nepostradatelné podklady pro sjednávání cen při externích montážích a montáží techno- logických zařízení na stavebních objektech a provozních souborech. Všem účastníkům přípravy a realizace staveb nabízejí nezbytnou podmínku komunikace – tj. vzájemně akceptovatelný popis stavebních prací včetně způsobu měření a transparentní způsob stanovení směrné ceny. Katalogy„M“ popisů a směrných cen montážních prací jsou podkladem: − − projektantům: pro sestavování rozpisu prací a dodávek jako podklad pro zadávací dokumentaci pro obchodní soutěž nebo výběrové řízení, − − investorům: pro sestavování kontrolních rozpočtů k porovnání přiměřenosti cenových nabídek (nabídkových rozpočtů) dodavatelů, − − dodavatelům: pro rychlou orientaci v průměrných nákladech při sestavení nabídkové- ho rozpočtu. Katalogy splňují všechny podmínky pro jejich efektivní využití stavební veřejností v rámci SW aplikací. 12. Struktura katalogů 121. Katalog se člení na tyto části: I. Úvodní část katalogu, která poskytuje informace o užití katalogu a tvorbě směrných cen. II.a. Všeobecné podmínky katalogu, v nichž je uvedeno členění katalogu a užití směrných cen, ustanovení k souborům cen (volba cen, užití, způsob měření a další), použité názvosloví a definice. II.b. Všeobecné podmínky částí III. Přílohy – jejich náplní jsou zpřesňující příklady, tabulky, obrázky a výpočty, seznam norem. Práce při externíchmontážích a montážích technologických zařízení na stavebních objektech a provozních souborech se oceňují katalogy řady „M“. Stavební práce související s montáží technologických zařízení při externích montážích a na provozních souborech, kromě zednic- kých výpomocí, se oceňují katalogy stavebních prací„S“. Upozorňujeme stavební veřejnost, že směrné ceny zpracovávané společností ÚRS Pra- ha, a.s. jsou fakultativní. Slouží jako podklad při sjednávání cen dle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Za jejich užití v plném rozsahu zod- povídají smluvní strany. ÚVODNÍ ČÁST KATALOGU M I.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0