800-742 Elektroinstalace - slaboproud (2017/I)

VP 800-742 © ÚRS PRAHA, a.s. 34. Technologická manipulace 3401. V cenách jsou započteny i náklady na technologickou manipulaci (pracovní prostor) v okruhu do 50m od místa zabudování. Místem zabudování se rozumí při montáži uvnitř objektu celý prostor ovládaný provozuschopnými zvedacími a dopravními prostředky. 3402. Pokud si dodavatel zřídí předmontážní plošinu, zahrnuje se tato do prostoru technologické manipulace bez ohledu na vzdálenost od místa zabudování. Je-li poloha plošiny vynucená investorem mimo prostor technologické manipulace, oceňuje se technologická manipulace zvlášť jako přesun hmot na vzdálenost od staveništního skladu k předmontážní plošině a odtud k prostoru technologické manipulace. 4. Názvosloví, definice a zkratky 41. Názvosloví a definice Dílčí demontáž je částečné rozebrání zařízení nebo nosného materiálu. Dílčí montáž je neúplná montáž, kdy se místo montáže celého zařízení nebo nosného materi- álu provádí pouze montáž jejich jednotlivých částí nebo jsou-li tyto dodávány ve větším stupni hotovosti. Kabel je liniový vodicí prvek dvou a vícežilový opatřený izolací. Technologickámanipulace je nejnutnější manipulace s materiálem, jež vzniká v prostorumon- tážní zóny a bez níž nelze při optimální organizaci práce provést odbornou práci. Zpětná montáž je montáž odpojeného stávajícího zařízení nebo nosného materiálu popř. i opraveného, zpět na původní místo osazení, a to bez úprav připojení a uložení. 42. Zkratky EPS elektrická požární signalizace PZTS poplachový zabezpečovací a tísňový systém STA společná televizní anténa Ex označení prostoru s nebezpečím výbuchu TIČR Technická inspekce České republiky ZTP zdravotně postižení

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0