800-775 Podlahy skládané (2017/I)

VP Úvodní část PSV © ÚRS PRAHA, a.s. − − individuální cenou nebo samostatným rozpočtem restaurátorských prací. Pokud prováděné práce nebudou oceňovány v rámci základních rozpočtových nákladů, tyto práce lze oceňovat jako vedlejší rozpočtové náklady podle katalogu 800-0. 3. Specifikace 1) Specifikací se nazývají materiály (výrobky), jejichž dodávka podle ustanovení podstatných kvalitativních podmínek není obsažena ve směrné ceně stavební práce. Tyto se ocení samostatně a to cenou pořízení tj. cenou nákupní (u plátců daně cenou bez DPH), dopl- něnou o pořizovací náklady (tyto zahrnují náklady na dopravu materiálu na první skládku na staveništi). PPC = CP + PPN PPC = cena pořizovací CP = cena pořízení neboli nákupní PPN = přirážka pořizovacích nákladů 2) Specifikace se uplatňují zejména v těch případech, kdy pro konkrétní stavební práci je možno použít široký sortiment materiálů a výrobků a kdy by započtení těchto materiálů do směrných cen neúměrně zvětšilo počet položek směrných cen např. individuální ceny panelů. Do specifikací byly zásadně zařazeny hlavní materiály jako prefabrikáty, izolační materiály, zámečnické výrobky, keramické a kamenné obklady a dlažby apod. Ostatní materiály, jako malta, spojovací materiály apod., jsou ve směrných cenách započteny. Jestliže je podíl materiálu méně významný, nemusí být zakalkulován v přímých nákladech. V takovém případě je zahrnut ve výrobní režii. Skutečnost, že směrná cena neobsahuje hlavní materiál , je uvedena vždy v úvodních ustanoveních příslušného katalogu, v popisech cen nebo v poznámkách k souborům cen. Popis položek začíná slovem „montáž“ nebo „názvem činnosti“ (např. Zdění, Osazování, Obkládání), vyjma případy v oboru 764 kde v praxi užívané termíny „Oplechování“, „Lemování“ apod. znamenají konstrukci. Názvem činnosti jsou popsány i některé položky, které jsou pouze prací a specifikace k nim nenáleží. Při zpracování rozpočtu pomocí SW (program KROS 4) program na specifikaci upozorní a nabídne možnou variantu specifikačního materiálu; zobrazí konkrétní oblast SPCM, do které patří materiál ve specifikaci. 3) Množství a druh hlavního materiálu (výrobku) se stanoví podle údajů projektu, popř. způsobem určeným ve Všeobecných podmínkách katalogu. Měrné množství materiálu je nutné stanovit tak, aby čistá spotřeba materiálu byla navýšena o ztratné. Ztratné jsou tech- nologické přídavky a odpady (např. piliny, prořez) a technologické přesahy (např. u krytin v závislosti na sklonu apod.) v míře odpovídající hospodárnému provedení. Zohledňují se i ztráty vzniklé obvyklým úhynem biologického materiálu (sazenic apod.) za dodržení podmínek nakládání s biologickým materiálem. 4) Pokud dodavatel místo nového plnohodnotného materiálu oceněného ve specifikaci pou- žije materiál neplnohodnotný nebo opotřebený, poskytne na něj slevu, jejíž výše se stanoví jako rozdíl mezi cenou materiálu započteného ve směrné ceně a cenou neplnohodnot- ného materiálu. V této souvislosti lze upravit i výši ztratného. Pokud dodavatel použije materiál odběratele, započítá do specifikace pouze případné náklady spojené s pořízením tohoto materiálu. 4. Celková cena stavebního díla 41. Náklady neobsažené ve směrných cenách ÚRS V souvislosti s používáním směrných cen a sazeb přímých nákladů je třeba si uvědomit, že směrné ceny nepokrývají všechny náklady nutné k provedení stavebního díla. Nejsou, a ani

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0