800-782 Obklady z kamene (2017/I)

VP 800-782 Část A01 © ÚRS PRAHA, a.s. II.b Všeobecné podmínky částí Část A01 Obklady z kamene 1. Obsah a náplň cen 11. Obsah části katalogu 1101. Tato část katalogu obsahuje ceny montáže obkladů z kamene (obor TSKP 782 - Obklady z pří- rodního a konglomerovaného kamene) objektů uvedených v čl. 1101 Všeobecných podmínek katalogu. 1102. Stavební práce, pro které tato část katalogu neobsahuje ceny, lze oceňovat montáž obkladu stropu nebo individuálně. 3. Ustanovení k souborům cen 31. Volba cen 3101. Montáž obkladu svislého ostění přímo navazujícího na obklad stěny se oceňuje cenami souboru cen 782 1.- Montáž obkladu stěn. 33. Obsah cen 3301. V cenách souboru cen 782 2.- Montáž obkladů podhledů jsou započteny i náklady na kotvení a provizorní dřevěné podepření. 35. Způsob měření 3501. Plocha kamenného obkladu se určuje v m 2 z rozměrů obkládaných ploch podle projektu. 4. Názvosloví, definice a zkratky 41. Názvosloví a definice Nepravidlená deska je deska s méně než 3 pravými úhly. Obklad stěn šikmý je obklad stěn deskami z kamene ve sklonu líce přes 15° do 85° od vodo- rovné roviny. Obklad stěn svislý je obklad stěn deskami z kamene ve sklonu líce přes 85° do 90° od vodo- rovné roviny. Obklad stropů a podhledů je obklad stropů a podhledů deskami z kamene ve sklonu líce přes 0° do 15° od vodorovné roviny. Obklad sloupů, pilířů a pilastrů s půdorysem pravoúhlým je obklad deskami z kamene, jehož nejdelší strana v půdoryse nepřesahuje 2m. Obklad s lícem rovným je obklad deskami z kamene stejné výrobní tloušťky, jejich líc leží v rovině. Obklad plastický je obklad deskami z kamene, kdy lícní strana jednotlivých prvků není pro- jektována v jedné rovině. Vytváří se například z desek nestejné tloušťky, nestejné povrchové úpravy, nepravoúhlého průřezu. Zlomky jsou nepravidlené odřezky vzniklé při řezání desek na stanovený formát, zlomky desek a desky neodpovídající vlastnostmi technickým normám.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0