Jak je to s pronájmem bednění?

Jak je to s pronájmem bednění?

Zhotovitel má jako součást zakázky vystavět monolitickou zeď. Položku 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí, která je uvedena v rozpočtu, považuje nákladově za nedostatečnou, jelikož tato položka neobsahuje cenu za pronájem bednění. Podle něj cena za pronájem v rozpočtu chybí. Podle názoru investora náklady za bednění jsou součástí výše zmiňované položky.

V položkách „zřízení“ souboru cen 27935 Bednění základových zdí jsou započteny všechny potřebné náklady, to znamená i náklady na bednění. Směrná cena je určena jak pro případy použití bednění zhotoveného v dílně či na stavbě, tak i bednění systémového. Pokud zhotovitel prací používá pronajaté bednění, je to jeho volba organizace práce, která by neměla mít vliv na použití ceny.

Pokud zhotovitel ale přesto nesouhlasí s použitím položky z databáze, je třeba, aby svůj nesouhlas smluvní straně zdůvodnil. Bednění pak ocení pronájmem a R-položkou, v níž odečte náklady na amortizaci bednění. R-položku následně předloží investorovi k odsouhlasení.

Jak ocenit bednění říms?

Jak ocenit bednění říms?

Ustanovení článků 3531 a 3532 oddílu 3*3 „Bednění a podpěrné konstrukce bednění“ Všeobecných podmínek katalogu 801-1 Budovy a haly -zděné a monolitické platí i pro tento případ realizace bednění konstrukce.

Bednění říms je možno provádět dvojím způsobem: pomocí řeziva a pomocí systémového bednění.

V databázi směrných cen ÚRS byla pro ocenění bednění říms zvolena varianta kalkulace z řeziva, která lépe odpovídá spotřebě materiálu. U detailů v případě použití systémového bednění je třeba počítat s tím, že jeho skutečná potřeba bude větší než řešení bednění s řezivem.

Položka 31735110. Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů … přitom platí pro všechny varianty bednění (viz článek 3131 oddílu 3*3). Organizace práce (patří sem i volba způsobu provedení a kladečské řešení) je v rozhodovací kompetenci stavební firmy, které se míra hospodárnosti provedení promítá do ziskovosti zakázky.