824-1 Dráhy kolejové (2017/I)

I. ÚVODNÍ ČÁST 2
1. Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací 2
2. Směrné ceny 4
3. Specifikace 12
4. Celková cena stavebního díla 13
II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 15
II.a všeobecné podmínky katalogu 15
1. Obsah a členění 15
2. Podstatné kvalitativní podmínky 16
3. Ustanovení k souborům cen 16
3*0. Všeobecně 16
3*9. Přesun hmot 17
4. Názvosloví a definice 17
5. Výjimky z ustanovení Úvodní části katalogu 19
II.b všeobecné podmínky částí 20
Část A01 Dráhy kolejové normální – železniční spodek 20
1. Obsah a náplň cen 20
Část A02 Dráhy kolejové normální – železniční svršek 21
1. Obsah a náplň cen 21
3. Ustanovení k souborům cen 21
3*1. Kolejové lože (stavební díl 51 TSKP) 21
3*2. Koleje (stavební díl 52 TSKP) 21
3*3. Kolejová rozvětvení (stavební díl 53 TSKP) 23
3*4. Příčný posun koleje (soubor cen 542) 25
3*5. Směrové a výškové vyrovnání koleje (soubor cen 543) 26
3*6. Zvedání koleje (soubor cen 544) 26
3*7. Svařování koleje (soubor cen 548) 26
3*8. Vložení železničním jeřábem (soubor cen 542 99) 27
Část B01 Demontáž drah kolejových normálních – železničního spodku 29
1. Obsah a náplň cen 29
Část B02 Demontáž drah kolejových normálních – železničního svršku 29
1. Obsah a náplň cen 29
3. Ustanovení k souborům cen 29
3*1. Kolejové lože (stavební díl 51 TSKP) 29
3*2. Kolej a kolejová rozvětvení (stavební díl 52 a stavební díl 53 TSKP) 29
Část C01 Opravy a údržba drah kolejových normálních – železničního spodku 30
1. Obsah a náplň cen 30
Část C02 Opravy a údržba drah kolejových normálních – železničního svršku 30
1. Obsah a náplň cen 30
Příloha č. 1: Seznam souvisejících technických norem a předpisů 32
Příloha č. 2: Tvar a rozměry kolejového lože 34
Příloha č. 3: Rozdělení pražců u normálně rozchodné koleje 36
Příloha č. 4: Objem kolejového lože v m3 na 1000 m délky trati po odečtení objemu pražců 37
Příloha č. 5: Objem kolejového lože pro výhybky bez objemu pražců v m3 při šířce 3,40 m 39
Příloha č. 6: Rozvinuté délky kolejových rozvětvení v m 42
Příloha č. 7: Délky vložených kolejových polí do kolejových rozvětvení jednoduchých kolejových spojek 44
Směrné ceny stavebních prací 45
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0