800-773 Podlahy teracové (2017/I)

VP 800-773 © ÚRS PRAHA, a.s. II.a Všeobecné podmínky katalogu 0001. Všeobecné podmínky katalogu navazují na ustanovení Úvodní části katalogu. 1. Obsah a členění 11. Obsah katalogu 1101. Katalog obsahuje směrné ceny (dále jen „ceny“) podlah a parapetů z litého teraca (dále jen „podlahy teracové“) na objektech všech oborů Klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen„KSO“). Ceny lze použít i pro oceňování podlah teracových, které jsou součástí provozních souborů. 1102. Stavební práce, pro které katalog neobsahuje ceny, lze oceňovat: a) zřízení podlah z prefabrikovaného teraca; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800- 772 Podlahy z kamene, b) zřízení obkladů parapetů z prefabrikovaného teraca; tyto práce lze oceňovat cenami kata- logu 800-782 Obklady z kamene. 12. Členění katalogu 1201. Katalog je členěn do následujících částí: Část A ZŘÍZENÍKONSTRUKCÍ Část A01 PODLAHYTERACOVÉ Část B BOURÁNÍ(DEMONTÁŽ)KONSTRUKCÍ Část B01 BOURÁNÍPODLAHTERACOVÝCH Část C OPRAVYAÚDRŽBAKONSTRUKCÍ Část C01 OPRAVYPODLAHTERACOVÝCH 13. Náplň cen 131. Upřesnění náplně cen 1312. V cenách nejsou započteny náklady na odmaštění podkladu; tyto práce se oceňují individuálně. 2. Podstatné kvalitativní podmínky 2001. Ceny byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uve- dených v čl. 13 Úvodní části katalogu. 3. Ustanovení k souborům cen 34. Technologická manipulace 3401. V cenách jsou započteny náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 10 m vodorovně a do 1,60m svisle. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY II. 800-773

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0