800-742 Elektroinstalace - slaboproud (2017/I)

VP 800-742 © ÚRS PRAHA, a.s. 13. Náplň cen 131. Upřesnění náplně cen 1311. V cenách částí A01 až A07 jsou započteny i náklady na: a) individuální vyzkoušení elektrozařízení − − měření izolačního stavu kabelů u vnějších spojů před a po pokládce montážními pracovníky, − − kontrolu správnosti zapojení vnějších spojů, − − mechanickou kontrolu a dotažení vnějších spojů a spojů prováděných při montáži, b) montáž upevňovacích konstrukcí a prvků např. příchytky, spojovací materiál apod., c) dodávku podružného materiálu v rozsahu přílohy č. 3, d) drobné opravy nátěrů poškozených dopravou nebo při vlastní montáži. 1312. V cenách částí A01 až A07 nejsou započteny náklady na: a) dodávku nosného materiálu v rozsahu podle přílohy č. 2; tato dodávka se oceňuje samo- statně ve specifikaci, b) montáž nosné kovové konstrukce potřebné k upevnění elektrozařízení; tyto práce lze oce- ňovat cenami části A01, případně cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, c) zednické práce, pokud není uvedeno jinak: − − vysekání rýh, kapes, nik a vyvrtání otvorů, − − osazení kotevních prvků (kotevních želez, šroubů, latí, hmoždinek apod.) zazděním, nastřelením nebo zabetonováním, tyto práce lze oceňovat cenami přílohy č. 6 katalogu 800-741 Elektroinstalace -silnoproud, ostatních katalogů HSV nebo individuálně. d) zakrývání zařízení proti znečištění při současné nebo následné stavební činnosti; tyto ná- klady jsou započteny v ceně stavebních prací, e) zkušební a revizní práce v tomto rozsahu: − − příprava ke komplexnímu vyzkoušení, − − zkušební provoz a bezpečnostní a zatěžkávací zkoušky, − − úřední zkoušky např. výchozí revize včetně příslušných měření a zkoušek, tyto práce se oceňují samostatně příslušnými cenami nebo individuálně, f) odstranění nečistot před demontáží zařízení; tyto práce se oceňují individuálně, g) nátěry zařízení, pokud nejsou součástí jejich dodávky a obnova nátěrů při dlouhodobém skladování; cenami katalogu 800-789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí technologic- kých zařízení, h) zemní a výkopové práce např. v souvislosti s pokládkou kabelů se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, i) práce bez pevné pracovní podlahy; tyto práce se oceňují individuálně. 2. Podstatné a kvalitativní podmínky 2001. Ceny byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uve- dených v čl. 13 Úvodní části katalogu. 3. Ustanovení k souborům cen 31. Volba cen 3101. Zpětné montáže demontovaných zařízení a nosného materiálu se oceňují cenami montáží příslušných částí A.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0