800-775 Podlahy skládané (2017/I)

VP © ÚRS PRAHA, a.s. Směrné ceny stavebních prací Směrné ceny ÚRS jsou počítány na základě kalkulace množství potřeb stanovených k jednotlivým položkám v členění podle kalkulačního vzorce (viz Úvodní část katalogu). Jednotlivé potřeby jsou oce- ňovány cenami případně sazbami, které jsou získávány výběrovými šetřeními. Do směrných cen není započtena daň z přidané hodnoty (DPH) a to ani na vstupu (materiály, náklady na provoz stavebních strojů, náklady na dopravu) ani na výstupu (směrná cena). Podle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, se u plátců daně tato daň na vstupu do kalkulací nezapo- čítává. Ceny jednotlivých vstupů i výsledná směrná cena jsou zaokrouhleny. Přímý materiál (hmoty) – H Do nákladů na materiál jsou započteny aktuální pořizovací ceny materiálů a výrobků. Ty jsou uvedeny ve Sborníku pořizovacích cen materiálů (SPCM). V ceně přímého materiálu jsou již započteny pořizovací náklady (především dopravní náklady a náklady na nevratné obaly apod.). Přímé mzdy - M Ve směrných cenách jsou započítávány mzdy ve smyslu ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v členění do čtyř tarifních tříd (T) a pěti tarifních stupnic (S). Sazby jsou stanovovány statistickými metodami v návaznosti na výsledky šetření pověřených organizací a predikcí vývoje z výsledků výbě- rového šetření u vybraných stavebních organizací. M = sazba dle tarifu třídy × normová spotřeba času Tabulka výše sazeb přímých mezd: Tarifní třída *) kvalifikační požadavky na provádění stavebních konstrukcí a prací pomocných běžných odbor- ných speciálních T1 T2 T3 T4 Tarifní stupnice *) náročnost pracov- ních podmínek ve výrobě S1 66,00 90,70 119,60 155,70 základní S2 74,60 106,40 133,80 174,80 obvyklá S3 90,70 119,60 141,90 194,50 zvýšená S4 106,40 133,80 155,70 206,50 mimořádná S5 119,60 141,90 174,80 250,30 *) Tarifní třída vyjadřuje předpokládané kvalifikační i jiné požadavky na prováděné práce a ta- rifní stupnice pak dále tyto kvalifikační požadavky rozšiřuje a zabývá se náročností pracov- ních podmínek.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0