800-787 Zasklívání (2017/I)

VP © ÚRS PRAHA, a.s. Sazby přímých mezd mají průměrný charakter, obsahují základní i pohyblivé složky mezd včetně náhrad za neproduktivní čas (dovolená, školení apod.). Sazby jsou bez následujících příplatků: Zákonné příplatky za práci přesčas, práci v noci, práci o sobotách a nedělích nejsou v sazbách ani směrných cenách obsaženy. Příplatky mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí jsou ve směrných cenách obsaženy a to ve výši: − − příplatek za ztížené prostředí .......................................... 10,30 Kč/hod − − příplatek za práci se škodlivinami .................................. 10,30 Kč/hod − − příplatek za práci ve výškách ........................................... 10,30 Kč/hod − − příplatek za práci prováděnou horolezecky ............... 20,00 Kč/hod Provoz stavebních strojů – S S = sazba strojohodiny × normová spotřeba času stroje Náklady na provoz stavebních strojů a zařízení zahrnují odpisy (resp. nájemné) stroje, náklady na opravy, případné přesuny, montáže a demontáže stroje a dále aktuální ceny pohonných hmot, pneumatik a ostatních provozních materiálů. Do nákladů na převoz strojů je započten vliv změny nákladů na do- pravu obdobně jako v nákladech na pořízení materiálů. V nákladech na provoz stavebních strojů a za- řízení nejsou zahrnuty náklady na mzdy osádek a obsluhy. Tyto jsou součástí nákladů na přímé mzdy. Ostatní přímé náklady – OPN Sociální a zdravotní pojištění – SZP Zákonné zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem je zahrnuto ve výši 34,0% z přímých mezd (M). Doplňkové ostatní přímé náklady – DOPN Tyto náklady zahrnují především tarify silniční a železniční dopravy a jsou obvykle obsaženy v položkách přesunů hmot, dopravy sutě, apod. Nepřímé náklady (NN) a zisk (Z) Typ práce Sazba režie výrobní S 1 Sazba režie správní S 2 Sazba zisku S 3 HSV zemní 14% 20% 12% pozemní 36% 20% 12% inženýrské 29% 20% 12% PSV 53% 30% 12% Absolutní hodnoty režií a zisku vypočtěte podle standardních vzorců: Nepřímé náklady: NN = RV+RS Režie výrobní: RV = s1×(M+S+DOPN+SZP) = s1×(M+S+OPN) = s1×PZN Režie správní: RS = s2×(M+S+DOPN+SZP) = s2×(M+S+OPN) = s2×PZN Zisk: Z = s3×(M+S+DOPN+SZP+RV+RS) = s3×(PZN+NN)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0