800-0 Vedlejší rozpočtové náklady (2017/I)

VP 800-0 Příloha č. 09 © ÚRS PRAHA, a.s. 0918 Vybavení BOZP objektu Jedná se především o vybavení hasicími přístroji. 092 Ostatní náklady související s provozem 0921 Náklady na zkušební provoz Účelem zkušebního provozu je ověřit, zda technologický celek nebo software po dokončení dosahuje požadovaných parametrů. Ve smlouvě o dílo je nutné dohodnout jejich zkušební provoz, jeho počátek i ukončení, kritéria jeho hodnocení, rozsah účasti dodavatele technolo- gického celku nebo softwaru. Náklady zahrnují i dodání manuálu. Zkušební provoz hradí investor (objednatel). Pokud se zkušební provoz prodlužuje z důvodu nesplnění požadovaných parametrů a vina je na straně dodavatele technologie, pak náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí dodavatel. Oceňování Náklady na zkušební provoz se oceňují: − − individuálně, − − procentní paušální sazbou. 0922 Náklady na zaškolení Náklady související se zaškolením na nový výrobek, konstrukci, stroj, SW program, službu apod. samostatně oceňované. Nepatří sem náklady na zaškolení, které jsou již obsaženy v ceně vý- robku, SW nebo služby. 093 Havárie, živelné pohromy 0931 Odstraňování následků havárií a živelných pohrom: Jedná se především o odstraňování bahna a suti, zeminy, padlých stromů, bourání nebo de- montáž poškozených konstrukcí aj. Oceňování Náklady na odstranění havárií a živelných pohrom se oceňují hodinovými zúčtovacími sazbami.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0