Jak se v CS ÚRS oceňuje lešení?

Jak se v CS ÚRS oceňuje lešení?

Lešení se oceňuje třemi položkami:

  • položkou montáže,
  • příplatkem za dobu použití,
  • položkou demontáže.

Ocení se montáž a demontáž lešení.

Dále pronájem po užívanou dobu (použití příplatků za každý den použití nahrazuje částku za pronájem lešení). U příplatku se bere výměra (m2 stanovená podle způsobu měření), která se vynásobí počtem dnů, po které je lešení používáno. Například u klasického trubkového řadového lešení, které je postavené ze čtyř stran budovy, jeho množství vychází z velikosti pohledové plochy.

Výpočet pohledové plochy se provede podle vzorce d x v. Způsoby měření délky lešení je uveden viz v Příloze č. 6 katalogu 800-3 Lešení. Výška se určí jako vzdálenost od paty lešeňové konstrukce po úroveň nejvyšší podlážky.

Doprava lešení na stavbu a jeho odvoz se oceňuje individuálně.

Návody ke způsobu stanovení množství lešení jsou dostupné v programu KROS 4, v rámci aplikace Cenová soustava ÚRS online (předplacený prohlížeč databáze cen stavebních a montážních prací URS) nebo na stránkách www.cs-urs.cz.

Jak se počítá pomocné lešení?

Jak se počítá pomocné lešení?

O důležitosti skutečnosti, že nedílnou součástí každé položky Cenové soustavy ÚRS jsou také příslušná ustanovení Úvodní části katalogu a Všeobecných podmínek, svědčí časté spory o výklad určitých položek.

O tom svědčí i následující příklad z oblasti oceňování lešení.

Týká se položky 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/ m2 a způsobu počítání její podlahové plochy lešení. Určuje se podlahová plocha v závislosti na počtu montáží a demontáží lešení v závislosti na technologickém provádění stavby, kdy toto lešení je potřeba použít, nebo se bere jedenkrát podlahová plocha pro celou stavbu bez ohledu na další demontáže a montáže lešení?

Jednoznačný výklad je v tomto případě obsažen v ustanovení odst. 3, čl. 24 „Obsah směrných cen“ Úvodní části katalogů. Pro všechny prováděné práce, u kterých je potřeba pomocné pracovní lešení, se počítá pomocné pracovní lešení pouze 1x pro celou stavbu, a to v množství určeném půdorysnou plochou, na které se dotyčné práce provádějí.