800-773 Podlahy teracové (2017/I)

VP 800-773 © ÚRS PRAHA, a.s. 35. Způsob měření 351. Podlahy 3511. Plocha podlah se určuje v m 2 z rozměrů podlah dle projektu. Z celkové plochy se odečítají nepoložené plochy jednotlivě větší než 0,25 m 2 . Prahové plochy průběžných podlah se připo- čítávají k ploše větší místnosti. Plocha obrub se nezapočítává. 3512. Délka obrub šířky do 200mm se určuje v m osy obruby. 352. Soklíky 3521. Délka soklíků rovných a soklíků rovných s požlábkem se určuje v m jejich délky podle projektu. 3522. Délka soklíků schodišťových šikmých se určuje v m vzdálenosti hrany prvního a posledního stupně v rovině sklonu podle projektu. Výška se měří kolmo na sklon soklíku od vrchní hrany soklíku k přední hraně stupně. 3523. Délka soklíků schodišťových stupňovitých se určuje v m z půdorysné vzdálenosti hrany prvního a posledního stupně podle projektu. 353. Schodiště 3531. Plocha obkladů schodišťových stupňů se určuje v m 2 z rozměrů stupně podle projektu součtem ploch stupnice a podstupnice. 3532. Plocha obkladů schodnic se určuje v m 2 rozvinuté plochy obkladu z rozměrů schodnice podle projektu. Plochy proniků čel stupňů se neodečítají. 3533. Plocha obkladů čel schodišťového ramene se určuje v m 2 součinem půdorysné vzdálenosti hrany prvního a posledního stupně podle projektu a násobku 1,5 výšky stupně. 354. Parapety 3541. Plocha obkladů parapetů se určuje v m 2 rozvinuté plochy obkladu z rozměrů parapetů podle projektu. 355. Žlaby 3551. Plocha žlabů se určuje v m 2 rozvinuté plochy obkladu z rozměrů žlabů podle projektu. 356. Dilatace 3561. Množství dilatací se určuje v m z jejich délek dle projektu.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0