Patří stavební kolečko do mechanizace?

Patří stavební kolečko do mechanizace?

Mechanizace znamená nahrazení lidské (nebo zvířecí) síly silou stroje. Z tohoto hlediska nelze považovat využití kolečka za mechanizaci, neboť pohonem je lidská síla.

Jestliže je tedy pro manipulaci se sutí použito kolečko, pak se jedná o ruční manipulaci se sutí.

Jak je v CS ÚRS řešeno použití stavebního výtahu?

Jak je v CS ÚRS řešeno použití stavebního výtahu?

Stavební výtah máme kalkulován ve 270 položkách cenové soustavy. Je součástí kalkulace těch položek stavebních prací, u nichž je počítáno s jeho využitím.

Ke stavebnímu výtahu se přistupuje jako ke každému dalšímu stroji. V kalkulaci je nasazen patřičným množstvím strojohodin jako kalkulační potřeba.