800-751 Vzduchotechnika (2017/I)

VP 800-751 © ÚRS PRAHA, a.s. II.a Všeobecné podmínky katalogu 0001. Všeobecné podmínky katalogu navazují na ustanovení Úvodní části katalogu. 1. Obsah a členění 11. Obsah katalogu 1101. Katalog obsahuje směrné ceny (dále jen „ceny“) vzduchotechnických (dále jen „VZT“) zařízení na objektech všech oborů Klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen „KSO“). Ceny lze použít i pro oceňování VZT zařízení, která jsou součástí provozních souborů. 1102. Stavební práce, pro které katalog neobsahuje ceny, lze oceňovat: a) napojenízařízenínaelektroinstalacicenamikatalogu800-741Elektroinstalace–silnoproud, b) napojení zařízení na zdravotně technické instalace cenami katalogu 800-721 Zdravotně technické instalace budov, c) zednické a betonářské práce cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické. 12. Členění katalogu 1201. Katalog je členěn do následujících částí: Část A ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ Část A01 VENTILÁTORY Část A02 DISTRIBUČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Část A03 POTRUBÍ Část A04 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ Část A05 KLIMATIZAČNÍ A CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ Část B BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ Část B01 DEMONTÁŽ VENTILÁTORŮ Část B03 DEMONTÁŽ POTRUBÍ Část B04 DEMONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Část B05 DEMONTÁŽ KLIMATIZAČNÍCH A CHLADÍCÍCH JEDNOTEK Část C OPRAVY A ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ Část C01 OPRAVY A ÚDRŽBA VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 13. Náplň cen 131. Upřesnění náplně cen 1311. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž strojů a zařízení (ventilátorů, sestav rozvodů), b) montáž nosného materiálu, VŠEOBECNÉ PODMÍNKY II.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0