Blog

Caleffi – vytápění, instalace, kalorimetrie a systémy s obnovitelnými zdroji v KROS 4

Materiály online v SW KROS 4 byly rozšířeny o kompletní sortiment a aktuální ceny od společnosti Caleffi Hydronic Solutions. Společnost Caleffi je italský výrobce komponentů pro vytápění, vodoinstalace, klimatizace a obnovitelné zdroje k umístění do systémů v soukromých rezidenčních a také průmyslových objektech.

Číst více Caleffi – vytápění, instalace, kalorimetrie a systémy s obnovitelnými zdroji v KROS 4

Měsíční indexy cen stavebních materiálů a potvrzení změn Protokolem ÚRS

Společnost ÚRS CZ nově zveřejnila na svém webu podrobné sledování cen stavebních materiálů v podobě měsíčních indexů. Toto unikátní vyčíslení pohybu cen materiálů přináší přesné informace pro všechny účastníky stavebního procesu, protože vychází z konkrétních podkladů prodejních cen stavebních materiálů.

Číst více Měsíční indexy cen stavebních materiálů a potvrzení změn Protokolem ÚRS

Mr.AQUA – hydrosorbent bez chemie

Do Materiálů online v SW KROS 4 byl doplněn výrobek společnosti Mr.AQUA, s.r.o. – hydrosorbent bez chemie, který tak lze nyní snadno využít při tvorbě rozpočtů. Jedná se o produkt na čistě organické bázi, s vysokým obsahem organického uhlíku, který po zavedení do půdy snižuje frekvenci zalévání.

Číst více Mr.AQUA – hydrosorbent bez chemie

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 03/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc březen roku 2022. Po mírně optimistickém únoru přichází značně neoptimistický měsíc březen. Jak jsme nastínili v minulém článku, vojenský konflikt odehrávající se mezi Ruskem a Ukrajinou silně ovlivňuje cenu a dostupnost některých stavebních materiálů.

Číst více Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 03/2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 02/2022

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc únor roku 2022. Po čtyřech měsících, ve kterých maximální růst sledovaných skupin překračoval i 20% hranici, lze hodnotit zjištěné údaje za měsíc únor jako cenově mírně optimistické. Bohužel vojenský konflikt odehrávající se na Ukrajině se v době…

Číst více Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 02/2022

Jak ocenit horizontální vrtání?

Následující dotaz se týká katalogu 800-1 Zemní práce, konkrétně jeho části A04 Protlačování. Proč soubory cen 1417213 Řízené horizontální vrtání s vtažením potrubí a 1427200 Neřízený zemní protlak jsou v programu KROS 4 uvedeny černým popisem (tj. jako kompletní položky), když v jejich kalkulaci není započteno potrubí?

Číst více Jak ocenit horizontální vrtání?

Materiály ve specifikaci

V Cenové soustavě ÚRS jsou zařazeny položky reprezentující jak konstrukce kompletní, které obsahují náklady na práci i veškerý materiál, tak konstrukce montážní, které obsahují zejména náklady na práci a pomocný montážní materiál. Náklady na hlavní montované materiály nejsou v montážních položkách obsaženy, do rozpočtu se doplňují a oceňují samostatně, označujeme…

Číst více Materiály ve specifikaci

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 12/2021

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za poslední měsíc v roce 2021. Na rozdíl od předchozích dvou měsíců prosinec opět přinesl zvýšení cen hned v několika oblastech stavebních materiálů. Z celkového počtu 118 sledovaných skupin materiálů vykazovala polovina cenový růst, přičemž u 21 skupin došlo…

Číst více Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 12/2021

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 11/2021

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za další měsíc. V měsíci listopadu, podobně jako minulý měsíc, ukazují data na stabilizaci cen většiny stavebních materiálů. Z celkového počtu 118 sledovaných skupin materiálů vykazovalo jen 7 skupin cenový nárůst o více jak +5 %. Opět mezi ně…

Číst více Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 11/2021

Jak ocenit čerpání betonu?

Čerpání betonu do základů lze v některých případech ocenit položkou přesunu hmot. Pro oblast pozemního stavitelství příslušné soubory cen přesunu hmot naleznete v těchto katalozích: 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické, 801-2 Budovy a haly – montované, 801-5 Objekty pozemní zvláštní.

Číst více Jak ocenit čerpání betonu?

Jak vypočítat tepelnou izolaci u čtyřhranného potrubí?

V rozpočtářské a přípravářské praxi se často vyskytují případy, kdy je potřeba stanovit, kolik materiálu se spotřebuje k provedení izolace ploch různých tvarů a rozměrů. Jako konkrétní příklad může sloužit situace, kdy máme izolovat čtyřhranné potrubí o stranách 1,1 m a 0,7 m, přičemž jeho délka činí 100 m. Izolace…

Číst více Jak vypočítat tepelnou izolaci u čtyřhranného potrubí?

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 10/2021

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za další měsíc. V měsíci říjnu data ukazují na stabilizaci cen většiny stavebních materiálů. Z celkového počtu 118 sledovaných skupin materiálů vykazovalo jen 10 skupin cenový nárůst o více jak +5 %. Patří mezi ně například již pět měsíců…

Číst více Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 10/2021

Jak ocenit těžbu dřeva?

V souvislosti s důsledky sucha a kůrovcové kalamity v posledních letech vzrostl objem těžby dřevní hmoty. Zároveň došlo ke zvýšení poptávky a turbulentním cenovým změnám na trhu se stavebními materiály. Tato situace se mimo jiné dotkla situace s dřevem pro stavební účely. Jak tedy ocenit práce spojené s těžbou?

Číst více Jak ocenit těžbu dřeva?

Jak ocenit položky skládkovného?

Jak ocenit položky skládkovného? Odpadové hospodářství a s ním spojené poplatky za uložení odpadu tvoří v oblasti stavební produkce nikoliv nevýznamnou součást celkových nákladů na zhotovení stavebního díla. Jeden z konkrétních dotazů z prostředí místních samospráv se týká otázky, zda lze položku 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu…

Číst více Jak ocenit položky skládkovného?

Jak ocenit výztuže z kompozitních sítí?

Jak ocenit výztuže z kompozitních sítí? Kompozitní sítě představují progresivní technologii, která nahrazuje klasické betonářské výztuže. Je vhodná jako výztuž stříkaných betonů, základových desek, mazanin a podlah. Pruty kompozitní sítě jsou umístěny ve dvou vzájemně kolmých směrech a v kontaktním uzlu spojeny speciální hmotou. Sítě jsou dodávány v listech, nebo navinuty v…

Číst více Jak ocenit výztuže z kompozitních sítí?

Jak ocenit vytápění a chlazení?

Jak ocenit vytápění a chlazení? V rámci Cenové soustavy ÚRS je k dispozici specializovaný katalog 800-731 Ústřední vytápění. Část A01 Kotelny obsahuje zejména položky pro ocenění dodávky a montáže ocelových a litinových kotlů, hořáků, napouštěcích hadic a nucených odtahů spalin od kondenzačních kotlů. Část A02 Strojovny zahrnuje práce spojené s instalací výměníků tepla,…

Číst více Jak ocenit vytápění a chlazení?

Jak ocenit odstranění keramických obkladů a podlah?

Jak ocenit odstranění keramických obkladů a podlah? V případě odstranění obkladů a podlah z keramických výrobků může být nejasné, kdy použít položku 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty (případně 781473810 pro lepené obklady), a v jakých případech zvolit položku 978059511 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do…

Číst více Jak ocenit odstranění keramických obkladů a podlah?

Jak ocenit betonovou mazaninu?

Jak ocenit betonovou mazaninu? Betonová mazanina se používá při výstavbě podlah. Jedná se o vrstvu v konstrukci podlahy, která má zpravidla podkladní, vyrovnávací a roznášecí funkci. Tloušťka mazanin v obytných budovách se obvykle pohybuje v rozmezí 50–100 mm, v halách může dosahovat i vyšších tlouštěk. Pro ocenění betonových mazanin slouží položky části A05…

Číst více Jak ocenit betonovou mazaninu?

Jak ocenit výkopy pro betonové základy stožárů?

Jak ocenit výkopy pro betonové základy stožárů? Následující příklad se týká oblasti elektromontážních prací a souvisí s vedením vysokonapěťových sítí. Pro zřízení betonových základů se realizuje výkop, k jehož ocenění se použije položka hloubení jam z katalogu 46-M . Uveďme příklad: Celkové množství vytěžené zeminy pro 30 stožárů je např. 300 m3. …

Číst více Jak ocenit výkopy pro betonové základy stožárů?

Jak ocenit odstranění linolea?

Jak ocenit odstranění linolea? Mezi povlakovými krytinami patří stále významné místo linoleu. Pro svoji odolnost, barevnou stálost a hygienické vlastnosti se hojně využívá kromě obytných budov zvláště ve zdravotnických zařízeních a komerčních i průmyslových objektech. Při jeho výměně či nahrazení za jiný typ povlakové krytiny se můžeme setkat s dilematem, zda…

Číst více Jak ocenit odstranění linolea?

Jak ocenit otlučení omítky a vyčištění spár?

Jak ocenit otlučení omítky a vyčištění spár? Při zpracování konkrétního rozpočtu k rekonstruovanému objektu, na kterém se budou mimo jiné provádět i sanační omítky, vyvstala otázka, jak ocenit vyčištění spár. V projektové dokumentaci je uvedeno, že se podklad zbaví stávající omítky a po očištění se provede vyčištění spár do hloubky maximálně 20…

Číst více Jak ocenit otlučení omítky a vyčištění spár?

Jak ocenit náklady na energie pro stroje a nářadí?

Jak ocenit náklady na energie pro stroje a nářadí? Při sestavování rozpočtu je pochopitelné úsilí investora o maximální úsporu nákladů a naopak zájem zhotovitele na ekonomickém ocenění skutečných nákladů na vynaložené energie. Jak je tato problematika řešena? Jsou náklady na elektrickou energii či palivo obsaženy v položce u jednotlivého ručního…

Číst více Jak ocenit náklady na energie pro stroje a nářadí?

Jak ocenit založení a údržbu trávníku?

Jak ocenit založení a údržbu trávníku? Založení a údržba trávníku Pro ocenění položek prací souvisejících s trávníky lze použít ucelenou řadu položek z katalogu 823-1 Plochy a úprava území. V části A01 Parkové úpravy a krajinářství se nachází soubor cen 1814.11 Založení trávníku. V jeho cenách jsou započteny i náklady na ošetřování trávníku do…

Číst více Jak ocenit založení a údržbu trávníku?

Jak určit kategorie pro odpad?

Jak určit kategorie pro odpad? Stavební odpady se dělí na kategorie, jež stanovuje Katalog odpadů, který je přílohou zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. V návaznosti na tyto kategorie potom katalog popisů a směrných cen stavebních prací 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí nabízí vhodné položky pro ocenění poplatků za…

Číst více Jak určit kategorie pro odpad?

Jak ocenit opravu tesařské konstrukce?

Jak Jak ocenit opravu tesařské konstrukce? Pro ocenění tesařských prací je určen katalog 800-762 Konstrukce tesařské. Obsahuje položky jak pro jejich zřízení, tak i pro demontáž, opravy a údržbu. Katalog pokrývá široké spektrum tesařských konstrukcí – stěny a příčky, schodiště, zábradlí, krovy, bednění a laťování, nadstřešní konstrukce, obložení stěn, podlahy,…

Číst více Jak ocenit opravu tesařské konstrukce?

Jak ocenit instalaci hasicího zařízení v budovách a halách?

Jak ocenit instalaci hasicího zařízení v budovách a halách? V rámci technického vybavení budov je velký důraz kladen na požárně bezpečnostní systémy. Ty se v rámci budov vyskytují jednak v mobilní formě (reprezentované zejména různými typy hasicích přístrojů), jednak ve formě stabilní, kam se řadí především hasicí systémy vodní, mlhové a systémy plynové. Mobilní…

Číst více Jak ocenit instalaci hasicího zařízení v budovách a halách?

Jak ocenit zavlažovací systémy?

Jak ocenit zavlažovací systémy? V cenové úrovni 2021/I byl do Cenové soustavy ÚRS přidán široký sortiment položek pro ocenění závlahových systémů. Novou část A07 Závlahy katalogu 823-1 Plochy a úprava území je možno využít pro ocenění různého rozsahu závlahových systémů, od menších až po řešení pro rozsáhlé zahrady či sportoviště.…

Číst více Jak ocenit zavlažovací systémy?

Jak se měří plocha u konstrukcí suché výstavby?

Jak se měří plocha u konstrukcí suché výstavby? Katalog 800-763 Konstrukce suché výstavby lze rozdělit dle prvků pro sestavení jednotlivých konstrukcí do dvou skupin: konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých, cementových nebo minerálních,konstrukce z dílců a nekompletizovaných či kompletizovaných panelů. Jakým způsobem se měří plochy u těchto dvou skupin…

Číst více Jak se měří plocha u konstrukcí suché výstavby?

Jakým způsobem se oceňuje manipulace s nakypřeným výkopkem?

Jakým způsobem se oceňuje manipulace s nakypřeným výkopkem? Při provádění vykopávek je úkolem rozpočtáře stanovit objem dotyčných prací, ocenit je a ocenit i následnou manipulaci s výkopkem. Objem vykopávek se stanovuje v rostlém stavu horniny, a to podle zadání projektanta. Jakákoliv manipulace s výkopkem (odvoz výkopku na meziskládku nebo na skládku, případné naložení výkopku…

Číst více Jakým způsobem se oceňuje manipulace s nakypřeným výkopkem?

Jak ocenit opětovnou montáž ze střešních šablon?

Jak ocenit opětovnou montáž ze střešních šablon? Při opravě střechy se investor rozhodl, že nechá demontovat a zpátky namontovat šablony v celé ploše střechy. Současně se přitom zjistí technický stav krovu, střešních latí a vlastních šablon. Pro demontáž šablon se nejprve použije položka 764001843 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon…

Číst více Jak ocenit opětovnou montáž ze střešních šablon?

Co to je Klub rozpočtářů?

Co to je Klub rozpočtářů? Od 1. ledna 2020 existuje při společnosti ÚRS CZ profesní sdružení Klub rozpočtářů. Mezi mnoho výhod, které svým členům nabízí, patří zejména výměna informací mezi rozpočtáři a diskuse o nejrůznějších odborných tématech týkajících se rozpočtování. Rozpočtáři mají možnost v rámci webových stránek Klubu uveřejnit svůj kontakt,…

Číst více Co to je Klub rozpočtářů?

Jak ocenit ohradník?

Jak ocenit ohradník? Cenová soustava ÚRS zahrnuje vedle položek pro ocenění prací ve frekventovaných oblastech stavebnictví také kalkulace pro řadu konstrukcí, které se týkají např. mimoměstské krajiny, jejího členění, hospodářského či rekreačního využití. V rámci různých dotačních titulů na obnovu venkova se rozpočtáři setkávají s požadavkem na ocenění ohradníku pro výběh zvířat. Položky…

Číst více Jak ocenit ohradník?

Kde najdu ceny a sazby rozpočtářských prací?

Kde najdu ceny a sazby rozpočtářských prací? Společnost ÚRS CZ vydávala do roku 2018 tiskem publikaci Ceny a sazby rozpočtářských prací. Kompletní a každoročně aktualizovaný obsah této publikace je od roku 2020 k dispozici uživatelům SW KROS 4 (záložka Pomocník), kde je součástí modulu Asistent rozpočtáře v části Technologie rozpočtování. Problematika…

Číst více Kde najdu ceny a sazby rozpočtářských prací?

Jak se oceňují stavební práce na památkách?

Jak se oceňují stavební práce na památkách? Opravy stavebních památek představují samostatnou kapitolu v oblasti oceňování stavební produkce. Rekonstrukce historického objektu obsahuje množství odlišností, které mají svůj dopad na způsob oceňování jak prací, tak i potřebných materiálů či výrobků. Ačkoliv databáze popisů a směrných cen se snaží postihnout velkou většinu sortimentu…

Číst více Jak se oceňují stavební práce na památkách?

Rozpočtáři – pozor na podstatné zvýšení prodejní ceny polystyrenu!

Rozpočtáři – pozor na podstatné zvýšení prodejní ceny polystyrenu! Aktuální šetření cen stavebních materiálů ukázalo výrazný nárůst cen v oblasti polystyrenových tepelných izolací. Důvodem je zejména akutní nedostatek vstupních surovin pro jejich výrobu. Na situaci výrobci zareagovali snížením běžně poskytovaných slev.  Polystyrenové tepelné izolace se naprosto běžně prodávaly se slevou…

Číst více Rozpočtáři – pozor na podstatné zvýšení prodejní ceny polystyrenu!

Jak se oceňují elektromontážní a elektroinstalační práce?

Jak se oceňují elektromontážní a elektroinstalační práce? Pro ocenění montáží a instalací v oblasti silnoproudu a slaboproudu existuje v rámci Cenové soustavy ÚRS několik „elektro“ katalogů, které se liší svým vymezením: katalog 21-M Elektromontážní práce – silnoproud je určen pro oceňování externích montáží a prací na objektech pro energetiku a provozní…

Číst více Jak se oceňují elektromontážní a elektroinstalační práce?

Jak je to s pronájmem bednění?

Jak je to s pronájmem bednění? Zhotovitel má jako součást zakázky vystavět monolitickou zeď. Položku 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí, která je uvedena v rozpočtu, považuje nákladově za nedostatečnou, jelikož tato položka neobsahuje cenu za pronájem bednění. Podle něj cena za pronájem v rozpočtu chybí. Podle názoru investora náklady za…

Číst více Jak je to s pronájmem bednění?

Jak oceňovat solární a fotovoltaické systémy?

Jak oceňovat solární a fotovoltaické systémy? Solární a fotovoltaické systémy, které jsou považovány za trvale udržitelnou technologii, v současné době zažívají další vlnu svého rozvoje. V České republice se očekává nová etapa solárního boomu, jež bude zahrnovat rozšiřování možností, které solární a fotovoltaické systémy nabízejí (agrivoltaika, plovoucí elektrárny, carporty, soláry na dálnicích,…

Číst více Jak oceňovat solární a fotovoltaické systémy?

Jaká je alternativa tištěných katalogů ÚRS?

Jaká je alternativa tištěných katalogů ÚRS? Společnost ÚRS CZ po důkladném zvážení všech pro a proti ukončila od roku 2019 tisk katalogů směrných cen HSV, PSV a M. Již při přípravách tohoto kroku bylo přihlédnuto k připomínkám těch uživatelů, kteří vzhledem ke své činnosti, zahrnující pouze užší segment stavebních prací, využívali…

Číst více Jaká je alternativa tištěných katalogů ÚRS?

K čemu jsou potřeba podmínky pro použití položek Cenové soustavy ÚRS a kde je naleznu?

K čemu jsou potřeba podmínky pro použití položek Cenové soustavy ÚRS a kde je naleznu? Nedílnou součástí Cenové soustavy ÚRS jsou Cenové a technické podmínky, které vymezují použití jednotlivých položek. Tyto podmínky jsou tvořeny obecným úvodem, který je od cenové úrovně 2021/I jednotný pro všechny katalogy, a dále podmínkami jednotlivých katalogů…

Číst více K čemu jsou potřeba podmínky pro použití položek Cenové soustavy ÚRS a kde je naleznu?

Jaké je vymezení obvyklé dojezdové vzdálenosti?

Jaké je vymezení obvyklé dojezdové vzdálenosti? V některých ustanoveních týkajících se pořizovacích nákladů materiálů nebo náplně výrobní režie (přepravné) se setkáváme s pojmem obvyklá dojezdová vzdálenost na staveniště. Nikde, ani u materiálů, ani u režie, přitom není stanovena přesná velikost této vzdálenosti (např. udaná v km).  Přesné stanovení nelze provést z důvodu možných…

Číst více Jaké je vymezení obvyklé dojezdové vzdálenosti?

Jak volit položky přesunu hmot při stavebních pracích prováděných pouze na vybrané výškové části objektu?

Jak volit položky přesunu hmot při stavebních pracích prováděných pouze na vybrané výškové části objektu? V rámci zakázky se například opravuje pouze taková část stávajícího objektu, která se nachází nad polovinou výšky objektu. Objekt je vysoký 33 m. V tomto případě se nepoužije obvyklá položka přesunu hmot pro objekt „…výšky přes 24…

Číst více Jak volit položky přesunu hmot při stavebních pracích prováděných pouze na vybrané výškové části objektu?

Jaké je uplatnění Cenové soustavy ÚRS?

Jaké je uplatnění Cenové soustavy ÚRS? Cenová soustava ÚRS je uceleným komplexním systémem pro oceňování stavebních prací. Tato cenová soustava má k dispozici řadu nástrojů a databází, pomocí nichž je možno oceňovat naprostou většinu stavebních prací, technologií, profesí a dalších potřeb, které se vyskytují ve stavebních procesech. S Cenovou soustavou se můžeme převážně…

Číst více Jaké je uplatnění Cenové soustavy ÚRS?

Kdy použít sazbu strojohodiny v klidu?

Kdy použít sazbu strojohodiny v klidu? Cenová soustava ÚRS užívá u strojů dva druhy sazeb strojohodin: sazba stroje za provozu,sazba stroje v klidu. V případě použití směrných cen jsou již náklady na stroj v provozu i v klidu zohledněny a zakalkulovány v oceňovacích podkladech (lze je nalézt v rozborech položek). V případě individuální kalkulace je možné použít…

Číst více Kdy použít sazbu strojohodiny v klidu?

Jak ocenit ocelovou konstrukci s požadovanou náročnou estetickou kvalitou?

Jak ocenit ocelovou konstrukci s požadovanou náročnou estetickou kvalitou? Příklad se týká výroby a montáže ztužující ocelové konstrukce do objektu, která kromě statické funkce bude plnit i funkci estetickou. Je tedy nutné důkladné opracování pohledových spojů apod. Celá konstrukce bude tvořena z ocelových prvků a má hmotnost 2 tuny. Jak…

Číst více Jak ocenit ocelovou konstrukci s požadovanou náročnou estetickou kvalitou?

Jaká pravidla platí pro rozpočty na veřejné zakázky?

Jaká pravidla platí pro rozpočty na veřejné zakázky? Rozpočty pro soutěže na veřejné zakázky podléhají ustanovení prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb. zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. Vyhláška č. 169/2016 Sb. apeluje především na to, aby položky v nabídkových rozpočtech pro veřejné soutěže byly transparentní, proto je doporučeno podle…

Číst více Jaká pravidla platí pro rozpočty na veřejné zakázky?

Jak ocenit neplánované přeložky sítí?

Jak ocenit neplánované přeložky sítí? Při realizaci stavby, jejíž součástí jsou bourací a demoliční práce, vyvstala v konkrétním případě před stavební firmou nutnost zbourat zdivo, ve kterém jsou rozvody energie a médií (elektřina, voda, topení, plyn). V objektu se však nachází nájemce a zhotovitel podle podmínek investora nemá stávajícího nájemce omezit v jeho…

Číst více Jak ocenit neplánované přeložky sítí?

Jak postupovat při ocenění výkopových prací s pravděpodobným výskytem výbušnin?

Jak postupovat při ocenění výkopových prací s pravděpodobným výskytem výbušnin? Specifická situace nastává při oceňování výkopových prací v území, kde je možné narazit na výbušniny (např. na munici z druhé světové války, munici použitou ve vojenském prostoru aj.). Uvažujme, že se jedná například o veřejnou zakázku, kde investor vyžaduje ocenění…

Číst více Jak postupovat při ocenění výkopových prací s pravděpodobným výskytem výbušnin?

Jak ocenit mimostaveništní manipulaci kontaminované vody?

Jak ocenit mimostaveništní manipulaci kontaminované vody? Mimostaveništní manipulaci kontaminované vody lze ocenit následujícími způsoby: Nejprve je třeba posoudit, čím byla kontaminace způsobena. Ocenění manipulace s vodou je přímo závislé na druhu kontaminace (existenci/neexistenci chemické látky/látek, případného zdravotního rizika apod.), znečištěná voda s malým zdravotním rizikem (voda z bazénu, dešťová voda) – doporučujeme použít…

Číst více Jak ocenit mimostaveništní manipulaci kontaminované vody?

Může soupis prací zahrnovat pronájem stroje?

Může soupis prací zahrnovat pronájem stroje? Pronájem stroje je konkrétní organizační řešení prováděcí stavební firmy. Realizátor může daný stroj také vlastnit a nemusí si jej půjčovat a platit pronájem. Náklady spojené s provozem stroje jsou zohledněny v sazbě strojohodiny (viz ustanovení článku 223 Úvodní části katalogů ÚRS). Jsou v ní zahrnuty také náklady…

Číst více Může soupis prací zahrnovat pronájem stroje?

Jak zvolit položku podle způsobu provádění stavební práce?

Jak zvolit položku podle způsobu provádění stavební práce? Pokud v popisu směrné ceny není uveden způsob provádění stavební práce (např. strojně, ručně, stříkacím zařízením, jeřábem apod.), lze položku s obecným popisem použít pro ocenění dané práce bez ohledu na způsob jejího provádění. V řadě realizací zakázek se případný efekt ziskovosti či prodělku…

Číst více Jak zvolit položku podle způsobu provádění stavební práce?

Má investor nárok na odpočet položky nerealizovaného pažení?

Má investor nárok na odpočet položky nerealizovaného pažení? Jedná se o případ, kdy zhotovitel stavebního díla ocenil ve stavebním rozpočtu položky týkající se montáže a demontáže pažení. Při samotné realizaci zemních prací však zhotovitel toto pažení neprovedl. Databáze ÚRS obsahuje jak položky na ocenění zemních prací, tak i položky oceňující…

Číst více Má investor nárok na odpočet položky nerealizovaného pažení?

Jaký je rozdíl mezi stavební a staveništní skládkou?

Jaký je rozdíl mezi stavební a staveništní skládkou? Z hlediska metodiky oceňování ÚRS je třeba rozlišovat mezi stavební skládkou a skládkou staveništní. Stavební skládka je skládka stavebního materiálu, výrobků, stavební suti nebo vybouraných hmot, která je umístěna na staveništi nebo mimo staveniště na určeném místě. Staveništní skládka je termín vymezený úžeji…

Číst více Jaký je rozdíl mezi stavební a staveništní skládkou?

Jak řešit změny popisů a kódy položek cen a materiálů?

Jak řešit změny popisů a kódy položek cen a materiálů? Položka v Cenové soustavě ÚRS je mimo dalších údajů definována pomocí číselného kódu položky a jejího popisu. Pokud dojde ke změně popisu, není možné ponechat dosavadní číselný kód položky, neboť ten je úzce vázán na popis položky. Položka potom obdrží nový…

Číst více Jak řešit změny popisů a kódy položek cen a materiálů?