801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické (2017/I)

I. ÚVODNÍ ČÁST 2
1. Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací 2
2. Směrné ceny 4
3. Specifikace 12
4. Celková cena stavebního díla 13
II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 15
II.a Všeobecné podmínky katalogu 15
1. Obsah a členění 15
2. Podstatné kvalitativní podmínky 16
3. Ustanovení k souborům cen 16
3*0. Všeobecně 16
3*1. Konstrukce osazované 16
3*2. Konstrukce z betonu prostého nebo železového 17
3*3. Bednění a podpěrné konstrukce bednění 18
3*4. Výztuž 19
3*9. Přesun hmot 20
4. Názvosloví, definice a zkratky 20
II.b Všeobecné podmínky částí 23
Část A01 Základy 23
1. Obsah a náplň cen 23
Část A02 Svislé konstrukce 23
1. Obsah a náplň cen 23
3. Ustanovení k souborům cen 23
3*1. Zdivo 23
3*2. Příčky 24
Část A03 Vodorovné konstrukce 25
1. Obsah a náplň cen 25
3. Ustanovení k souborům cen 25
3*1. Klenby 25
3*2. Vložkové stropy 25
Část A04 Úpravy povrchů 25
1. Obsah a náplň cen 25
3. Ustanovení k souborům cen 26
3*0. Všeobecně 26
3*1. Úpravy vnitřního povrchu 27
3*2. Úpravy vnějšího povrchu 28
Část A05 Podlahy a podlahové konstrukce 29
1. Obsah a náplň cen 29
2. Podstatné kvalitativní podmínky 30
3. Ustanovení k souborům cen 30
3*1. Mazaniny a násypy 30
3*2. Potěry a dlažby 30
3*3. Soklíky, výplně spár 30
3*4. Konstrukce šikmé 30
Část A06 Osazování výplní otvorů 30
1. Obsah a náplň cen 30
Část A07 Kompletní konstrukce 31
1. Obsah a náplň cen 31
3*1. Kanály pro inženýrské sítě 31
Část A08 Dokončující konstrukce a práce 31
1. Obsah a náplň cen 31
Část A09 Přesun hmot 31
1. Obsah a náplň cen 31
3. Ustanovení k souborům cen 32
3*0. Všeobecně 32
Příloha č. 1: Seznam souvisejících technických norem a předpisů 35
Příloha č. 2: Vymezení konstrukcí z hlediska sklonu 37
Příloha č. 3: Orientační tabulka monolitických konstrukcí 38
Příloha č. 4: Hmotnost ocelových prvků 40
Příloha č. 5: Přehled členění betonů podle stupně vlivu prostředí podle ČSN EN 206-1 42
Příloha č. 6: Doporučené mezní hodnoty betonu v závislosti na stupni vlivu prostředí podle ČSN EN 206-1 44
Směrné ceny stavebních prací 45
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0