Blog

Materiály ve specifikaci

Nový zápis materiálů ve specifikaci V Cenové soustavě ÚRS jsou zařazeny položky reprezentující jak konstrukce kompletní, které obsahují náklady na práci i veškerý materiál, tak konstrukce montážní, které obsahují zejména náklady na práci a pomocný montážní materiál. Náklady na hlavní montované materiály nejsou v montážních položkách obsaženy, do rozpočtu se…

Číst více Materiály ve specifikaci

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 12/2021

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 12/2021 Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za poslední měsíc v roce 2021. Na rozdíl od předchozích dvou měsíců prosinec opět přinesl zvýšení cen hned v několika oblastech stavebních materiálů. Z celkového počtu 118 sledovaných skupin materiálů vykazovala polovina…

Číst více Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 12/2021

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 11/2021

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 11/2021 Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za další měsíc. V měsíci listopadu, podobně jako minulý měsíc, ukazují data na stabilizaci cen většiny stavebních materiálů. Z celkového počtu 118 sledovaných skupin materiálů vykazovalo jen 7 skupin cenový nárůst o…

Číst více Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 11/2021

Jak ocenit čerpání betonu?

Jak ocenit čerpání betonu? Čerpání betonu do základů lze v některých případech ocenit položkou přesunu hmot. Pro oblast pozemního stavitelství příslušné soubory cen přesunu hmot naleznete v těchto katalozích: 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické801-2 Budovy a haly – montované801-5 Objekty pozemní zvláštní Volba jednotlivých položek závisí na výšce objektu. Hmotnost…

Číst více Jak ocenit čerpání betonu?

Jak ocenit vícepráce?

Jak ocenit vícepráce? Při ocenění víceprací (případně méněprací) je třeba postupovat tak, že položky původního rozpočtu se upraví v dodatku rozpočtu do té podoby, aby zohledňovaly aktuální způsob provedení prací. V praxi se lze setkat s následujícími situacemi: U položky se mění pouze množství výměry → v dodatku se použije původní položka s rozdílem výkazu…

Číst více Jak ocenit vícepráce?

Jak vypočítat tepelnou izolaci u čtyřhranného potrubí?

Jak vypočítat tepelnou izolaci u čtyřhranného potrubí? V rozpočtářské a přípravářské praxi se často vyskytují případy, kdy je potřeba stanovit, kolik materiálu se spotřebuje k provedení izolace ploch různých tvarů a rozměrů. Jako konkrétní příklad může sloužit situace, kdy máme izolovat čtyřhranné potrubí o stranách 1,1 m a 0,7 m, přičemž jeho délka…

Číst více Jak vypočítat tepelnou izolaci u čtyřhranného potrubí?

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 10/2021

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 10/2021 Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za další měsíc. V měsíci říjnu data ukazují na stabilizaci cen většiny stavebních materiálů. Z celkového počtu 118 sledovaných skupin materiálů vykazovalo jen 10 skupin cenový nárůst o více jak +5 %.…

Číst více Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 10/2021

Jak ocenit kontrolní zkoušky?

Jak ocenit kontrolní zkoušky? Při oceňování konkrétního projektu řeší rozpočtář otázku, zda prověření vedení elektroinstalace ve stropech před provedením jádrového vrtání lze považovat za vícepráci. O vícepráci se nejedná. Kontrolní zkoušky (například toho, zda místem neprochází elektrické vedení) jsou zahrnuty do výrobní režie. Je to součást kalkulace, která je nutná…

Číst více Jak ocenit kontrolní zkoušky?

Jak ocenit instalaci sprchového koutu?

Jak ocenit instalaci sprchového koutu? Jednou z nejčastějších stavebních prací v novostavbách a při rekonstrukcích je zařizování koupelen a toalet. Koupelny zvláště v bytových domech se často potýkají se nedostatkem místa a při jejich realizaci vyvstává požadavek co nejefektivnějšího využití omezené prostorové kapacity. Co nabízí Cenová soustava ÚRS pro ocenění tohoto typu konstrukcí?…

Číst více Jak ocenit instalaci sprchového koutu?

Jak ocenit zásypy potrubí?

Jak ocenit zásypy potrubí? Zásypy patří k obvyklým činnostem souvisejícím s pracemi na trubních vedeních. Při oceňování konkrétní zakázky stojí rozpočtář před problémem, jak stanovit objem zásypu. Z databáze Cenové soustavy ÚRS jsou pro zásypy určeny položky části A07 Násypy, skládky a zásypy z katalogu 800-1 Zemní práce. Jedná se o soubory cen…

Číst více Jak ocenit zásypy potrubí?

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 09/2021

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 09/2021 V reakci na mimořádný vývoj cen stavebních materiálů během letošního roku jsme zpracovali přehled vývoje cen vybraných druhů materiálů po jednotlivých měsících. Celkově monitorujeme přes stovku materiálových skupin. Níže nabízíme výběr reprezentativních druhů materiálů. Z hlediska vývoje cen nebyl začátek roku nijak odlišný…

Číst více Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 09/2021

Jak ocenit větrání s rekuperací tepla?

Jak ocenit větrání s rekuperací tepla? Položky pro ocenění větrání s rekuperací tepla jsou součástí katalogu 800-751 Vzduchotechnika, který je určen pro vzduchotechnická, klimatizační a chladicí zařízení. Pro ocenění systémů zpětného získávání tepla je k dispozici ucelený sortiment položek v části A04 Vzduchotechnická zařízení. Položkami lze ocenit montáž centrálních a lokálních rekuperačních jednotek, jež…

Číst více Jak ocenit větrání s rekuperací tepla?

Jak ocenit těžbu dřeva?

Jak ocenit těžbu dřeva? V souvislosti s důsledky sucha a kůrovcové kalamity v posledních letech vzrostl objem těžby dřevní hmoty. Zároveň došlo ke zvýšení poptávky a turbulentním cenovým změnám na trhu se stavebními materiály. Tato situace se mimo jiné dotkla situace s dřevem pro stavební účely. Jak tedy ocenit práce spojené s těžbou? Pro tyto…

Číst více Jak ocenit těžbu dřeva?

Jak ocenit položky skládkovného?

Jak ocenit položky skládkovného? Odpadové hospodářství a s ním spojené poplatky za uložení odpadu tvoří v oblasti stavební produkce nikoliv nevýznamnou součást celkových nákladů na zhotovení stavebního díla. Jeden z konkrétních dotazů z prostředí místních samospráv se týká otázky, zda lze položku 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu…

Číst více Jak ocenit položky skládkovného?

Jak ocenit výztuže z kompozitních sítí?

Jak ocenit výztuže z kompozitních sítí? Kompozitní sítě představují progresivní technologii, která nahrazuje klasické betonářské výztuže. Je vhodná jako výztuž stříkaných betonů, základových desek, mazanin a podlah. Pruty kompozitní sítě jsou umístěny ve dvou vzájemně kolmých směrech a v kontaktním uzlu spojeny speciální hmotou. Sítě jsou dodávány v listech, nebo navinuty v…

Číst více Jak ocenit výztuže z kompozitních sítí?

Jak ocenit vytápění a chlazení?

Jak ocenit vytápění a chlazení? V rámci Cenové soustavy ÚRS je k dispozici specializovaný katalog 800-731 Ústřední vytápění. Část A01 Kotelny obsahuje zejména položky pro ocenění dodávky a montáže ocelových a litinových kotlů, hořáků, napouštěcích hadic a nucených odtahů spalin od kondenzačních kotlů. Část A02 Strojovny zahrnuje práce spojené s instalací výměníků tepla,…

Číst více Jak ocenit vytápění a chlazení?

Jak ocenit odstranění keramických obkladů a podlah?

Jak ocenit odstranění keramických obkladů a podlah? V případě odstranění obkladů a podlah z keramických výrobků může být nejasné, kdy použít položku 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty (případně 781473810 pro lepené obklady), a v jakých případech zvolit položku 978059511 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do…

Číst více Jak ocenit odstranění keramických obkladů a podlah?

Jak ocenit betonovou mazaninu?

Jak ocenit betonovou mazaninu? Betonová mazanina se používá při výstavbě podlah. Jedná se o vrstvu v konstrukci podlahy, která má zpravidla podkladní, vyrovnávací a roznášecí funkci. Tloušťka mazanin v obytných budovách se obvykle pohybuje v rozmezí 50–100 mm, v halách může dosahovat i vyšších tlouštěk. Pro ocenění betonových mazanin slouží položky části A05…

Číst více Jak ocenit betonovou mazaninu?

Jak ocenit výkopy pro betonové základy stožárů?

Jak ocenit výkopy pro betonové základy stožárů? Následující příklad se týká oblasti elektromontážních prací a souvisí s vedením vysokonapěťových sítí. Pro zřízení betonových základů se realizuje výkop, k jehož ocenění se použije položka hloubení jam z katalogu 46-M . Uveďme příklad: Celkové množství vytěžené zeminy pro 30 stožárů je např. 300 m3. …

Číst více Jak ocenit výkopy pro betonové základy stožárů?

Jak ocenit odstranění linolea?

Jak ocenit odstranění linolea? Mezi povlakovými krytinami patří stále významné místo linoleu. Pro svoji odolnost, barevnou stálost a hygienické vlastnosti se hojně využívá kromě obytných budov zvláště ve zdravotnických zařízeních a komerčních i průmyslových objektech. Při jeho výměně či nahrazení za jiný typ povlakové krytiny se můžeme setkat s dilematem, zda…

Číst více Jak ocenit odstranění linolea?

Jak ocenit otlučení omítky a vyčištění spár?

Jak ocenit otlučení omítky a vyčištění spár? Při zpracování konkrétního rozpočtu k rekonstruovanému objektu, na kterém se budou mimo jiné provádět i sanační omítky, vyvstala otázka, jak ocenit vyčištění spár. V projektové dokumentaci je uvedeno, že se podklad zbaví stávající omítky a po očištění se provede vyčištění spár do hloubky maximálně 20…

Číst více Jak ocenit otlučení omítky a vyčištění spár?

Jak ocenit náklady na energie pro stroje a nářadí?

Jak ocenit náklady na energie pro stroje a nářadí? Při sestavování rozpočtu je pochopitelné úsilí investora o maximální úsporu nákladů a naopak zájem zhotovitele na ekonomickém ocenění skutečných nákladů na vynaložené energie. Jak je tato problematika řešena? Jsou náklady na elektrickou energii či palivo obsaženy v položce u jednotlivého ručního…

Číst více Jak ocenit náklady na energie pro stroje a nářadí?

Jak ocenit založení a údržbu trávníku?

Jak ocenit založení a údržbu trávníku? Založení a údržba trávníku Pro ocenění položek prací souvisejících s trávníky lze použít ucelenou řadu položek z katalogu 823-1 Plochy a úprava území. V části A01 Parkové úpravy a krajinářství se nachází soubor cen 1814.11 Založení trávníku. V jeho cenách jsou započteny i náklady na ošetřování trávníku do…

Číst více Jak ocenit založení a údržbu trávníku?

Jak určit kategorie pro odpad?

Jak určit kategorie pro odpad? Stavební odpady se dělí na kategorie, jež stanovuje Katalog odpadů, který je přílohou zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. V návaznosti na tyto kategorie potom katalog popisů a směrných cen stavebních prací 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí nabízí vhodné položky pro ocenění poplatků za…

Číst více Jak určit kategorie pro odpad?

Jak ocenit opravu tesařské konstrukce?

Jak Jak ocenit opravu tesařské konstrukce? Pro ocenění tesařských prací je určen katalog 800-762 Konstrukce tesařské. Obsahuje položky jak pro jejich zřízení, tak i pro demontáž, opravy a údržbu. Katalog pokrývá široké spektrum tesařských konstrukcí – stěny a příčky, schodiště, zábradlí, krovy, bednění a laťování, nadstřešní konstrukce, obložení stěn, podlahy,…

Číst více Jak ocenit opravu tesařské konstrukce?

Jak ocenit instalaci hasicího zařízení v budovách a halách?

Jak ocenit instalaci hasicího zařízení v budovách a halách? V rámci technického vybavení budov je velký důraz kladen na požárně bezpečnostní systémy. Ty se v rámci budov vyskytují jednak v mobilní formě (reprezentované zejména různými typy hasicích přístrojů), jednak ve formě stabilní, kam se řadí především hasicí systémy vodní, mlhové a systémy plynové. Mobilní…

Číst více Jak ocenit instalaci hasicího zařízení v budovách a halách?

Jak ocenit zavlažovací systémy?

Jak ocenit zavlažovací systémy? V cenové úrovni 2021/I byl do Cenové soustavy ÚRS přidán široký sortiment položek pro ocenění závlahových systémů. Novou část A07 Závlahy katalogu 823-1 Plochy a úprava území je možno využít pro ocenění různého rozsahu závlahových systémů, od menších až po řešení pro rozsáhlé zahrady či sportoviště.…

Číst více Jak ocenit zavlažovací systémy?

Jak se měří plocha u konstrukcí suché výstavby?

Jak se měří plocha u konstrukcí suché výstavby? Katalog 800-763 Konstrukce suché výstavby lze rozdělit dle prvků pro sestavení jednotlivých konstrukcí do dvou skupin: konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých, cementových nebo minerálních,konstrukce z dílců a nekompletizovaných či kompletizovaných panelů. Jakým způsobem se měří plochy u těchto dvou skupin…

Číst více Jak se měří plocha u konstrukcí suché výstavby?

Jakým způsobem se oceňuje manipulace s nakypřeným výkopkem?

Jakým způsobem se oceňuje manipulace s nakypřeným výkopkem? Při provádění vykopávek je úkolem rozpočtáře stanovit objem dotyčných prací, ocenit je a ocenit i následnou manipulaci s výkopkem. Objem vykopávek se stanovuje v rostlém stavu horniny, a to podle zadání projektanta. Jakákoliv manipulace s výkopkem (odvoz výkopku na meziskládku nebo na skládku, případné naložení výkopku…

Číst více Jakým způsobem se oceňuje manipulace s nakypřeným výkopkem?

Jak ocenit opětovnou montáž ze střešních šablon?

Jak ocenit opětovnou montáž ze střešních šablon? Při opravě střechy se investor rozhodl, že nechá demontovat a zpátky namontovat šablony v celé ploše střechy. Současně se přitom zjistí technický stav krovu, střešních latí a vlastních šablon. Pro demontáž šablon se nejprve použije položka 764001843 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon…

Číst více Jak ocenit opětovnou montáž ze střešních šablon?

Co to je Klub rozpočtářů?

Co to je Klub rozpočtářů? Od 1. ledna 2020 existuje při společnosti ÚRS CZ profesní sdružení Klub rozpočtářů. Mezi mnoho výhod, které svým členům nabízí, patří zejména výměna informací mezi rozpočtáři a diskuse o nejrůznějších odborných tématech týkajících se rozpočtování. Rozpočtáři mají možnost v rámci webových stránek Klubu uveřejnit svůj kontakt,…

Číst více Co to je Klub rozpočtářů?

Jak ocenit ohradník?

Jak ocenit ohradník? Cenová soustava ÚRS zahrnuje vedle položek pro ocenění prací ve frekventovaných oblastech stavebnictví také kalkulace pro řadu konstrukcí, které se týkají např. mimoměstské krajiny, jejího členění, hospodářského či rekreačního využití. V rámci různých dotačních titulů na obnovu venkova se rozpočtáři setkávají s požadavkem na ocenění ohradníku pro výběh zvířat. Položky…

Číst více Jak ocenit ohradník?

Kde najdu ceny a sazby rozpočtářských prací?

Kde najdu ceny a sazby rozpočtářských prací? Společnost ÚRS CZ vydávala do roku 2018 tiskem publikaci Ceny a sazby rozpočtářských prací. Kompletní a každoročně aktualizovaný obsah této publikace je od roku 2020 k dispozici uživatelům SW KROS 4 (záložka Pomocník), kde je součástí modulu Asistent rozpočtáře v části Technologie rozpočtování. Problematika…

Číst více Kde najdu ceny a sazby rozpočtářských prací?

Jak se oceňují stavební práce na památkách?

Jak se oceňují stavební práce na památkách? Opravy stavebních památek představují samostatnou kapitolu v oblasti oceňování stavební produkce. Rekonstrukce historického objektu obsahuje množství odlišností, které mají svůj dopad na způsob oceňování jak prací, tak i potřebných materiálů či výrobků. Ačkoliv databáze popisů a směrných cen se snaží postihnout velkou většinu sortimentu…

Číst více Jak se oceňují stavební práce na památkách?

Rozpočtáři – pozor na podstatné zvýšení prodejní ceny polystyrenu!

Rozpočtáři – pozor na podstatné zvýšení prodejní ceny polystyrenu! Aktuální šetření cen stavebních materiálů ukázalo výrazný nárůst cen v oblasti polystyrenových tepelných izolací. Důvodem je zejména akutní nedostatek vstupních surovin pro jejich výrobu. Na situaci výrobci zareagovali snížením běžně poskytovaných slev.  Polystyrenové tepelné izolace se naprosto běžně prodávaly se slevou…

Číst více Rozpočtáři – pozor na podstatné zvýšení prodejní ceny polystyrenu!

Jak se oceňují elektromontážní a elektroinstalační práce?

Jak se oceňují elektromontážní a elektroinstalační práce? Pro ocenění montáží a instalací v oblasti silnoproudu a slaboproudu existuje v rámci Cenové soustavy ÚRS několik „elektro“ katalogů, které se liší svým vymezením: katalog 21-M Elektromontážní práce – silnoproud je určen pro oceňování externích montáží a prací na objektech pro energetiku a provozní…

Číst více Jak se oceňují elektromontážní a elektroinstalační práce?

Jak je to s pronájmem bednění?

Jak je to s pronájmem bednění? Zhotovitel má jako součást zakázky vystavět monolitickou zeď. Položku 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí, která je uvedena v rozpočtu, považuje nákladově za nedostatečnou, jelikož tato položka neobsahuje cenu za pronájem bednění. Podle něj cena za pronájem v rozpočtu chybí. Podle názoru investora náklady za…

Číst více Jak je to s pronájmem bednění?

Jak oceňovat solární a fotovoltaické systémy?

Jak oceňovat solární a fotovoltaické systémy? Solární a fotovoltaické systémy, které jsou považovány za trvale udržitelnou technologii, v současné době zažívají další vlnu svého rozvoje. V České republice se očekává nová etapa solárního boomu, jež bude zahrnovat rozšiřování možností, které solární a fotovoltaické systémy nabízejí (agrivoltaika, plovoucí elektrárny, carporty, soláry na dálnicích,…

Číst více Jak oceňovat solární a fotovoltaické systémy?

Jaká je alternativa tištěných katalogů ÚRS?

Jaká je alternativa tištěných katalogů ÚRS? Společnost ÚRS CZ po důkladném zvážení všech pro a proti ukončila od roku 2019 tisk katalogů směrných cen HSV, PSV a M. Již při přípravách tohoto kroku bylo přihlédnuto k připomínkám těch uživatelů, kteří vzhledem ke své činnosti, zahrnující pouze užší segment stavebních prací, využívali…

Číst více Jaká je alternativa tištěných katalogů ÚRS?

K čemu jsou potřeba podmínky pro použití položek Cenové soustavy ÚRS a kde je naleznu?

K čemu jsou potřeba podmínky pro použití položek Cenové soustavy ÚRS a kde je naleznu? Nedílnou součástí Cenové soustavy ÚRS jsou Cenové a technické podmínky, které vymezují použití jednotlivých položek. Tyto podmínky jsou tvořeny obecným úvodem, který je od cenové úrovně 2021/I jednotný pro všechny katalogy, a dále podmínkami jednotlivých katalogů…

Číst více K čemu jsou potřeba podmínky pro použití položek Cenové soustavy ÚRS a kde je naleznu?

Jaké je vymezení obvyklé dojezdové vzdálenosti?

Jaké je vymezení obvyklé dojezdové vzdálenosti? V některých ustanoveních týkajících se pořizovacích nákladů materiálů nebo náplně výrobní režie (přepravné) se setkáváme s pojmem obvyklá dojezdová vzdálenost na staveniště. Nikde, ani u materiálů, ani u režie, přitom není stanovena přesná velikost této vzdálenosti (např. udaná v km).  Přesné stanovení nelze provést z důvodu možných…

Číst více Jaké je vymezení obvyklé dojezdové vzdálenosti?

Jak volit položky přesunu hmot při stavebních pracích prováděných pouze na vybrané výškové části objektu?

Jak volit položky přesunu hmot při stavebních pracích prováděných pouze na vybrané výškové části objektu? V rámci zakázky se například opravuje pouze taková část stávajícího objektu, která se nachází nad polovinou výšky objektu. Objekt je vysoký 33 m. V tomto případě se nepoužije obvyklá položka přesunu hmot pro objekt „…výšky přes 24…

Číst více Jak volit položky přesunu hmot při stavebních pracích prováděných pouze na vybrané výškové části objektu?

Jaké je uplatnění Cenové soustavy ÚRS?

Jaké je uplatnění Cenové soustavy ÚRS? Cenová soustava ÚRS je uceleným komplexním systémem pro oceňování stavebních prací. Tato cenová soustava má k dispozici řadu nástrojů a databází, pomocí nichž je možno oceňovat naprostou většinu stavebních prací, technologií, profesí a dalších potřeb, které se vyskytují ve stavebních procesech. S Cenovou soustavou se můžeme převážně…

Číst více Jaké je uplatnění Cenové soustavy ÚRS?

Kdy použít sazbu strojohodiny v klidu?

Kdy použít sazbu strojohodiny v klidu? Cenová soustava ÚRS užívá u strojů dva druhy sazeb strojohodin: sazba stroje za provozu,sazba stroje v klidu. V případě použití směrných cen jsou již náklady na stroj v provozu i v klidu zohledněny a zakalkulovány v oceňovacích podkladech (lze je nalézt v rozborech položek). V případě individuální kalkulace je možné použít…

Číst více Kdy použít sazbu strojohodiny v klidu?

Jak ocenit ocelovou konstrukci s požadovanou náročnou estetickou kvalitou?

Jak ocenit ocelovou konstrukci s požadovanou náročnou estetickou kvalitou? Příklad se týká výroby a montáže ztužující ocelové konstrukce do objektu, která kromě statické funkce bude plnit i funkci estetickou. Je tedy nutné důkladné opracování pohledových spojů apod. Celá konstrukce bude tvořena z ocelových prvků a má hmotnost 2 tuny. Jak…

Číst více Jak ocenit ocelovou konstrukci s požadovanou náročnou estetickou kvalitou?

Jaká pravidla platí pro rozpočty na veřejné zakázky?

Jaká pravidla platí pro rozpočty na veřejné zakázky? Rozpočty pro soutěže na veřejné zakázky podléhají ustanovení prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb. zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. Vyhláška č. 169/2016 Sb. apeluje především na to, aby položky v nabídkových rozpočtech pro veřejné soutěže byly transparentní, proto je doporučeno podle…

Číst více Jaká pravidla platí pro rozpočty na veřejné zakázky?

Jak ocenit neplánované přeložky sítí?

Jak ocenit neplánované přeložky sítí? Při realizaci stavby, jejíž součástí jsou bourací a demoliční práce, vyvstala v konkrétním případě před stavební firmou nutnost zbourat zdivo, ve kterém jsou rozvody energie a médií (elektřina, voda, topení, plyn). V objektu se však nachází nájemce a zhotovitel podle podmínek investora nemá stávajícího nájemce omezit v jeho…

Číst více Jak ocenit neplánované přeložky sítí?

Jak postupovat při ocenění výkopových prací s pravděpodobným výskytem výbušnin?

Jak postupovat při ocenění výkopových prací s pravděpodobným výskytem výbušnin? Specifická situace nastává při oceňování výkopových prací v území, kde je možné narazit na výbušniny (např. na munici z druhé světové války, munici použitou ve vojenském prostoru aj.). Uvažujme, že se jedná například o veřejnou zakázku, kde investor vyžaduje ocenění…

Číst více Jak postupovat při ocenění výkopových prací s pravděpodobným výskytem výbušnin?

Jak ocenit mimostaveništní manipulaci kontaminované vody?

Jak ocenit mimostaveništní manipulaci kontaminované vody? Mimostaveništní manipulaci kontaminované vody lze ocenit následujícími způsoby: Nejprve je třeba posoudit, čím byla kontaminace způsobena. Ocenění manipulace s vodou je přímo závislé na druhu kontaminace (existenci/neexistenci chemické látky/látek, případného zdravotního rizika apod.), znečištěná voda s malým zdravotním rizikem (voda z bazénu, dešťová voda) – doporučujeme použít…

Číst více Jak ocenit mimostaveništní manipulaci kontaminované vody?

Může soupis prací zahrnovat pronájem stroje?

Může soupis prací zahrnovat pronájem stroje? Pronájem stroje je konkrétní organizační řešení prováděcí stavební firmy. Realizátor může daný stroj také vlastnit a nemusí si jej půjčovat a platit pronájem. Náklady spojené s provozem stroje jsou zohledněny v sazbě strojohodiny (viz ustanovení článku 223 Úvodní části katalogů ÚRS). Jsou v ní zahrnuty také náklady…

Číst více Může soupis prací zahrnovat pronájem stroje?

Jak zvolit položku podle způsobu provádění stavební práce?

Jak zvolit položku podle způsobu provádění stavební práce? Pokud v popisu směrné ceny není uveden způsob provádění stavební práce (např. strojně, ručně, stříkacím zařízením, jeřábem apod.), lze položku s obecným popisem použít pro ocenění dané práce bez ohledu na způsob jejího provádění. V řadě realizací zakázek se případný efekt ziskovosti či prodělku…

Číst více Jak zvolit položku podle způsobu provádění stavební práce?

Má investor nárok na odpočet položky nerealizovaného pažení?

Má investor nárok na odpočet položky nerealizovaného pažení? Jedná se o případ, kdy zhotovitel stavebního díla ocenil ve stavebním rozpočtu položky týkající se montáže a demontáže pažení. Při samotné realizaci zemních prací však zhotovitel toto pažení neprovedl. Databáze ÚRS obsahuje jak položky na ocenění zemních prací, tak i položky oceňující…

Číst více Má investor nárok na odpočet položky nerealizovaného pažení?

Jaký je rozdíl mezi stavební a staveništní skládkou?

Jaký je rozdíl mezi stavební a staveništní skládkou? Z hlediska metodiky oceňování ÚRS je třeba rozlišovat mezi stavební skládkou a skládkou staveništní. Stavební skládka je skládka stavebního materiálu, výrobků, stavební suti nebo vybouraných hmot, která je umístěna na staveništi nebo mimo staveniště na určeném místě. Staveništní skládka je termín vymezený úžeji…

Číst více Jaký je rozdíl mezi stavební a staveništní skládkou?

Jak řešit změny popisů a kódy položek cen a materiálů?

Jak řešit změny popisů a kódy položek cen a materiálů? Položka v Cenové soustavě ÚRS je mimo dalších údajů definována pomocí číselného kódu položky a jejího popisu. Pokud dojde ke změně popisu, není možné ponechat dosavadní číselný kód položky, neboť ten je úzce vázán na popis položky. Položka potom obdrží nový…

Číst více Jak řešit změny popisů a kódy položek cen a materiálů?

Jak se určí množství opravované plochy výtluků?

Jak se určí množství opravované plochy výtluků? Při opravách výtluků na komunikacích je třeba stanovit podíl opravované plochy komunikace. V konkrétním případě projektant odborným odhadem určil, že z celkové plochy 10 000 m2 se bude opravovat 5 %. Tento krok je důležitý pro volbu příslušné položky (položek) ze souboru cen. Jaká má…

Číst více Jak se určí množství opravované plochy výtluků?

Jak se oceňuje rušení provozu na staveništi?

Jak se oceňuje rušení provozu na staveništi? Tato problematika je řešena katalogem 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady. Příloha 07 Provozní vlivy obsahuje oddíl 071 Provoz investora, případně třetích osob. Tento oddíl rozlišuje mezi situacemi, kdy jde o rušení způsobené buď ze strany investora, nebo které je způsobeno jiným subjektem (subjekty). Titul…

Číst více Jak se oceňuje rušení provozu na staveništi?

Jak ocenit vícenáklady při pozastavení stavby?

Jak ocenit vícenáklady při pozastavení stavby? V praxi se lze setkat se situací, kdy dojde k pozastavení procesu výstavby. Zhotovitel se následně musí zabývat problémem, jestli se podle nějaké metodiky Cenové soustavy ÚRS dají ocenit vícenáklady spojené s pozastavením výstavby (zabezpečení stavby z hlediska minimalizace škod, přeobjednání materiálu, zajištění subdodavatelů, rezervace…

Číst více Jak ocenit vícenáklady při pozastavení stavby?

Kdy lze použít položku dolamování?

Kdy lze použít položku dolamování? U položky 138511101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm, v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6, která je obsažena v části A03 katalogu 800-1 Zemní práce, může vyvstat otázka, jak přesně položku aplikovat. Je možné…

Číst více Kdy lze použít položku dolamování?

Jak ocenit neobvyklou mimostaveništní dopravu materiálu?

Jak ocenit neobvyklou mimostaveništní dopravu materiálu? Neobvyklá mimostaveništní doprava je doprava materiálů a výrobků z místa nákupu materiálu nebo výrobku na staveniště (k tzv. první skládce na staveništi), která se vyznačuje buď mimořádně obtížnými podmínkami, například z titulu nadměrných rozměrů nákladu, nebo použitím vynucených nestandardních dopravních prostředků (lanovka, vrtulník, zvířata, nosič,…

Číst více Jak ocenit neobvyklou mimostaveništní dopravu materiálu?

Jaký je rozdíl mezi normohodinami a časovým fondem?

Jaký je rozdíl mezi normohodinami a časovým fondem? Normohodiny jsou měrnou jednotkou pro stanovení pracnosti dané práce. Nejprve se stanovuje údaj v normohodinách pro každého zúčastněného pracovníka. V kalkulaci se však následně normočasy stejně ohodnocených pracovníků sčítají; samostatné zůstávají pouze u odlišně ohodnocených pracovníků. Termín časový fond znamená souhrnný čas nutný k provedení…

Číst více Jaký je rozdíl mezi normohodinami a časovým fondem?

Jak ocenit ruční třídění odpadu?

Jak ocenit ruční třídění odpadu? Při demontáži konstrukcí (např. zábradlí, potrubí, okna apod.) není třeba třídění odpadu samostatně oceňovat, neboť toto třídění je prováděno automaticky bez navýšení nákladů během demontáže konstrukce (demontáž se oceňuje položkami příslušných katalogů). Všude tam, kde třídění materiálu u demontáží hraje roli, např. u keramických střešních…

Číst více Jak ocenit ruční třídění odpadu?

S jakou spotřebou materiálu je počítáno při opravě vnějších omítek?

S jakou spotřebou materiálu je počítáno při opravě vnějších omítek? V položkách oprav vnějších omítek je uvažováno s průměrnou tloušťkou jádrové omítky 15 mm (v kalkulaci je započteno směrné množství 32,5 kg/m2 jádrové omítky). Tato tloušťka vyplývá z ustanovení příslušné ČSN normy. Pokud by rovinatost zdi vyžadovala větší množství hmot, lze použít…

Číst více S jakou spotřebou materiálu je počítáno při opravě vnějších omítek?

Co zahrnuje položka pro ocenění pilot?

Co zahrnuje položka pro ocenění pilot? Položka 231212112 Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 s vytažením pažnic z betonu železového neobsahuje vrtání a neobsahuje dodání výplně pilot. Vrtání je třeba ocenit příslušnou položkou vrtání z oddílu 22 Vrty části A01 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. Co se týká…

Číst více Co zahrnuje položka pro ocenění pilot?

Jak oceňovat zemní práce?

Jak oceňovat zemní práce? Pro oceňování zemních prací slouží katalog 800-1 Zemní práce. Ten prošel k 1. 1. 2020 kompletním přepracováním a má tedy od cenové úrovně 2020/I novou skladbu položek. Jeho nové koncepční řešení se vyznačuje zejména následujícími rysy: zjednodušení metodiky ocenění zemních pracízpracováno podle tříd těžitelnosti I.–III. do příslušných…

Číst více Jak oceňovat zemní práce?

Jak je v CS ÚRS řešeno oceňování dopravy materiálu?

Jak je v CS ÚRS řešeno oceňování dopravy materiálu? Ve směrných cenách ÚRS je ocenění dopravních nákladů spojených s materiály a výrobky od výrobce, případně prodejce na místo zabudování členěno na tři etapy. mimostaveništní doprava od výrobce (prodejce) na první skládku na staveništi Zpravidla se materiál ve stavebním rozpočtu oceňuje…

Číst více Jak je v CS ÚRS řešeno oceňování dopravy materiálu?

Jak kalkulovat subdodávku a s ní související kompletační přirážku?

Jak kalkulovat subdodávku a s ní související kompletační přirážku? V případě subdodávek je třeba vyhotovit ocenění subdodávky nejlépe pomocí samostatného rozpočtu. U kalkulace těchto prací lze postupovat pomocí stejného kalkulačního vzorce, který je použit na směrné ceny ÚRS (článek 22 Úvodní části katalogů). Pokud naleznete tyto práce v databázi Cenové soustavy ÚRS,…

Číst více Jak kalkulovat subdodávku a s ní související kompletační přirážku?

Kde najdu v CS ÚRS normohodiny?

Kde najdu v CS ÚRS normohodiny? Všechny položky směrných cen stavebních prací ÚRS mají svoji kalkulaci. Tato kalkulace je transparentní, mezi kalkulovanými potřebami jsou i profese, u nichž naleznete také údaj o výši normohodin. Pokud máte v programu KROS 4 databázi s rozbory položek, normohodiny jsou dostupné v rámci kalkulace dané položky…

Číst více Kde najdu v CS ÚRS normohodiny?

Jak ocenit venkovní schodiště?

Jak ocenit venkovní schodiště? Následující příklad se týká situace, kdy se na stavbě provádí montáž nestandardního ocelového venkovního schodiště z jednotlivých kusových prvků, které jsou po dovozu z výroby na stavbu jednotlivě montovány. Jednotlivé prvky mají různé hmotnosti, jejichž rozpětí se pohybuje od 0,5 kg do 100 kg. Pro ocenění…

Číst více Jak ocenit venkovní schodiště?

Jaký je rozdíl mezi odkopávkou a prokopávkou?

Jaký je rozdíl mezi odkopávkou a prokopávkou? Rozdíl mezi oběma termíny je definován v článku 4. Názvosloví a definice Všeobecných podmínek katalogu 800-1 Zemní práce. Odkopávka je vykopávka nad úrovní vodorovného přemístění. Prokopávka je odkopávka, která se provádí napříč terénní vlnou a je charakterizována přístupem dopravních prostředků z jedné nebo ze…

Číst více Jaký je rozdíl mezi odkopávkou a prokopávkou?

Jak postupovat při ocenění pomocného materiálu?

Jak postupovat při ocenění pomocného materiálu? Je třeba do rozpočtu specifikovat kromě nosného materiálu (například strojového pletiva) rovněž materiál pomocný (v tomto případě opasky, očka, držáky, napínací tyče, napínací drát, očka se závitem apod.), nebo jsou tyto doplňkové montážní prvky zahrnuty v položce montáže ve výrobní režii a specifikovat se…

Číst více Jak postupovat při ocenění pomocného materiálu?

Kdy je nutno předkládat výkaz výměr?

Kdy je nutno předkládat výkaz výměr? Výkaz výměr je výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky (položek) soupisu prací (viz §7 vyhlášky č. 169/2016 Sb.). Představuje výpočet množství stavebních konstrukcí a prací, které jsou reprezentovány jednotlivými položkami rozpočtu. Pokud se jedná o veřejnou zakázku, výkaz výměr je nutné předkládat –…

Číst více Kdy je nutno předkládat výkaz výměr?

Jak ocenit třídění a očištění kamene?

Jak ocenit třídění a očištění kamene? Následující příklad se týká dvojice položek z části B01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích: 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic…

Číst více Jak ocenit třídění a očištění kamene?

Jak ocenit odsun suti u potrubí?

Jak ocenit odsun suti u potrubí? V katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovod a kanalizace se nachází položka 831392921 Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400. U této položky se neobjevuje údaj o hmotnosti. Je…

Číst více Jak ocenit odsun suti u potrubí?

Jak ocenit bednění říms?

Jak ocenit bednění říms? Ustanovení článků 3531 a 3532 oddílu 3*3 „Bednění a podpěrné konstrukce bednění“ Všeobecných podmínek katalogu 801-1 Budovy a haly -zděné a monolitické platí i pro tento případ realizace bednění konstrukce. Bednění říms je možno provádět dvojím způsobem: pomocí řeziva a pomocí systémového bednění. V databázi směrných…

Číst více Jak ocenit bednění říms?

Co se rozumí termínem „Provoz dalšího subjektu na staveništi“?

Co se rozumí termínem „Provoz dalšího subjektu na staveništi“? Tímto termínem se rozumí titul vedlejšího rozpočtového nákladu 0712 Provoz dalšího subjektu, který je obsažený v katalogu 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady. Zmíněný titul se zejména uplatňuje v následujících případech: pohyb třetích osob, jestliže procházejí místem provádění prací a zpomalují-li tímto provádění prací;…

Číst více Co se rozumí termínem „Provoz dalšího subjektu na staveništi“?

Jak kalkulovat výměry u izolací proti vodě?

Jak kalkulovat výměry u izolací proti vodě? Následující příklad se týká výkladu obsahu položek na provádění hydroizolace natavením asfaltového pásu (položky 711141559 a 711142559 z katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům). V konkrétním případě v technické zprávě projektant uvádí, že vodorovná i svislá izolace bude provedena natavením 2x…

Číst více Jak kalkulovat výměry u izolací proti vodě?

Jsou v položkách zahrnuty náklady na nářadí?

Jsou v položkách zahrnuty náklady na nářadí? Pro ilustraci problematiky je možno zvolit třeba položku 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg z katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. Kalkulace zmíněné položky neobsahuje podle rozboru žádné stroje a případně řezné kotouče. Je tedy nezbytné tuto práci…

Číst více Jsou v položkách zahrnuty náklady na nářadí?

Jsou směrné ceny ÚRS cenami obvyklými?

Jsou směrné ceny ÚRS cenami obvyklými? Jedním z tradičních a nosných poslání společnosti ÚRS CZ je tvorba nabídkových cen stavebních prací v režimu tzv. směrných cen. Směrné ceny stavebních prací (také jednotlivých potřeb, tj. materiálů a výrobků, sazeb strojohodin a mzdových nákladů) jsou koncipovány, kalkulovány a počítány tak, aby přiměřeně odpovídaly…

Číst více Jsou směrné ceny ÚRS cenami obvyklými?

Jak se v CS ÚRS oceňuje lešení?

Jak se v CS ÚRS oceňuje lešení? Lešení se oceňuje třemi položkami: položkou montáže, příplatkem za dobu použití, položkou demontáže. Ocení se montáž a demontáž lešení. Dále pronájem po užívanou dobu (použití příplatků za každý den použití nahrazuje částku za pronájem lešení). U příplatku se bere výměra (m2 stanovená podle…

Číst více Jak se v CS ÚRS oceňuje lešení?

Jak se počítá ztratné?

Jak se počítá ztratné? Definici ztratného naleznete v modulu Asistent rozpočtáře, který je k dispozici uživatelům SW KROS 4, a to v Přílohách v části Technologie rozpočtování. Zda položka obsahuje hlavní materiál, lze zjistit buď náhledem do rozboru položky, nebo v SW KROS 4, kde kompletní položka má černý popis…

Číst více Jak se počítá ztratné?

Jak se počítá pomocné lešení?

Jak se počítá pomocné lešení? O důležitosti skutečnosti, že nedílnou součástí každé položky Cenové soustavy ÚRS jsou také příslušná ustanovení Úvodní části katalogu a Všeobecných podmínek, svědčí časté spory o výklad určitých položek. O tom svědčí i následující příklad z oblasti oceňování lešení. Týká se položky 949101111 Lešení pomocné pro…

Číst více Jak se počítá pomocné lešení?

Jak ocenit výrobu a montáž standardních zámečnických konstrukcí?

Jak ocenit výrobu a montáž standardních zámečnických konstrukcí? Výrobu standardních zámečnických konstrukcí z oceli lze oceňovat Kalkulační pomůckou KP 553, která je součástí katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. Konkrétně lze k ocenění použít některou ze tří uváděných metod – Tvorba cen individuální kalkulací, Tvorba cen pomocí hodinových sazeb a výčtu spotřeby materiálu,…

Číst více Jak ocenit výrobu a montáž standardních zámečnických konstrukcí?

Jak ocenit práce se zdraví škodlivými materiály?

Jak ocenit práce se zdraví škodlivými materiály? Rekonstrukce a demolice budov provází v posledních desetiletích potřeba speciálních opatření při odstraňování konstrukcí ze zdraví škodlivých materiálů. Potřeba rozsahu ochranných pomůcek vyplývá z druhu nebezpečné látky, rozsahu práce a jejího způsobu provádění. Je možno je ocenit buď v rámci vytvořené R-položky, individuální ceny nebo…

Číst více Jak ocenit práce se zdraví škodlivými materiály?

Jak ocenit opravy fasád?

Jak ocenit opravy fasád? Pro účely diferencovaného ocenění oprav průčelí budov používá Cenová soustava ÚRS pět stupňů členitosti. Stupně členitosti průčelí se určují kombinací hlavního a pomocného hlediska. Hlavním hlediskem je poměr omítaných ploch složitých k omítaným plochám hladkým. Pomocným hlediskem, které může mít vliv na modifikaci navrženého stupně členitosti,…

Číst více Jak ocenit opravy fasád?

Jak ocenit náklady na vyvolaný přesun strojů?

Jak ocenit náklady na vyvolaný přesun strojů? Následující příklad se týká předem neplánovaného přesunu strojní mechanizace vyvolaného požadavkem investora. Ten na větší stavbě požadoval asi jednoměsíční přerušení bouracích prací z důvodu omezení hluku ve zkouškovém období, což způsobilo komplikace a nepředvídatelné vícenáklady na přesun bagrů, nakladačů atd. Zhotovitel vyčíslil investorovi náklady…

Číst více Jak ocenit náklady na vyvolaný přesun strojů?

Jak na demolice s CS ÚRS?

Jak na demolice s CS ÚRS? Demolicí rozumíme úplné odstranění objektu (nebo jen jeho ucelené části) či konstrukce. Demolice celých objektů nebo jejich ucelených částí (křídel objektu, přístaveb apod.) až k jeho základům (případně včetně základů) se oceňuje cenami katalogu 800-6 Demolice objektů. Jestliže je některý materiál z odstraňovaného objektu…

Číst více Jak na demolice s CS ÚRS?

Jak jsou rozděleny katalogy ÚRS?

Jak jsou rozděleny katalogy ÚRS? Pro veřejné zakázky platí v současné době vyhláška č. 169/2016 Sb. která požaduje, aby stavební rozpočty byly vyhotoveny v některé z cenových soustav pro ocenění stavebních prací. Tyto cenové soustavy vycházejí z Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP). Nezřídka se ze strany institucí, které kontrolují veřejné zakázky (např.…

Číst více Jak jsou rozděleny katalogy ÚRS?

Jak jsou definovány práce ve stísněném prostoru?

Jak jsou definovány práce ve stísněném prostoru? S příplatkem za práci prováděnou ve stísněném prostoru je uvažováno ve vícero katalozích ÚRS. Umístění v konkrétním katalogu je vázáno na druh prováděné práce. Ocitujme definici uvedenou například v článku 4. Názvosloví a definice z katalogu 800-5 Sanace: Práce prováděné ve stísněném prostoru jsou…

Číst více Jak jsou definovány práce ve stísněném prostoru?

Jak je v CS ÚRS řešeno použití stavebního výtahu?

Jak je v CS ÚRS řešeno použití stavebního výtahu? Stavební výtah máme kalkulován ve 270 položkách cenové soustavy. Je součástí kalkulace těch položek stavebních prací, u nichž je počítáno s jeho využitím. Ke stavebnímu výtahu se přistupuje jako ke každému dalšímu stroji. V kalkulaci je nasazen patřičným množstvím strojohodin jako kalkulační…

Číst více Jak je v CS ÚRS řešeno použití stavebního výtahu?