Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 02/2023

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 02/2023

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc únor roku 2023.

Ve druhém měsíci letošního roku zůstaly ceny stabilní u třetiny sledovaných skupin a u dvou třetin došlo až na jednu výjimku jen k mírným pohybům cen v rozmezí ±5 %.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 42 (v lednu 56), z nichž žádný nevzrostl o více než 5 %.
Naproti tomu pokles ceny byl zaznamenán u 37 druhů materiálů (v lednu 26), přičemž u jednoho klesla cena o více než 5 %, a to u polystyrenu pěnového EPS (-5,6 %). Tento druh materiálu klesá obdobným tempem již druhým měsícem a cenově se tak dostává na cenovou hladinu z května 2021.

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2022 a 2023. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 7. 3. 2023

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 01/2023

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 01/2023

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc leden roku 2023.

V prvním měsíci nového roku došlo k mírnému zdražení téměř poloviny sledovaných druhů materiálů.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 59 (v prosinci 46), z nichž pět vzrostlo o více než 5 %. Jednalo se zejména o materiály obsahující cement a kamenivo zdražující v posledních dvou měsících, tedy o beton čerstvý (+17,8 %), desky cementovláknité (+8,8 %), cement (+7,5 %) a ztracené bednění (+6,3 %) a obrubníky, palisády a svahové tvárnice (+5,7 %).
Naproti tomu pokles ceny byl zaznamenán u 26 druhů materiálů (v prosinci 19), přičemž u jednoho klesla cena o více než 5 %, a to u polystyrenu pěnového EPS (-5,4 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2022 a 2023. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 6. 2. 2023

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 12/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 12/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc prosinec roku 2022.

Poslední měsíc roku pokračoval ve vývoji druhého pololetí. Ceny většiny druhů materiálů vykazovaly i nadále stagnující tendenci.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 46 (v listopadu 31), z nichž čtyři vzrostly o více než 5 %. Jednalo se o ztracené bednění (+7,5 %), světelné zdroje (+7,1 %), kamenivo (+5,3 %) a ploty betonové (+5,2%).
Pokles ceny byl zaznamenán u 19 druhů materiálů (v listopadu 40), přičemž ani u jednoho z nich neklesla cena o více než 5 %.

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 4. 1. 2023

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 11/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 11/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc listopad roku 2022.

Vývoj v měsíci listopadu se přiliš nelišil od trendu předchozích měsíců. Cenově stagnoval největší počet druhů materiálů, u ostatních pokles a v menší míře též nárůst až na výjimky nepřekročil pětiprocentní hranici.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 31 (v září 53), z nichž dva vzrostly o více než 5 %. Jednalo se krytinu betonovou (+7,5 %) a kamenivo (+5,1 %).
Pokles ceny byl naopak zaznamenán u 40 druhů materiálů (v září 35), přičemž jen u jednoho z nich klesla cena o více než 5 %, a to u kari sítí (-6,0 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 8. 12. 2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 10/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 10/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc říjen roku 2022.

Také v říjnu doznal vývoj cen materiálů jen menších cenových změn.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 53 (v září 42), z nichž žádný nevzrostl o více než 5 %.
Pokles ceny byl naopak zaznamenán u 35 druhů materiálů (v září 42), přičemž u 3 z nich klesla cena o více než 5 %. Jednalo se o polystyren pěnový EPS (-7,8 %), kari sítě (-6,8 %) a palubky (-5,2 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 3. 11. 2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 09/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 09/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc září roku 2022.

Podobně jako v předchozím měsíci byly také v září zaznamenány ve sledovaných skupinách pouze drobné cenové změny.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 42 (v srpnu 46) z nichž žádný nevzrostl o více než 5 %.
Pokles ceny byl naopak zaznamenán u 42 druhů materiálů (v srpnu 28), přičemž u 4 z nich klesla cena o více než 5 %. Jednalo se o polystyren pěnový EPS (-10,9 %), polystyren extrudovaný XPS (-7,6 %), profily ocelové pro suchou výstavbu (-6,8 %) a ploty drátěné (-5,4 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 4. 10. 2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 08/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 08/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc srpen roku 2022.

Vývoj cen monitorovaných materiálů se také v tomto měsíci vyznačoval většinou jejich drobným kolísáním.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 46 (v červenci 62). Z nich vzrostl o více než 5 % jen jeden druh materiálů (v červenci 2), a to kabely a vodiče hliníkové (+6,6 %).
Naproti tomu jsme zaznamenali pokles cen u 28 druhů materiálů (v červenci 24), z nichž klesalo o více než 5 % sedm druhů materiálů, mezi kterými byly zejména tepelné izolace a výrobky ze dřeva. Jednalo se např. o pěnový polystyren EPS (-11,2 %), desky dřevoštepkové (-9,1 %) či minerální vatu (-7,1 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 5. 9. 2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 07/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 07/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc červenec roku 2022.

Již třetí měsíc jsme u monitorovaných materiálů zaznamenali v převážné většině pouze drobné kolísání cen.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 62 (v červnu 81). Z nich vzrostly o více než 5 % jen 2 druhy materiálů (v červnu 6), přičemž ani jeden nerostl o více než 10 %. Jednalo se o desky bitumenové pro šikmé střechy (+5,5 %) a desky sklolaminátové (+6,6 %).
Naproti tomu jsme zaznamenali pokles cen o více než 5 % u materiálů z oceli a mědi – konkrétně betonářských tyčí (-5,4 %), klempířských prvků měděných (-5,7 %), oceli profilové (-8,9 %) a kari sítí (-12,0 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 4. 8. 2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 06/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 06/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc červen roku 2022.

Podobně jako v předchozím měsíci jsme u monitorovaných materiálů zaznamenali většinou pouze drobné kolísání cen.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 81 (v květnu 22) a z nich vzrostlo o více než 5 % jen 6 druhů materiálů (v květnu 8). Pouze u jednoho druhu materiálu překročil nárůst cen 10% hranici, a to u betonu čerstvého (+11,2 %). Taktéž pokles cen o více než 10 % jsme za minulý měsíc zaznamenali pouze u jednoho druhu materiálu – polystyrenu pěnového EPS (-16,3 %). Za zmínku stojí již druhým či třetím měsícem pokračující snižování cen materiálů z oceli, konkrétně betonářských tyčí (-3,8 %), kari sítí (-7,8 %), oceli profilové (-4,7 %) a profilů ocelových pro suchou výstavbu (-6,3 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 8. 7. 2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 05/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 05/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc květen roku 2022.

Po výrazných březnových a dubnových cenových skocích v cenách stavebních materiálů přichází měsíc květen, který až na několik výjimek přinesl převážně jen drobné kolísání cen.

Z celkových 124 sledovaných druhů materiálů jich vykázalo cenový nárůst 22 (v dubnu 59), z nichž vzrostlo o více než 5 % pouze 8 druhů materiálů (v dubnu 42). Nejvýraznější cenové posuny, které za květen překročily 10% hranici, jsme zaznamenali u druhu materiálů asfaltové nátěry a čističe (+34,2 %), asfaltové pásy (+10,8 %) a desky fenolické (+10,6 %). Naopak největší pokles cen o více než 10 % jsme za minulý měsíc zjistili u druhu materiálů betonářské tyče (-17,1 %), kari sítě (-11,9 %) a profily ocelové pro suchou výstavbu (-11,1 %).

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 je rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021 a 2022. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 7. 6. 2022