800-761 Konstrukce prosvětlovací (2017/I)

VP 800-761 © ÚRS PRAHA, a.s. d) osazení ventilací a mřížek; tyto práce lze oceňovat cenou 644 94- Osazení průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích, katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické, e) práce bez pevné pracovní podlahy; tyto práce se oceňují individuelně. 2. Podstatné kvalitativní podmínky 2001. Ceny byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uve- dených v čl. 13 Úvodní části katalogu. 3. Ustanovení k souborům cen 34. Technologická manipulace 3401. V cenách jsou započteny náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 10 m vodorovně a 3,5m svisle. 35. Způsob měření 351. Sklobetonové konstrukce 3511. Množství sklobetonových konstrukcí se určuje v m 2 součtem rozvinuté plochy sklobetonové konstrukce a plochy obvodového rámu. Plocha dělících příčlí se neodečítá. Plochy otvorů jed- notlivě větší než 0,25m 2 s jinou než sklobetonovou výplní se odečítají. 3502. Množství sklobetonových konstrukcí s kombinací ploch z bezbarvých a barevných tvárnic se určuje zvlášť součtem ploch bezbarvých a zvlášť součtem ploch barevných konstrukcí. Plocha rámu se přičítá k větší ploše. Při rovnosti ploch se plocha přičítá k ploše z barevných tvárnic. 4. Názvosloví a definice Stěny a příčky jsou konstrukce se sklonem od vodorovné roviny větším než 60°, jejichž oba jmenovité rozměry přesahují 2,5m. Okna jsou konstrukce se sklonem od vodorovné roviny větším než 60°, jejichž jeden jmenovitý rozměr nepřesahuje 2,5m. Stropy a střechy jsou konstrukce ve sklonu od vodorovné roviny menším než 60°.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0