Jak vypočítat tepelnou izolaci u čtyřhranného potrubí?

Jak vypočítat tepelnou izolaci u čtyřhranného potrubí?

V rozpočtářské a přípravářské praxi se často vyskytují případy, kdy je potřeba stanovit, kolik materiálu se spotřebuje k provedení izolace ploch různých tvarů a rozměrů.

Jako konkrétní příklad může sloužit situace, kdy máme izolovat čtyřhranné potrubí o stranách 1,1 m a 0,7 m, přičemž jeho délka činí 100 m. Izolace bude provedena ze dvou vrstev rohoží, z nichž každá má tloušťku 100 mm.

Jak se určí množství izolované plochy a množství tepelné izolace?

Množství izolované plochy se stanoví podle článku 3511. Způsob měření (oddíl Vnější nesnímatelná izolace) části A03 Izolace tepelné těles – montáž z katalogu 800-713 Izolace tepelné. Podle zmíněného článku se plocha izolace určí v m2 z rozměrů povrchu tělesa zvětšeného o tloušťku izolační soustavy.

Izolovaná plocha se vypočítá následovně:

(1,3 x 2) + (0,9 x 2) x 100 =  440 m2

Množství tepelné izolace se určí takto:

Podle Přílohy č. 2 v katalogu 800-713 Izolace tepelné zjistíme, že směrné ztratné je stanoveno ve výši 5 %.

440 (m2) x 1,05 (promítnutí ztratného) x 2 (počet vrstev) = 924 m2

Jak ocenit zásypy potrubí?

Jak ocenit zásypy potrubí?

Zásypy patří k obvyklým činnostem souvisejícím s pracemi na trubních vedeních. Při oceňování konkrétní zakázky stojí rozpočtář před problémem, jak stanovit objem zásypu.

Z databáze Cenové soustavy ÚRS jsou pro zásypy určeny položky části A07 Násypy, skládky a zásypy z katalogu 800-1 Zemní práce. Jedná se o soubory cen 174.111 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně a 174.511 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně. V Podmínkách katalogu je pro položky obou souborů cen v oddílu Způsob měření uvedeno, že potrubí do DN 180 se od objemu zásypu neodečítá. Proč to tak je?

Způsoby měření jsou zjednodušené postupy výpočtu množství (materiálu, konstrukce), které usnadňují práci rozpočtáře. V případě potrubí do DN 180 jsou nastaveny tak, aby se nemusely odečítat menší objemy. Potrubí DN 180 vytlačí 1 m3 sypaniny zhruba na 39 m délky. Jedná se o malý objem, který se v souladu s Podmínkami katalogu zahrnuje do neodečitatelného množství.

Jak ocenit odsun suti u potrubí?

Jak ocenit odsun suti u potrubí?

V katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovod a kanalizace se nachází položka 831392921 Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400. U této položky se neobjevuje údaj o hmotnosti.

Je součástí položky i naložení suti na dopravní prostředek, odvoz a uložení na skládku? Jaké položky použít k likvidaci trub a jak je zkalkulovat (převod m roury na tuny)?

Položky Výměna… (vedle zmíněné položky 831392921 se to týká i všech dalších) obsahují pouze ocenění práce bez následující manipulace s odstraněným potrubím; tyto práce se oceňují samostatně. Proto není uvedena hmotnost u dané položky.

Pro stanovení hmotnosti je třeba znát hmotnost metru potrubí; lze čerpat z podkladů výrobců daného druhu materiálu, nebo příslušný materiál vyhledat v modulu Ceník materiálů v SW KROS 4, kde je hmotnost uvedena. Položky na ocenění odsunu suti v katalogu 827-1 nejsou. Je tedy třeba použít položky z katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí (viz ustanovení článku 27, odst. 1b Úvodní části katalogů HSV).

Podle konkrétní organizace práce během provádění prací je třeba ocenit vnitrostaveništní dopravu i odsun suti na skládku, nebo jen odsun suti na skládku (podle toho, zda je naložení uvedeno v popisech položek).