800-742 Elektroinstalace - slaboproud (2017/I)

VP 800-742 Část A03 © ÚRS PRAHA, a.s. 13. Náplň cen 131. Upřesnění náplně cen 1311. V cenách jsou započteny i náklady na ukončení a propojení kabelů u koncových prvků, přípravu svitků a bubnů, položení příp. protahování kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení izolačního stavu. 1312. V cenách nejsou započteny náklady na: a) protahování kabelů speciálními průchodkami v ochranných stěnách; tyto práce se oceňují individuálně, b) svazkování kabelů ve žlabech; tato práce se oceňuje cenou 742 19-003 Svazkování kabelá- že ve žlabech. 3. Ustanovení k souborům cen 33. Obsah cen 331. Montáže kabelů 3311. Ceny montáže sdělovacích kabelů obsahují i náklady na rozměření trasy, naměření a odřezání potřebné délky, vytvarování ohybů, vsunutí konců do krabic a bodové osádrování trasy. 35. Způsob měření 3501. Délka rozvodů jednotlivých kabelů se určuje v m podle projektu. Délka rozvodů s oblouky se určuje součtem délek protínajících se prodloužených os jednotlivých částí rozvodů. Délka po- třebná ke spojování nebo připojování se nepřipočítává. Krabice, koncovky a spojky se z délky rozvodů neodečítají. Část A03 Elektrická požární signalizace – montáž 1. Obsah a náplň cen 11. Obsah části katalogu 1101. Tato část katalogu obsahuje ceny montáže jednotlivých prvků elektrické požární signalizace (obor TSKP 742 Elektroinstalace - slaboproud) objektů uvedených v čl. 1101 Všeobecných pod- mínek katalogu. 13. Náplň cen 131. Upřesnění náplně cen 1312. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nastavení a oživení systému, tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 742 21-04.1 Nastavení a oživení EPS, b) zkoušky a revize, tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 742 21-05.. Zkoušky a revize EPS.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0