825-4 Objekty podzemní - tunely (2017/I)

I. ÚVODNÍ ČÁST 2
1. Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací 2
2. Směrné ceny 4
3. Specifikace 12
4. Celková cena stavebního díla 13
II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 15
II.a Všeobecné podmínky katalogu 15
1. Obsah a členění 15
2. Podstatné kvalitativní podmínky 15
3. Ustanovení k souborům cen 16
3*0. Všeobecně 16
3*1. Betonové konstrukce 16
3*2. Výztuž 16
3*9. Přesun hmot 16
4. Názvosloví, definice a zkratky 16
II.b Všeobecné podmínky částí 21
Část A01 Zřízení železničních tunelů 21
1. Obsah a náplň cen 21
Část A02 Zřízení silničních tunelů 21
1. Obsah a náplň cen 21
Část A03 Zřízení vodních tunelů 21
1. Obsah a náplň cen 21
Část A04 Zřízení objektů podzemních halových a plošných 22
1. Obsah a náplň cen 22
3. Ustanovení k souborům cen 23
3*1. Výlom kaverny 23
3*2. Technologická manipulace 24
Část B01 Bourání železničních tunelů 24
1. Obsah a náplň cen 24
Část B02 Bourání silničních tunelů 24
1. Obsah a náplň cen 24
Část B03 Bourání vodních tunelů 24
1. Obsah a náplň cen 24
Část C01 Rekonstrukce železničních tunelů 25
1. Obsah a náplň cen 25
3. Ustanovení k souborům cen 25
3*0. Všeobecně 25
3*1. Výrub 25
3*2. Odvodnění tunelu 26
3*3. Obezdívky 26
3*4. Manipulace s rubaninou 26
3*5. Skruže 27
Část C02 Opravy silničních tunelů 27
1. Obsah a náplň cen 27
Část C03 Opravy vodních tunelů 27
1. Obsah a náplň cen 27
Příloha č. 1: Seznam souvisejících technických norem a předpisů 29
Příloha č. 2: Zatřídění hornin dle ražnosti 30
Příloha č. 3: Míry zavodnění hornin při ražení tunelářským způsobem 31
Příloha č. 4: Přehled členění betonů podle stupně vlivu prostředí podle ČSN EN 206-1 32
Příloha č. 5: Doporučené mezní hodnoty betonu v závislosti na stupni vlivu prostředí podle ČSN EN 206-1 34
Směrné ceny stavebních prací 35
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0