800-742 Elektroinstalace - slaboproud (2017/I)

VP 800-742 Část A01 © ÚRS PRAHA, a.s. II.b Všeobecné podmínky částí Část A01 Trasy – montáž 1. Obsah a náplň cen 11. Obsah části katalogu 1101. Tato část katalogu obsahuje ceny montáže elektroinstalačních trubek a lišt, podlahových krabic, instalačních kanálů, kabelových žlabů a krabic (obor TSKP 742 – Elektroinstalace - slabo- proud) objektů uvedených v čl. 1101 Všeobecných podmínek katalogu. 13. Náplň cen 131. Upřesnění náplně cen 1311. V cenách jsou započteny i náklady na podružný materiál. 33. Obsah cen 331. Montáže hadic nebo trubek 3311. Ceny montáže hadic nebo trubek obsahují i náklady na rozměření trasy, naměření a odřezání trubek potřebné délky, přichycení na konstrukci, vytvarování ohybů a kolen, vsunutí konců trubek do krabic a bodové osádrování trasy. 332. Montáže lišt a kanálků 3321. Cenymontáže lišt a kanálků obsahují i náklady na rozměření trasy, přichycení na stěnu, označení otvorů, naměření, odřezání a připevnění lišty potřebné délky a případně osazení víčka. 333. Montáže krabic 3331. Ceny montáže krabic obsahují i náklady na rozměření polohy, demontáž víčka příp. těsnicích matic, vyřezání nebo vylomení otvorů, přišroubování na stěnu a zpětnou montáž víčka příp. těsnících matic se zatmelením. 35. Způsob měření 351. Trasy 3513. Délka trubkových, hadicových a lištových rozvodů se určuje v m v ose rozvodů včetně tva- rových kusů podle projektu. Délka rozvodů s oblouky se určuje součtem délek protínajících se prodloužených os jednotlivých částí rozvodů. Krabice se z délky rozvodů neodečítají. Část A02 Kabelové rozvody – montáž 1. Obsah a náplň cen 11. Obsah části katalogu 1101. Tato část katalogu obsahuje ceny montáže sdělovacích kabelů, přepěťové ochrany, spojky (obor TSKP 742 – Elektroinstalace - slaboproud) objektů uvedených v čl. 1101 Všeobecných podmínek katalogu.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0