800-1 Zemní práce (2017/I)

I. ÚVODNÍ ČÁST 2
1. Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací 2
2. Směrné ceny 4
3. Specifikace 12
4. Celková cena stavebního díla 13
II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 15
II.a Všeobecné podmínky katalogu 15
1. Obsah a členění 15
2. Podstatné kvalitativní podmínky 15
3. Ustanovení k souborům cen 15
3*0. Všeobecně 15
3*1. Vykopávky 16
3*2. Zemníky 20
3*3. Hloubené vykopávky 20
3*4. Vykopávky pod vodou 22
3*5. Roubení 23
3*6. Manipulace s výkopkem, porosty, křovinami a stromy 24
3*7. Sypané konstrukce 27
3*8. Přesvahování 29
4. Názvosloví a definice 29
5. Výjimky z ustanovení Úvodní části katalogu 33
II.b Všeobecné podmínky částí 34
Část A01 Společné zemní práce pro objekty oborů 801 až 817 34
1. Obsah a náplň cen 34
Část A02 Společné zemní práce pro objekty oborů 821 až 828 34
1. Obsah a náplň cen 34
3. Ustanovení k souborům cen 35
3*1. Odkopávky a prokopávky 35
3*2. Studny 36
Část A03 Společné zemní práce pro objekty oborů 831 až 833 36
1. Obsah a náplň cen 36
3. Ustanovení k souborům cen 36
3*1. Odkopávky na svazích 36
3*2. Sypaniny pro kamenité hráze 37
3*3 Vykopávky pod vodou 37
Část A31 Soubory cenových normativů pro kamenité hráze 37
1. Obsah a náplň cen 37
2. Podstatné kvalitativní podmínky 38
3. Ustanovení k souborům normativů 38
3*0. Všeobecně 38
3*1. Dobývaní sypaniny 39
3*2. Vrty pro odstřely 39
3*3. Ukládání sypaniny 39
4. Názvosloví a definice 40
Příloha č. 1: Seznam souvisejících technických norem a předpisů 42
Příloha č. 2: Určení počtu stromů souvislého porostu 43
Příloha č. 3: Tabulka pro výběr cen pro dolamování 43
Příloha č. 4: Výpočet objemu vykopávky v roubených prostorách 44
Příloha č. 5: Koeficienty pro určení objemu manipulace s výkopkem při vykopávkách pod vodou 48
Příloha č. 6: Příklad určení úrovně vodorovného přemístění výkopku 49
Příloha č. 7: Příklad pro stanovení střední hloubky jámy 50
Příloha č. 8: Tabulky pro určení podílu svislého přemístění výkopku 51
Příloha č. 9: Třídy a skupiny těžitelnosti, způsob rozpojení a příklady zemin a hornin dle prováděcích norem 53
Směrné ceny stavebních prací 54
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0