821-1 Mosty (2017/I)

I. ÚVODNÍ ČÁST 2
1. Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací 2
2. Směrné ceny 4
3. Specifikace 12
4. Celková cena stavebního díla 13
II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 15
II.a Všeobecné podmínky katalogu 15
1. Obsah a členění 15
2. Podstatné kvalitativní podmínky 15
3. Ustanovení k souborům cen 15
3*0. Všeobecně 15
3*1. Konstrukce betonové 15
II.b Všeobecné podmínky částí 17
Část A01 Silniční mosty 17
1. Obsah a náplň cen 17
3. Ustanovení k souborům cen 17
3*0. Všeobecně 17
3*1. Konstrukce dřevěné 18
3*2. Konstrukce zděné 18
3*3. Konstrukce betonové 18
3*4. Výztuž betonářská a výztuž předpínací 19
3*5. Bednění 20
3*6. Konstrukce z prefabrikovaných dílců 21
3*7. Konstrukce ocelové a kovové doplňkové 21
3*8. Úpravy povrchu 21
3*9. Přesun hmot 21
4. Názvosloví a definice 22
5. Výjimky z ustanovení Úvodní části katalogu 23
Část A02 Železniční mosty 23
1. Obsah a náplň cen 23
3. Ustanovení k souborům cen 23
3*0. Všeobecně 23
3*1. Konstrukce betonové 23
3*2. Výztuž betonářská 24
3*3. Bednění 24
3*4. Konstrukce z prefabrikovaných dílců (ze železového nebo předpjatého betonu) 24
3*9. Přesun hmot 24
5. Výjimky z ustanovení Úvodní části katalogu 24
Část A03 Ocelové mosty 25
1. Obsah a náplň cen 25
3. Ustanovení k souborům cen 25
3*0. Všeobecně 25
3*9. Přesun hmot 26
Část B01 Bourání (demontáž) konstrukcí 26
1. Obsah a náplň cen 26
3. Ustanovení k souborům cen 27
3*0. Všeobecně 27
4. Názvosloví a definice 27
Část C01 Opravy a údržba konstrukcí objektů 28
1. Obsah a náplň cen 28
3. Ustanovení k souborům cen 28
3*0. Všeobecně 28
3*9. Přesun hmot 28
Příloha č. 1: Seznam souvisejících technických norem a předpisů 30
Příloha č. 2: Přehled členění betonů podle stupně vlivu prostředí podle ČSN EN 206-1 31
Příloha č. 3: Doporučené mezní hodnoty betonu v závislosti na stupni vlivu prostředí podle ČSN EN 206-1 33
Směrné ceny stavebních prací 34
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0