832-1 Hráze a úpravy na tocích (2017/I)

I. ÚVODNÍ ČÁST 2
1. Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací 2
2. Směrné ceny 4
3. Specifikace 12
4. Celková cena stavebního díla 13
II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 15
II.a Všeobecné podmínky katalogu 15
1. Obsah a členění 15
2. Podstatné kvalitativní podmínky 16
3. Ustanovení k souborům cen 16
3*0. Všeobecně 16
3*1. Betonové konstrukce 17
3*2. Výztuž 17
3*9. Přesun hmot 17
4. Názvosloví, definice a zkratky 17
II.b Všeobecné podmínky částí 19
Část A01 Zřízení konstrukcí stavebních objektů 19
1. Obsah a náplň cen 19
3. Ustanovení k souborům cen 19
3*1. Zdivo z lomového kamene 19
3*2. Konstrukce z prostého a železového betonu 19
3*3. Úpravy povrchu 19
Část B01 Bourání (demontáž) konstrukcí objektů 20
1. Obsah a náplň cen 20
3. Ustanovení k souborům cen 20
3*9. Přesun hmot 20
Část C01 Opravy a údržba konstrukcí objektů 20
1. Obsah a náplň cen 20
3. Ustanovení k souborům cen 20
3*9. Přesun hmot 20
Příloha č. 1: Seznam souvisejících technických norem a předpisů 22
Příloha č. 2: Přehled členění betonů podle stupně vlivu prostředí podle ČSN EN 206-1 23
Příloha č. 3: Doporučené mezní hodnoty betonu v závislosti na stupni vlivu prostředí podle ČSN EN 206-1 25
Směrné ceny stavebních prací 26
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0