825-2 Objekty podzemní - štoly (2017/I)

I. ÚVODNÍ ČÁST 2
1. Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací 2
2. Směrné ceny 4
3. Specifikace 12
4. Celková cena stavebního díla 13
II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 15
II.a Všeobecné podmínky katalogu 15
1. Obsah a členění 15
2. Podstatné kvalitativní podmínky 15
3. Ustanovení k souborům cen 15
3*0. Všeobecně 15
3*1. Betonové konstrukce 16
3*2. Výztuž 16
3*9. Přesun hmot 16
4. Názvosloví, definice a zkratky 17
II.b Všeobecné podmínky částí 19
Část A01 Štoly 19
1. Obsah a náplň cen 19
3. Ustanovení k souborům cen 19
3*0. Všeobecně 19
3*1. Ražení štol ruční (142 ..-) 20
3*2. Ražení štol štítem 21
3*3. Ražení štol s ostěním ze železobetonových trub zatlačovací soupravou (143 ..-3) a ražení štol se zatlačováním ostění z ocelových trub (143 ..-4) 22
3*4. Ražení štol mechanizovaným zařízením s frézou (143 ..-3) 23
3*5. Provizorní zajištění výrubu 23
3*6. Injektování (28. 90-) 25
3*7. Zajištění výrubu štol konstrukcemi z litého betonu, výplň za rubem nosné obezdívky a bednění a odbednění obezdívek štol 25
3*8. Zajištění výrubu štol stříkaným betonem (360 34-) 27
3*9. Přesun hmot 28
4. Názvosloví a definice 28
Část A02 Šachty 29
1. Obsah a náplň cen 29
3. Ustanovení k souborům cen 30
3*1. Ražení šachet 30
3*9. Přesun hmot 30
4. Názvosloví a definice 30
Část B01 Bourání (demontáž) konstrukcí objektů 31
1. Obsah a náplň cen 31
Část C01 Opravy a údržba konstrukcí objektů 31
1. Obsah a náplň cen 31
Příloha č. 1: Seznam souvisejících technických norem a předpisů 33
Příloha č. 2: Třídění hornin podle stupně ražnosti 34
Příloha č. 3: Třídění hornin podle míry zavodnění 36
Příloha č. 4: Délky štol pro volbu ceny 37
Příloha č. 5: Výrubní průřezy štol 38
Příloha č. 6: Změny objemů vlivem nakypření 40
Příloha č. 7: Součinitel zvětšení teoretického výrubu pro manipulaci s rubaninou 41
Příloha č. 8: Rozdělení konstrukcí 42
Příloha č. 9: Přehled členění betonů podle stupně vlivu prostředí podle ČSN EN 206-1 43
Příloha č. 10: Doporučené mezní hodnoty betonu v závislosti na stupni vlivu prostředí podle ČSN EN 206-1 45
Směrné ceny stavebních prací 46
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0