800-742 Elektroinstalace - slaboproud (2017/I)

VP 800-742 © ÚRS PRAHA, a.s. II.a Všeobecné podmínky katalogu 0001. Všeobecné podmínky katalogu navazují na ustanovení Úvodní části katalogu. 1. Obsah a členění 11. Obsah katalogu 1101. Katalog obsahuje směrné ceny (dále jen„ceny“) slaboproudých elektroinstalačních prací na ob- jektech pozemních staveb oborů 801-812 Klasifikace stavebních objektů (dále jen„KSO“). 1102. Stavební práce, pro které katalog neobsahuje ceny: a) nátěry elektrozařízení; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení, b) proražení otvorů; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu stavebních prací 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí, c) vyplnění rýh; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu stavebních prací 801-4 Budovy a haly – opravy a údržba, d) vytvoření otvoru do konstrukcí suché výstavby; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby. Související práce při externích montážích a na provozních souborech lze oceňovat: a) elektromontážní prácenaobjektechproenergetiku cenami katalogu21-MElektromontážní práce – silnoproud, b) montáže zařízení pro měření a regulaci cenami katalogu 36-M Montáže provozních, měři- cích a regulačních zařízení. 12. Členění katalogu 1201. Katalog je členěn do následujících částí: Část A ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ Část A01 TRASY – MONTÁŽ Část A02 KABELOVÉ ROZVODY – MONTÁŽ Část A03 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE – MONTÁŽ Část A04 POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM – MONTÁŽ Část A05 OSTATNÍ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY – MONTÁŽ Část A06 KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY - MONTÁŽ Část A07 SYSTÉMY PRO PŘENOS OBRAZU A ZVUKU – MONTÁŽ Část B BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ Část B01 DEMONTÁŽ SLABOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ Část C OPRAVY A ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ Část C01 OPRAVY A ÚDRŽBA SLABOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY II. 800-763

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0