Jak ocenit vytápění a chlazení?

Jak ocenit vytápění a chlazení?

V rámci Cenové soustavy ÚRS je k dispozici specializovaný katalog 800-731 Ústřední vytápění.

Část A01 Kotelny obsahuje zejména položky pro ocenění dodávky a montáže ocelových a litinových kotlů, hořáků, napouštěcích hadic a nucených odtahů spalin od kondenzačních kotlů.

Část A02 Strojovny zahrnuje práce spojené s instalací výměníků tepla, zásobníkových ohříváků vody, akumulačních nádrží topné vody, nádrží na kondenzát, tlakových expanzních nádob, expanzních automatů, měřičů, vyvažovacích a pojistných ventilů, solárních kolektorů a komponentů solárních systémů atd. 

V části A03 Potrubí se nacházejí položky pro ocenění dodávky a montáže ocelových, měděných a plastových potrubí, ochranu a napouštění potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel, prostupové manžety aj.

Položkami části A04 Armatury lze ocenit práce při instalaci přírubových a závitových armatur, ventilů uzavíracích, zpětných, pojistných, regulačních, odvzdušňovacích, zónových nebo redukčních, šoupátek, teploměrů, tlakoměrů apod.

Část A05 Otopná tělesa obsahuje položky pro ocenění širokého sortimentu prací při instalaci různých typů otopných těles, registrů z ocelových trubek, konvektorů, teplovodního a elektrického podlahového vytápění.

Do posledně zmíněné části byla nově zařazena technologie kapilárních rohoží, které představují unikátní způsob stropního, stěnového a podlahového vytápění a chlazení. Systém zajišťuje celoroční tepelný komfort ve vnitřních prostorách budov a vytváří progresivní alternativu ke klasickým vytápěcím systémům a klimatizaci.

Druhým katalogem, který se týká technologií spojených s chlazením a vytápěním, je katalog 800-751 Vzduchotechnika. Je určen pro vzduchotechnická, klimatizační a chladicí zařízení.

Část A05 Klimatizační a chladicí zařízení obsahuje ocenění montáže klimatizačních a chladicích systémů. Jsou zde montážní položky jak pro vnější, tak pro vnitřní klimatizační jednotky, fan-coily a chladiče. Naleznete zde také položky pro ocenění potrubních rozvodů a příslušenství.

Jak oceňovat solární a fotovoltaické systémy?

Jak oceňovat solární a fotovoltaické systémy?

Solární a fotovoltaické systémy, které jsou považovány za trvale udržitelnou technologii, v současné době zažívají další vlnu svého rozvoje. V České republice se očekává nová etapa solárního boomu, jež bude zahrnovat rozšiřování možností, které solární a fotovoltaické systémy nabízejí (agrivoltaika, plovoucí elektrárny, carporty, soláry na dálnicích, cyklostezkách apod.).

Cenová soustava ÚRS umožňuje komplexní ocenění celého spektra těchto technologií.

Katalog 800-731 Ústřední vytápění vychází vstříc zvýšené poptávce po alternativních zdrojích tepla pro ohřev teplé vody či přitápění a umožňuje ocenění všech komponent solárních systémů. Příslušnými položkami částí A02 Strojovny a A04 Armatury lze ocenit široké spektrum prvků pro solární systémy na rodinných domech i na větších objektech: solární kolektory a jejich upevnění, expanzní nádoby pro solární, topné a chladicí soustavy, předřadné nádoby pro solární soustavu, expanze pro akumulační ohřev teplé vody, akumulační zásobníky pro využití solární energie a řadu dalších systémových prvků.

Nová část A13 Fotovoltaika katalogu 800-741 Elektroinstalace – silnoproud obsahuje práce při montáži technologií pro přeměnu slunečního záření na elektřinu. Stavebnicová skladba montáží umožňuje ocenění široké škály projektů. Lze tak ocenit montáž fotovoltaických panelů a jejich upevnění, střídačů napětí, konvertorů, regulátorů, akumulačních baterií, monitorovacích zařízení, fotovoltaických kabelů, elektroměrů, přepínačů napájení atd.