NELUMBO – solární elektrárny v SW KROS 4

NELUMBO – solární elektrárny v SW KROS 4

Databáze Materiály online v SW KROS 4 je nyní rozšířena o sortiment komponent pro solární elektrárny od společnosti NELUMBO Energy, a.s. Uživatelé SW KROS 4 je tak mohou využít při tvorbě rozpočtů.

NELUMBO Energy, a.s., se zabývá obnovitelnými zdroji energií již téměř 20 let. Společnost dodává fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla, dobíjecí stanice ad. Více na www.nelumbo.cz.

Náhled na sortiment solárních elektráren a dobíjecích stanic NELUMBO v SW KROS 4 v Materiálech online:

Více informací o Materiálech online naleznete v sekci KROS 4 na www.urs.cz.

Vydal ÚRS CZ a.s., 21. 6. 2022

Jak oceňovat solární a fotovoltaické systémy?

Jak oceňovat solární a fotovoltaické systémy?

Solární a fotovoltaické systémy, které jsou považovány za trvale udržitelnou technologii, v současné době zažívají další vlnu svého rozvoje. V České republice se očekává nová etapa solárního boomu, jež bude zahrnovat rozšiřování možností, které solární a fotovoltaické systémy nabízejí (agrivoltaika, plovoucí elektrárny, carporty, soláry na dálnicích, cyklostezkách apod.).

Cenová soustava ÚRS umožňuje komplexní ocenění celého spektra těchto technologií.

Katalog 800-731 Ústřední vytápění vychází vstříc zvýšené poptávce po alternativních zdrojích tepla pro ohřev teplé vody či přitápění a umožňuje ocenění všech komponent solárních systémů. Příslušnými položkami částí A02 Strojovny a A04 Armatury lze ocenit široké spektrum prvků pro solární systémy na rodinných domech i na větších objektech: solární kolektory a jejich upevnění, expanzní nádoby pro solární, topné a chladicí soustavy, předřadné nádoby pro solární soustavu, expanze pro akumulační ohřev teplé vody, akumulační zásobníky pro využití solární energie a řadu dalších systémových prvků.

Nová část A13 Fotovoltaika katalogu 800-741 Elektroinstalace – silnoproud obsahuje práce při montáži technologií pro přeměnu slunečního záření na elektřinu. Stavebnicová skladba montáží umožňuje ocenění široké škály projektů. Lze tak ocenit montáž fotovoltaických panelů a jejich upevnění, střídačů napětí, konvertorů, regulátorů, akumulačních baterií, monitorovacích zařízení, fotovoltaických kabelů, elektroměrů, přepínačů napájení atd.