823-1 Plochy a úprava území (2017/I)

I. ÚVODNÍ ČÁST 2
1. Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací 2
2. Směrné ceny 4
3. Specifikace 12
4. Celková cena stavebního díla 13
II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 15
II.a Všeobecné podmínky katalogu 15
1. Obsah a členění 15
2. Podstatné kvalitativní podmínky 16
4. Názvosloví a definice a zkratky 16
II.b Všeobecné podmínky částí 22
Část A01 Parkové úpravy a krajinářství 22
1. Obsah a náplň cen 22
3. Ustanovení k souborům cen 22
3*0. Všeobecně 22
3*1. Odstranění pařezů 23
3*2. Založení trávníku, zpevnění ploch a svahů, doplnění zeminy 23
3*3. Hloubení jamek a rýh 24
3*4. Výsadba 24
3*5. Kácení stromů 24
3*9. Přesun hmot 24
Část A02 Lesnickotechnické práce 25
1. Obsah a náplň cen 25
3. Ustanovení k souborům cen 25
Část A03 Agrotechnické práce 27
1. Obsah a náplň cen 27
3. Ustanovení k souborům cen 28
3*0. Všeobecně 28
3*2. Chmelnicové konstrukce 28
3*9. Přesun hmot 28
Část A04 Ploty a ohraničení území 28
1. Obsah a náplň cen 28
2. Podstatné kvalitativní podmínky 28
3. Ustanovení k souborům cen 28
3*0. Všeobecně 28
3*1. Konstrukce oplocení 29
Část A05 Opěrné zdi a valy 29
1. Obsah a náplň cen 29
2. Podstatné kvalitativní podmínky 29
3. Ustanovení k souborům cen 30
3*0. Všeobecně 30
3*1. Konstrukce zděné z cihel a tvárnic 30
3*2. Konstrukce zděné z kamene 30
3*3. Konstrukce z betonu prostého nebo železového 30
3*4. Bednění 32
3*5. Výztuž 33
3*6. Úpravy povrchu 34
Část A06 Plochy pro tělovýchovu 34
1. Obsah a náplň cen 34
3. Ustanovení k souborům cen 35
3*9. Přesun hmot 35
Část B01 Parkové úpravy a krajinářství – odstranění 35
1. Obsah a náplň cen 35
Část B03 Agrotechnické práce – odstranění 35
1. Obsah a náplň cen 35
Část B04 Ploty a ohraničení území – odstranění 35
1. Obsah a náplň cen 35
Část B06 Plochy pro tělovýchovu – odstranění 36
1. Obsah a náplň cen 36
Část C01 Parkové úpravy a krajinářství – opravy a údržba 36
1. Obsah a náplň cen 36
3. Ustanovení k souborům cen 36
3*0. Všeobecně 36
Část C03 Agrotechnické práce – opravy a údržba 37
1. Obsah a náplň cen 37
3. Ustanovení k souborům cen 37
3*0. Všeobecně 37
Část C05 Opěrné zdi a valy – opravy a údržba 37
1. Obsah a náplň cen 37
Část C06 Plochy pro tělovýchovu – opravy a údržba 38
1. Obsah a náplň cen 38
Příloha č. 1: Seznam souvisejících technických norem a předpisů 40
Příloha č. 2: Zpevnění ploch drnováním 41
Příloha č. 3: Zpevnění svahu s výplní plůtkových polí 42
Příloha č. 4: Zpevnění svahů plůtky 43
Příloha č. 5: Zpevnění svahu vrbovými povázkami 44
Příloha č. 6: Zpevnění svahu plůtkem do záseku 45
Příloha č. 7: Zpevnění svahu prkny 46
Příloha č. 8: Zřízení dětského hřiště 47
Příloha č. 9: Ukotvení dřeviny 48
Příloha č. 10: Třídění zemin pro výsadbu a ošetřování sazenic 49
Směrné ceny stavebních prací 51
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0