800-762 Konstrukce tesařské (2017/I)

VP 800-762 Část A01 © ÚRS PRAHA, a.s. II.b Všeobecné podmínky částí Část A01 Konstrukce tesařské 1. Obsah a náplň cen 11. Obsah části katalogu 1101. Tato část katalogu obsahuje ceny tesařských prací (obor TSKP 762 - Konstrukce tesařské) ob- jektů uvedených v čl. 1101 Všeobecných podmínek katalogu. 1102. Stavební práce, pro které tato část neobsahuje ceny, lze oceňovat: a) montáž krovů věžových střech různých tvarů, individuelně b) dřevostavby z dřevěných prefabrikovaných dílců (obor JKPOV 612), tyto se oceňují cenami katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby, c) montáž vazníků, tyto se oceňují cenami souboru cen 763 73 - Montáž střešní konstrukce, katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby. 13. Náplň cen 131. Upřesnění náplně cen 1311. V cenách jsou započteny náklady na: a) vysekání rýh, kapes, nik a vyvrtání kotevních otvorů pro vložení tesařských konstrukcí a je- jich upevňovacích prvků ve zdivu z cihel a tvárnic, v betonových nebo železobetonových konstrukcích, b) osazení nastřelením, zazděním nebo zabetonováním do 0,05 m 2 pohledové plochy. 1312. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání řeziva a výrobků (mimo položky obsahující desky CETRIS nebo OSB); tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze sjednat ve směrné výši dle přílohy č. 2, b) práce bez pevné pracovní podlahy; tyto práce se oceňují individuálně, c) vyřezání otvorů v konstrukci; tyto se oceňují příslušnými položkami části C01. 3. Ustanovení k souborům cen 35. Způsob měření 351. Konstrukce 3511. Množství konstrukce stěn a příček na hladko se určuje v m součtem délek jednotlivých druhů řeziva v konstrukci. 3512. Množství tesařsky zhotovených konstrukcí se určuje pro: − − konstrukce stěn a příček, − − vázané konstrukce krovů, − − prostorové vázané konstrukce, − − stropnice, v m součtem jednotlivých délek řeziva. 3513. Množství plošných konstrukcí se určuje pro: − − bednění stěn a příček, − − bednění a laťování střech,

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0