Jak ocenit kontrolní zkoušky?

Jak ocenit kontrolní zkoušky?

Při oceňování konkrétního projektu řeší rozpočtář otázku, zda prověření vedení elektroinstalace ve stropech před provedením jádrového vrtání lze považovat za vícepráci.

O vícepráci se nejedná. Kontrolní zkoušky (například toho, zda místem neprochází elektrické vedení) jsou zahrnuty do výrobní režie. Je to součást kalkulace, která je nutná pro zajištění bezpečného provádění stavebních prací.

Jsou v položkách zahrnuty náklady na nářadí?

Jsou v položkách zahrnuty náklady na nářadí?

Pro ilustraci problematiky je možno zvolit třeba položku 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg z katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.

Kalkulace zmíněné položky neobsahuje podle rozboru žádné stroje a případně řezné kotouče. Je tedy nezbytné tuto práci ještě docenit (například položkou pro kotouč dělící ocelový D 115mm)?

Podle metodiky Cenové soustavy ÚRS potřebné nářadí a nástroje do pořizovací ceny ve výši 40 000 Kč jsou započteny ve výrobní režii – viz ustanovení odstavce 5) článku 225 Režie Úvodní části PSV (v každém katalogu PSV).

V souboru cen 767 996 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí, stejně jako v dalších směrných cenách, jsou tedy náklady na použití nářadí a nástrojů již započteny.