SKP

SKP

Číselník Standardní klasifikace produkce (SKP) – výběr pro stavební práce a související činnosti

Poznámka:
oddíl 45 Stavební práce a 70 Služby v oblasti nemovitostí jsou v plném znění
oddíl 74 – jedná se o výběr činností, které mohou do určité míry souviset se stavebními aktivitami

Zdroj: Český statistický úřad