800-751 Vzduchotechnika (2017/I)

VP 800-751 Část A04 © ÚRS PRAHA, a.s. Část A04 Vzduchotechnická zařízení 1. Obsah a náplň cen 11. Obsah části katalogu 1101. Tato část katalogu obsahuje ceny montáží vzduchotechnických jednotek s rekuperací tepla, vytápěcích a větracích jednotek, vytápěcích cirkulačních jednotek a zaregulování systému vzduchotechnického zařízení (obor TSKP 751 - Vzduchotechnika). 13. Náplň cen 131. Upřesnění náplně cen 1311. V cenách nejsou započteny náklady na: a) připojení na rozvody; tyto se oceňují souborem cen části A03, b) zapojení k elektrické síti; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace – silnoproud. 3. Ustanovení k souborům cen 39. Přesun hmot 3901. Přesun hmot pro vzduchotechnická zařízení se oceňuje cenami souboru cen 998 75-1 Přesun hmot části A05. Část A05 Klimatizační a chladicí zařízení 1. Obsah a náplň cen 11. Obsah části katalogu 1101. Tato část katalogu obsahuje ceny montáží vnitřních a venkovních klimatizačních jednotek, fan-coilů, chladičů a napojovacího potrubí měděného (obor TSKP 751 - Vzduchotechnika). 13. Náplň cen 131. Upřesnění náplně cen 1311. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku klimatizačních jednotek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) připojení klimatizačních jednotek k elektrické síti; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace – silnoproud, c) potrubí; tyto se oceňují souborem cen části A03.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0