800-742 Elektroinstalace - slaboproud (2017/I)

VP 800-742 Příloha č. 1 © ÚRS PRAHA, a.s. Příloha č. 1: Seznam souvisejících technických norem a předpisů 1. Technické normy – ČSN účinnost »» ČSN 2000-4-473 1.2.1994 Elektrotechnické předpisy. Elelktrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům »» ČSN 33 2000-1 ed. 2 1.6.2009 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice »» ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 1.9.2007 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem »» ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 1.1.2011 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 4-43: Bezpečnost. Kapitola 43: Ochrana před nadproudy »» ČSN 33 4010 1.1.1991 Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu »» ČSN 34 2300 1.10.2014 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací »» ČSN 38 0810 1.8.1987 Použití ochrana před přepětím v silových zařízeních »» ČSN 73 0802 1.6.2009 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty »» ČSN 73 0848 1.5.2009 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody »» ČSN EN 50173-1 ed.3 1.4.2012 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky »» ČSN EN 50173-6 1.7.2014 Informační technologie- Univerzální kabelážní systémy - Část 6: Distribuované služby v budovách »» ČSN EN 50174-1 ed. 2 1.5.2010 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality »» ČSN EN 50310 ed.3 1.9.2011 Použitív společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie 2. Ostatní »» Nařízení vlády č. 616/2006 , o tecnických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompaktibility »» Zákon č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Přílohy

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0