Askala – hasicí systémy

Askala – hasicí systémy

V SW KROS 4 v Materiálech online nově naleznete sortiment hasicích trubic BlazeCut T od společnosti Askala s.r.o. Uživatelé SW KROS 4 je tak snadno mohou využít při přípravě staveb a tvorbě rozpočtů a kalkulací.

Společnost Askala s.r.o. je výhradním distributorem pro společnosti BlazeCut. Systém BlazeCut je zařízení protipožární ochrany pro uzavřené prostory (např. velká rozvodná skříň, malý rozvaděč, serverová skříň, skříň 3D tiskárny apod.). Systém funguje automaticky a nezávisle na jakémkoli napájecím zdroji tak, že detekuje vyšší teploty. Skládá se z teplocitlivé trubky, v níž je uloženo hasivo. Když teplota v chráněném prostoru stoupne na kritickou úroveň, detekční trubice se roztaví v místě, kde je vliv teploty nejvyšší, a vytvoří otvor, kterým se přímo na zdroj požáru uvolní veškeré hasivo uložené v trubici.

Více informací naleznete v demo ukázkách:
https://www.youtube.com/watch?v=QrKDLjYYysI
https://www.youtube.com/watch?v=02l6-OJtVuM
https://www.youtube.com/watch?v=-X9uMCbl3eo

Další informace na stránkách https://www.askala.cz/blazecut/.

Náhled na sortiment Askala v SW KROS 4 v Materiálech online:

Více informací o Materiálech online naleznete v sekci KROS 4 na www.urs.cz.

Vydal ÚRS CZ a.s., 2. 12. 2022