827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod a kanalizace (2017/I)

I. ÚVODNÍ ČÁST 2
1. Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací 2
2. Směrné ceny 4
3. Specifikace 12
4. Celková cena stavebního díla 13
II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 15
II.a Všeobecné podmínky katalogu 15
1. Obsah a členění 15
2. Podstatné kvalitativní podmínky 17
3. Ustanovení k souborům cen 17
3*0. Všeobecně 17
3*1. Konstrukce a práce ve štolách 17
3*2. Bednění 17
3*3. Výztuž 18
3*4. Zděné konstrukce 18
3*5. Konstrukce z betonu 18
3*6. Úpravy povrchu 19
3*7. Konstrukce z prefabrikovaných dílců 19
3*9. Přesun hmot 19
4. Názvosloví, definice a zkratky 19
II.b Všeobecné podmínky částí 22
Část A01 Stavební práce společné pro venkovní vodovody a kanalizace 22
1. Obsah a náplň cen 22
3. Ustanovení k souborům cen 22
3*1. Poklopy, mříže 22
3*2. Tlakové zkoušky, proplach a desinfekce potrubí 22
Část A02 Venkovní vodovody 22
1. Obsah a náplň cen 22
3. Ustanovení k souborům cen 23
3*1. Montáž vodovodních trub, tvarovek a armatur 23
3*9. Přesun hmot 24
Část A03 Venkovní kanalizace 24
1. Obsah a náplň cen 24
3. Ustanovení k souborům cen 25
3*1. Montáž kanalizačních trub a tvarovek 25
3*2. Stoky typové 25
3*3. Stoky atypické 26
3*4. Drobné typové objekty na kanalizačním potrubí a stokách 26
3*5. Drobné atypické objekty na kanalizačním potrubí a stokách 26
3*9. Přesun hmot 26
Část B01 Demontáž konstrukcí objektů společných pro venkovní vodovody a kanalizace 27
1. Obsah a náplň cen 27
Část B02 Demontáž venkovního vodovodu 27
1. Obsah a náplň cen 27
Část B03 Demontáž venkovní kanalizace 27
1. Obsah a náplň cen 27
Část C01 Opravy a údržba konstrukcí objektů společných pro venkovní vodovody a kanalizace 28
1. Obsah a náplň cen 28
Část C02 Opravy a údržba venkovního vodovodu 28
1. Obsah a náplň cen 28
Část C03 Opravy a údržba venkovní kanalizace 28
1. Obsah a náplň cen 28
Příloha č. 1: Seznam souvisejících technických norem a předpisů 30
Příloha č. 2: Tabulka objemu vytlačených hornin konstrukcí v m3 na 100 m potrubí 31
Příloha č. 3: Tabulka ploch vnitřních a vnějších nátěrů 1 m potrubí betonového a železobetonového v m2 32
Příloha č. 4: Tabulka skladeb betonových skruží a prefabrikátů typových šachet a spadišť 33
Příloha č. 5: Přehled členění betonů podle stupně vlivu prostředí podle ČSN EN 206-1 34
Příloha č. 6: Doporučené mezní hodnoty betonu v závislosti na stupni vlivu prostředí podle ČSN EN 206-1 36
Směrné ceny stavebních prací 37
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0