800-2 Zvláštní zakládání objektů (2017/I)

I. ÚVODNÍ ČÁST 2
1. Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací 2
2. Směrné ceny 4
3. Specifikace 12
4. Celková cena stavebního díla 13
II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 15
II.a Všeobecné podmínky katalogu 15
1. Obsah a členění 15
2. Podstatné kvalitativní podmínky 15
3. Ustanovení k souborům cen 15
3*0. Všeobecně 15
3*1. Betonové konstrukce 16
3*2. Výztuž 16
3*9. Přesun hmot 16
4. Názvosloví, definice a zkratky 17
II.b Všeobecné podmínky částí 18
Část A01 Zvláštní zakládání objektů 18
1. Obsah a náplň cen 18
3. Ustanovení k souborům cen 18
3*1. Jehly, kůly, piloty a zápory zaražené, osazované nebo beraněné 18
3*2. Štětové stěny 18
3*3. Stříkaný beton 19
3*4. Odvodňovací žebra, trativody a geosyntetika 19
3*5. Vrty 20
3*6. Piloty zhotovované na místě - výplň 22
3*7. Podzemní stěny 23
3*8. Hloubení rýh pro podzemní stěny 24
3*9. Zpevňování hornin - injektáže a mikropiloty 25
4. Názvosloví a definice 26
Část B01 Bourání (demontáž) konstrukcí zvláštního zakládání objektů 29
1. Obsah a náplň cen 29
Příloha č. 1: Seznam souvisejících technických norem a předpisů 31
Příloha č. 2: Klasifikace hornin podle vrtatelnosti pro maloprofilové vrty 32
Příloha č. 3: Klasifikace hornin podle vrtatelnosti pro velkoprofilové vrty a pro rýhy pro podzemní stěny 34
Příloha č. 4: Klasifikace hornin podle vrtatelnosti - individuální zatřídění 36
Příloha č. 5: Výpočet celkového objemu betonu pro podzemní stěny 37
Směrné ceny stavebních prací 38
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0